Káčko
DTE2019
VODKA

Publicistika

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

24.04.2019

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

Světové oceány pohlcují třetinu emisí CO2. Jak dlouho ještě a s jakými následky?

23.04.2019

Světové oceány pohlcují třetinu emisí CO2. Jak dlouho ještě a s jakými následky?

Změna klimatu by byla mnohem výraznější, kdyby se velké množství oxidu uhličitého (CO2) neukládalo v oceánech. Ale není tento sklad pomalu plný? A jaké změny CO2 v oceánech způsobuje? To zkoumali výzkumníci z Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) ze švýcarského Curychu.

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

18.04.2019

Vnímání plastů německou veřejností je tak špatné, jako ještě nebylo

Na tiskové konferenci Plastics Europe Deutschland, konané 28.3.2019 ve Frankfurtu, vystoupil předseda asociace Ruediger Baunemann s prezentací o výsledcích posledního průzkumu veřejného mínění o plastech. Tyto průzkumy se provádějí každoročně od roku 1993.

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

18.04.2019

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Keramická unie jednala o vypouštění CO2 do ovzduší, vlivech výrobků na životní prostředí a benchmarkingu

18.04.2019

Keramická unie jednala o vypouštění CO2 do ovzduší, vlivech výrobků na životní prostředí a benchmarkingu

Dne 10. dubna 2019 se v sídle Cerame unie (The European Ceramic Indrustry Association) na třídě Belliard 12 v Bruselu uskutečnila konference za přítomnosti členů z mnoha evropských zemí, např. Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Dánska a České republiky.

Mluvíme o cirkulární ekonomice srozumitelně?

17.04.2019

Mluvíme o cirkulární ekonomice srozumitelně?

Suzanne Shelton se ve svém článku na portálu greenbiz.com snaží ukázat, jak „hovořit udržitelně” o oběhovém hospodářství. V průzkumu Eco Pulse 2018 oslovila Shelton Group americké spotřebitele ohledně řady aspektů udržitelnosti a životního prostředí, aby zjistila úroveň jejich povědomí o různých pojmech.

ČAOH požaduje navýšení parametru výhřevnosti odpadu z MBÚ

17.04.2019

ČAOH požaduje navýšení parametru výhřevnosti odpadu z MBÚ

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí změnilo nastavení parametru výhřevnosti z aktuální hodnoty 6,5 MJ/kg v sušině na hodnotu 6 MJ/kg v normálním vzorku odpadu.

Platí plasty daň za svoji úspěšnost?

16.04.2019

Platí plasty daň za svoji úspěšnost?

V růstu objemu a spotřeby jsou plasty za posledních sedmdesát let nejúspěšnější komoditou. Jejich image se zhoršuje pro nezvládnuté systémy řešení plastových odpadů. Vždyť stále ještě 2 miliardy obyvatel zeměkoule nemá možnost separátně plasty třídit. Tam, kde tyto možnosti existují, není často zvládnut systém jejich efektivního využití po skončení většinou úspěšné aplikační životnosti.

Původci gastro odpadu se mohou dostat do problémů

15.04.2019

Původci gastro odpadu se mohou dostat do problémů

Původci mají povinnost sbírat gastro odpady odděleně. V mnohých případech se tak ovšem neděje a gastro odpad končí na skládkách, kam samozřejmě nesmí.

ZERO WASTE, každá troška se počítá

15.04.2019

ZERO WASTE, každá troška se počítá

Zero waste, to je ve zkratce život bez odpadu. Protože nejlépe nakládáme s odpadem, pokud ho vůbec nevytváříme. Ale jak na to v praxi?

← starší články