Rimini
Ekolamp
SOVAK

Publicistika

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XX.: Zlín

19.10.2018

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XX.: Zlín

Zlín je město historicky proslavené výrobou obuvi a jen málo lidí na světě se nesetkalo se jménem Baťa. Toto krajské město je ale také výjimečné svým nakládáním s odpadem. Město jde vstříc efektivitě v řešení odpadového hospodářství a tím i k šetření zdrojů a životního prostředí.

Elektromobilita v ČR: Cesty hledáme a nacházíme

18.10.2018

Elektromobilita v ČR: Cesty hledáme a nacházíme

Elektromobilita je pro mnohé budoucností, někteří v ní vidí obrovské problémy. Jak po stránce technologické, tak po stránce ekonomické. Jak to vidí současný generální ředitel Siemens Česká republika, Eduard Palíšek? Zeptali jsme se.

Jaká budoucnost čeká odpadové hospodářství?

18.10.2018

Jaká budoucnost čeká odpadové hospodářství?

Na letošní konferenci Předcházení vzniku odpadů se dostali ke slovu i odborníci z praxe. O praktické zkušenosti s provozem třídicí linky na plasty se podělil Petr Strankmüller z firmy Ekodepon.

SZT Přeštice přechází na bioplyn

18.10.2018

SZT Přeštice přechází na bioplyn

Bioplynové stanice (BPS) se u nás na produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů podílejí plnou čtvrtinou a generují už více elektřiny než fotovoltaické elektrárny. Na celkové výrobě elektřiny v ČR se bioplyn od roku 2012 podílí zhruba 3 %. Většina bioplynových stanic však teplo vyrobené spolu s elektřinou bez užitku maří. Že to jde i jinak, ukazují projekty v Kladrubech a Přešticích.

Chybí v našem vodním hospodářství vhodná regulace?

18.10.2018

Chybí v našem vodním hospodářství vhodná regulace?

Mezirezortní kompetenční spory mezi ministerstvy životního prostředí (MŽP) a zemědělství (MZe) jsou patrné nejen při připomínkování jednotlivých návrhů zákonů, nařízení vlády či vyhlášek. Tento fakt rozhodně není pro budoucnost našeho vodního hospodářství pozitivní.

Recyklace plastů přispívá ke snižování exhalací CO2

16.10.2018

Recyklace plastů přispívá ke snižování exhalací CO2

Podle aktuální studie Světové banky „What a waste 2.0“ se na světě produkuje ročně 2,01 miliard tun odpadů. Do roku 2050 se má toto množství zvýšit na 3,4 miliardy tun. Tato banka půjčila od roku 2000 přes 4,7 miliard USD na 340 projektů pro efektivní využití odpadů.

Výměny parovodů nabírají tempo

13.10.2018

Výměny parovodů nabírají tempo

Členům Teplárenského sdružení ČR se podařilo výrazně zrychlit tempo náhrady parních rozvodů tepla. Zatímco v roce 2016 vyměnily teplárny 10,5 km tras parovodů, vloni už to bylo 15,1 km a letos výměny překročí 22 km tras.

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIX.: Zeleneč

12.10.2018

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIX.: Zeleneč

Zeleneč je obec blízko hlavního města. A jako všechny obce položené v blízkosti velkých měst má podobné problémy. Přes to je obec jasným důkazem toho, že na odpadovém hospodářství se nedá prodělat. Stačí se starat.

Jak dál se snižováním exhalací skleníkových plynů?

10.10.2018

Jak dál se snižováním exhalací skleníkových plynů?

Podle generálního ředitele Světové meteorologické organizace Pettei Taalase nemá dosažení klimatického cíle z Pařížské dohody, tj. udržet do konce tohoto století zvyšování průměrné globální teploty maximálně o 1,5 – 2,0 stupně Celsia, mnoho nadějí na úspěch.

Nejekologičtější spalovna komunálního odpadu již léta funguje na Mostecku

10.10.2018

Nejekologičtější spalovna komunálního odpadu již léta funguje na Mostecku

Funguje dobře, funguje léta, nikdo nic moc extra nenamítá a asi není proč. Vždy, když v CELIO, a.s zahoří, je dým vidět až z Chomutova, ale jak se stále dovídáme, vše je v normě.

← starší články