celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Zpravodajství

 Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

21.06.2018

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Odsouhlasené cíle pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního rozpočtu.

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

20.06.2018

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

19.06.2018

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

I možnost daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků je na pořadu dne.

Brňáci třídí čím dál víc

19.06.2018

Brňáci třídí čím dál víc

Přestože se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad a četnost jejich vývozů, stává se, že jsou nádoby někdy přeplněné. SAKO Brno stav průběžně monitoruje a na situaci reaguje.

Registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství jsou otevřeny. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

19.06.2018

Registrace na další ročník kurzu celoživotního vzdělávání oběhového hospodářství jsou otevřeny. První ročník přinesl již první výsledky v praxi!

Po veleúspěšném prvním ročníku otevírá Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha i letos další kurz oběhové ho hospodářství.

Poslední možnost zúčastnit se diskuze nad odpady, elektroodpady a kaly!

17.06.2018

Poslední možnost zúčastnit se diskuze nad odpady, elektroodpady a kaly!

Diskuzní seminář určený pro představitele jihočeských obcí, jejich starosty, starostky a zástupce měst proběhne 22. června 2018 v Českých Budějovicích.

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

16.06.2018

Přeměna odpadů na zdroje - soutěž, která motivuje k netradičnímu využívání odpadů - zná své vítěze

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner předal v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci ceny a diplomy vítězům druhého ročníku celostátní soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Soutěž, kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, byla letos rozšířena na sedm kategoriích a zapojilo se do ní 171 účastníků. To je o čtyři desítky více než v loňském roce.

Lze získat dotaci na projekt energetického využití odpadů? Ano!

15.06.2018

Lze získat dotaci na projekt energetického využití odpadů? Ano!

Statní fond životního prostředí otvírá prostor pro financování projektů v oblasti nakládání s odpady.

Balíček směrnic k oběhovému hospodářství je již v oficiálním věstníku EU

15.06.2018

Balíček směrnic k oběhovému hospodářství je již v oficiálním věstníku EU

Balíček směrnic a nařízení, kterými Evropský parlament a Rada EU jasně definuje přechod k oběhovému hospodářství se již objevil v oficiálním úředním věstníku.

Příhraniční kraje potvrtily podpisem memoranda spolupráci v rámci evropské uhelné platformy

12.06.2018

Příhraniční kraje potvrtily podpisem memoranda spolupráci v rámci evropské uhelné platformy

V Ostravě se konalo XXIV. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky za účasti zástupců ministerstev, velvyslanectví, představitelů regionů a firem z různých oborů. Pracovní část byla tentokrát zaměřena na rozvoj průmyslu s ohledem na útlum těžby a využívání uhlí a problémy trhu práce v České, a Polské republice.

← starší články