Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT

Fosfor z čistíren a rybníků se musíme naučit využívat, jeho zásoby docházejí

Povodí Moravy, s. p. uspořádalo první ročník konference Fosfor – aktuální otázky a řešení, na které se po dva dny problematice fosforu věnovalo 90 předních českých a rakouských odborníků.

Fosfor z čistíren a rybníků se musíme naučit využívat, jeho zásoby docházejí

Zdroj: Povodí Moravy

Jednalo se vůbec o první konferenci v ČR zaměřenou na hospodaření a nakládání s touto klíčovou nerostnou surovinou. Cílem konference bylo upozornit nejen na docházející zásoby fosforu, ale současně nabídnout řešení v podobě možnosti recyklace a znovuvyužití fosforu z pevných odpadů a odpadních vod.

V Evropě byl fosfor zařazen na listinu 20 kritických nerostných surovin a už nyní se začíná projevovat jeho nedostatek. Podle výpočtů bude Země bez fosfátových hnojiv schopná uživit pouze jednu miliardu obyvatel. Spotřeba fosforu roste a společně s tím roste i jeho cena. Navzdory tomuto faktu se s touto surovinou velmi plýtvá. 

S klimatickou změnou, dlouhotrvajícím suchem a nedostatkem vody způsobuje velké množství fosforu problémy především nám vodohospodářům. Do řek se fosfor dostává ve velkém množství prostřednictvím odpadních vod z měst i obcí a splachů z uměle hnojených polí. Představuje hlavní živinu pro sinice a jednu z hlavních příčin eutrofizace vody. 

Pětileté období sucha v České republice výrazně umocnilo nežádoucí účinky fosforu na vodní ekosystémy. Tato situace však přináší i řadu příležitostí,“ vysvětluje ideové pozadí konference generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Evropa není z hlediska vlastních zásob fosforu soběstačná. Rakouští i čeští vědci se na konferenci shodli, že situaci musí řešit šetrným nakládáním se stávajícími nerostnými zásobami fosforu a současně využíváním fosforu, který se dostává do životního prostředí produkcí odpadu a odpadních vod. 

Tento fosfor, který se hromadí v rybnících, vodních nádržích, kde způsobuje masivní rozvoj sinic, nebo lze zachytit v čistírnách odpadních vod, je možné recyklovat a v rámci cirkulární ekonomiky jím nahrazovat neobnovitelné zdroje fosforu. Současné technologie to umožňují, je však třeba situaci začít řešit. 

Proč by se měl fosfor stát předmětem zájmu?“ ptá se Václav Gargulák a rovnou odpovídá: „Fosfor je klíčová surovina, bez níž se v dnešní době zemědělská produkce neobejde. Jsme na něm tedy závislí, přitom jeho zásoby mizí. Na druhou stranu fosfor způsobuje v oblasti vodního hospodářství řadu problémů. 

Právě proto jsme se rozhodli uspořádáním této konference zahájit vážnou diskusi o problematice fosforu v České republice. Konferenci hodláme pořádat i v následujících letech a přizvat do debaty všechny, kterých se týká, včetně zástupců státu.

Hlavními tématy byly otázky vztahu fosforu, zemědělského hospodaření a nakládání s potravinami, ale také způsoby efektivnějšího a šetrnějšího nakládání s fosforem s cílem omezit jeho emise. Na různých příkladech byly představeny možnosti recyklace fosforu. 

Na konferenci vystoupili zástupci univerzit a odborných institucí, jako např. Vienna University of Technology, University of Natural Resources and Life Sciences, European Sustainable Phosphorus Platform, státních podniků Povodí, Akademie věd ČR, České fosforové platformy a dalších.

Konference proběhla ve dnech 14. a 15. května v rámci projektu „Udržitelné hospodaření s fosforem“ kofinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Interreg V-A Rakousko-Česká republika. 

Projektovým partnerem pro Povodí Moravy, s. p. byl Úřad zemské vlády Dolního Rakouska – Odbor vodohospodářský. V rámci konference vyšel také jedinečný sborník, věnovaný aktuálním otázkám a řešením fosforu.

Sborník v elektronické podobě můžete stáhnout zde.

Program konference „Fosfor – aktuální otázky a řešení“

Ludwig Hermann, ESPP – Recyklace fosforu – pohled na Evropu

Jindřich Duras, Povodí Vltavy, ČFP – Česká fosforová platforma

Jan Foller, ADCHEM – Chemické srážení fosforu, praxe, možnosti, účinnost

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Znečištění vod fosforem v Horním Rakousku – původ a účinnost opatření

Dietmar Moser, úřad Dolnorakouské vlády – Fosfor v Dolním Rakousku – čísla, data, fakta

Šárka Václavková, Michal Šyc, ÚCHP AV ČR – Technologické možnosti znovuvyužití fosforu z čistírenských kalů a jejich odraz v české praxi

Matthias Zessner-Spitzenberg, TU Vienna – Recyklace fosforu z čistírenských kalů – 
možnosti optimalizovaného managementu fosforu v Rakousku

Jaroslav Záhora, MENDELU – Rozdílná dostupnost fosforu v konvenčně a ekologicky obhospodařovaných orných půdách

Josef Springer, zemědělská komora Dolní Rakousko – Konzervativní řízení příjmu fosforu z pohledu zemědělství

Lenka Prášková, Michaela Smatanová, ÚKZÚZ – Formy, výskyt, koloběh a hodnocení obsahu fosforu v půdách

Jakob Santner, BOKU – Stanovení rozpustnosti fosforu a jeho dostupnosti pro rostliny

v různých druhotných materiálech

Jana Šulcová, Lenka Kröpfelová, ENKI – Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek v zemědělské krajině – příkladová studie rybník Horusický

Arabel Amann, TU Vienna – Environmentální dopady recyklace fosforu z odpadních vod

Arabel Amann, TU Vienna – Posouzení biologické dostupnosti partikulovaného fosforu v různých složkách životního prostředí

Jiří Jelínek, VAS Brno – Možnosti zvýšené eliminace fosforu, III. st. na ČOV Třebíč

Jan Bursík – Aplikace statkových hnojiv jako cenného zdroje fosforu a s tím spojené možnosti snížení ztrát fosforu na orné půdě

Dušan Kosour, Povodí Moravy – Projekt revitalizace Brněnské nádrže


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu

Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na krátkém pracovním jednání s panem Jean-Marcem Boursierem, prezidentem Evropské federace FEAD (Evropské asociace odpadového hospodářství a environmentálních služeb) diskutoval na téma oběhové hospodářství.

Přihlašování do kurzu Oběhového hospodářství VŠCHT Praha

Přihlašování do kurzu Oběhového hospodářství VŠCHT Praha

VŠCHT Praha a INCIEN otevírají přihlášky ke třetímu ročníku kurzu celoživotního vzdělávání Oběhového hospodářství. Odborným partnerem je SUEZ.

Výrobce pelet dostal pokutu za skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

Výrobce pelet dostal pokutu za skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti GSIS Production s.r.o.