MŽP
DTE2019
EGEXPERT

Publicistika

Kde je a kde není vhodná elektromobilita?

12.12.2018

Kde je a kde není vhodná elektromobilita?

Rozvoj elektromobility má řadu problematických bodů, které bude nutné vyřešit. Je potřeba vytvořit odpovídající infrastrukturu, upravit ceny vozidel, aby byly dostupnější a chybí zpracovatelské kapacity na likvidaci baterií. Obrátili jsme se proto na Iva Hykyše, který má na starosti elektromobilitu ve společnosti Siemens, a položili mu pár otázek.

Textil v oběhovém hospodářství: Proč to moc nefunguje?

10.12.2018

Textil v oběhovém hospodářství: Proč to moc nefunguje?

Od roku 2024 na nás čeká povinnost separovat textil. Zdá se, že pokud do té doby nebudeme mít vyřešeno, co s ním lokálně dělat, budeme mít velký problém. Evropa i ostatní kontinenty jsou už nyní textilem přehlceny, není jej kam vozit a na koho přehazovat odpovědnost. To, co se děje s plastem, nás velmi brzy čeká i s textilem.

Máme všechno, mějme i rozum

06.12.2018

Máme všechno, mějme i rozum

Blíží se Vánoce. Čas, kdy se plní kasy obchodníků a lidé skupují kvanta potravin, dekorací a všemožných výrobků, kterými chtějí obdarovat své blízké.

To tu ještě nebylo: Orbitální recyklace plastů

06.12.2018

To tu ještě nebylo: Orbitální recyklace plastů

Americká NASA informovala dne 17.11.2018, že na Mezinárodní orbitální stanici zahájilo činnost kombinované zařízení „Refabricator“na recyklaci plastů s následným 3D tiskem potřebných náhradních dílů.

Autorizace zatím v nedohlednu

05.12.2018

Autorizace zatím v nedohlednu

Už je to dva a tři čtvrtě roku, co se na Ministerstvu životního prostředí řeší žádost o autorizaci společnosti REMA AOS. Konec je zatím v nedohlednu. Obě strany prozatím mlčí.

I v ČR umíme recyklovat nápojové kartony

04.12.2018

I v ČR umíme recyklovat nápojové kartony

V návaznosti na článek ze dne 22. 11. 2018 na tomto webu „Tetra Pak a Veolia se spojují při recyklaci všech složek nápojových kartonů“ bych chtěl uvést několik doplňujících informací. V prvé řadě uvádím obrázek od firmy Veolia k jimi navrženému procesu recyklací všech komponent výrobku.

Názory plné nové energie - co zaznělo na talk show o aktuálních tématech v energetice

30.11.2018

Názory plné nové energie - co zaznělo na talk show o aktuálních tématech v energetice

Talk show o trendech v moderní energetice proběhla 28.11. v pražských Holešovicích. Pořadal ji Svaz moderní energetiky ve spolupráci s Hospodářskými novinami a časopisem Respekt.

Dočká se Evropa nového „Marshallova plánu" pro recyklaci plastů?

30.11.2018

Dočká se Evropa nového „Marshallova plánu" pro recyklaci plastů?

Jak známo, plán amerického ministra zahraničí George Marshalla z 5.6.1947, oficiálně nazvaný “Plán evropské obnovy“ představoval pomoc Evropě ve výši 190 mil. USD /v cenách r.2016/ k obnově zničeného území po skončení druhé světové války.

Biopolymery a biodegradabilita

28.11.2018

Biopolymery a biodegradabilita

Polymer je makromolekula sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek - tolik wikipedie.

Práce podnikového ekologa není jen o odpadech

25.11.2018

Práce podnikového ekologa není jen o odpadech

V rámci konference Povinnosti v podnikové ekologii zhodnotil práci podnikového ekologa Václav Kuncl – lektor a auditor v oblasti životního prostředí společnosti Inisoft, s.r.o.

← starší články