Ecomondo
Ekolamp
VODKA

Publicistika

Rekordní čísla na letošním veletrhu a konferenci o recyklacích plastů v Amsterdamu

14.05.2019

Rekordní čísla na letošním veletrhu a konferenci o recyklacích plastů v Amsterdamu

V pořadí třetí ročník veletrhu proběhl ve dnech 10.-11. dubna za rekordní účasti 3205 návštěvníků, což představuje nárust proti loňskému roku o 34,5 %. Výstavní plocha se zvýšila o 17 %, což využilo 120 vystavovatelů – nárůst o pětinu.

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

08.05.2019

Srážkové vody pohledem vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Novela vodního zákona, která nabyla platnosti 1. ledna tohoto roku, stanovuje, že směs srážkových a odpadních vod, a to bez ohledu na jejich poměr, je jednoznačně vodou odpadní. Podle toho se musí s touto směsí i nakládat.

Jaký vliv má křížové financování zpětného odběru elektrozařízení na ekodesign?

08.05.2019

Jaký vliv má křížové financování zpětného odběru elektrozařízení na ekodesign?

Evropské ekologické normy se neustále zpřísňují. V příštích letech pravděpodobně budeme svědky zvýšeného tlaku na výrobce elektrozařízení, aby své výrobky navrhovali způsobem šetrným k přírodě.

Sdružení EPS ČR se stalo členem družstva pro výstavbu závodu na fyzikálně-chemickou recyklaci EPS odpadů ze stavebnictví

07.05.2019

Sdružení EPS ČR se stalo členem družstva pro výstavbu závodu na fyzikálně-chemickou recyklaci EPS odpadů ze stavebnictví

Polystyren jako jeden z nejstarších druhů plastů má stále velký ekonomický význam. První výroba standardního typu pro všeobecné použití /GPPS/ byla zahájena v roce 1930 v Německu.

SMO ČR: Města a obce potřebují především garanci

03.05.2019

SMO ČR: Města a obce potřebují především garanci

Svaz měst a obcí ČR sdružuje 2754 obcí. Členy jsou bez výjimky všechny statutární obce a sílu svazu představuje cca 8.450.000 obyvatel naší země. Není proto divu, že mají co mluvit do toho, jak bude odpadové hospodářství regulováno.

Záměr ZEVO Vsetín prochází nyní posuzováním vlivu na životní prostředí

02.05.2019

Záměr ZEVO Vsetín prochází nyní posuzováním vlivu na životní prostředí

Možná přestavba plynové kotelny ve vsetínském Luhu na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), jejímž investorem je Zásobování teplem Vsetín, jehož jediným akcionářem je společnost MVV Energie CZ, vyvolala ve městě i jeho okolí velké diskuse. Záměr nyní prochází posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. velkou EIA.

Plastové pelety nepatří do moře

02.05.2019

Plastové pelety nepatří do moře

Evropská asociace výrobců primárních plastů Plastics Europe zveřejnila na svých webových stránkách v dubnu druhou zprávu o plnění projektu Operation Clean Sweep /OCS/ za rok 2018. Základní informaci o tomto projektu jsme již 30.9. 2018 přinesli v článku „Iniciativa k nulovým ztrátám plastových granulí“.

Chrání biodynamické veřejné osvětlení naše zdraví nebo naopak absence modré spektrální složky snižuje dopravní bezpečnost?

29.04.2019

Chrání biodynamické veřejné osvětlení naše zdraví nebo naopak absence modré spektrální složky snižuje dopravní bezpečnost?

Tolik diskutované modré světlo je opředeno mnoha mýty. Škodí lidem i zvířatům? Dostaneme z něj rakovinu? Je biodynamické veřejné osvětlení spásou pro naše zdraví? „Když odeberete modrou spektrální složku, ztrácíte periferní vidění a vzrůstá nehodovost,“ říká přední český světelný technik, ing. Tomáš Maixner, soudní znalec v oboru osvětlování, a objasňuje i další mýty, které o osvětlení panují.

Recyklace odpadů se mnohým městům v USA přestává ekonomicky vyplácet a proto s ní přestávají

26.04.2019

Recyklace odpadů se mnohým městům v USA přestává ekonomicky vyplácet a proto s ní přestávají

Recyklace, po desetiletí téměř reflexivní snaha amerických domácností a podniků o snižování odpadu a pomoc životnímu prostředí, se v mnoha částech USA hroutí, píše Michael Corkery v The New York Times. Vzhledem ke skutečnosti, že Čína již nepřijímá použitý plast ani papír, obce čelí stoupajícím účtům za svoz odpadu, což je nutí ukončovat jejich programy nebo více odpadu spalovat či skládkovat.

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

24.04.2019

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

← starší články