Káčko
Ekolamp
EGEXPERT

Gastro odpad nemusí být problém

V nedávné době jsme upozornili na fakt, že původci gastro odpadů nemohou řešit jeho odstranění prostřednictvím skládek.

Gastroodpad nemusí být problém

Via Alta

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven musí být shromažďován odděleně od komunálního odpadu. Jinak hrozí původci nemalé pokuty. To, jak zacházet s tzv. gastro odpadem jsme zmínili v tomto článku.

Tzv. gastro odpad je z převážné části zařazen podle Katalogu odpadů pod kat. č. 20 01 08 - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Pozor, je třeba odlišovat bioodpad z kuchyní v domácnosti, kde domácnost vaří pouze pro svoji vlastní potřebu, podle své skladby a struktury jsou zařazovány v katalogu odpadů pod číslo 20 02 01 (biologicky rozložitelné odpady), v tomto případě se nejedná se o gastro odpad.

Gastroodpad je možné likvidovat v bioplynové stanici, po úpravě v kompostárně, nebo v kafilerii. Kompostárny budou zřejmě nejdostupnější zpracovatelskou jednotkou pro tento odpad. Před jeho využitím v kompostárně je však nutné jej hygienizovat.

Nová, inovativní technologie MULTIFERM upravuje a využívá biologicky rozložitelné odpady s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla v kombinaci s odpadním teplem jiných technologií. V různých provozních režimech tak zajišťuje hygienizaci, homogenizaci, sušení a materiálovou transformaci bioodpadů (komunálních, gastro odpadů, čistírenských kalů i zemědělských odpadů).

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace a teplovzdušných výměníků zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

Předúprava gastro odpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

 • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou

 • kapacita 500 t gastroodpadu / 1 reaktor a rok

 • bez dodatečného zdroje tepla

 • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny

 • automatická manipulace a vymývání svozových nádob

 • bez zápachu - uzavřený ventilační systém

 • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO

 • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost

 • cyklus 1-2 dny

 • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity

 • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

Zdroj textu: online deník Komunální ekologie, www.komunalniekologie.cz

Diskuse (1)

 1. srutek@ekoservice2000.cz10.06.2019 (11:38)
  On by to vůbec nemusel být problém, kdyby se do toho nemotovala hygiena a veterinární předpisy. To nesežrané lidmi by jednoduše sežrala prasata. Nyní to nejde ...

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Vyhlášení soutěže o vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi

Vyhlášení soutěže o vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi

B.I.D services a Průmyslová ekologie vyhlásily 23. května soutěž o 3 vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi. Vylosovaní výherci dnes obdrží svoji cenu.

Soutěž o vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi

Soutěž o vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi

B.I.D services ve spolupráci s Průmyslovou ekologií vyhlašuje soutěž o 3 vstupenky na konferenci Elektromobilita v praxi.

Pozvánka: Kyberbezpečnost pro veřejnou správu

Pozvánka: Kyberbezpečnost pro veřejnou správu

Kyberútoků neustále přibývá. Řada útoků a hrozeb se dotýká právě informačních systémů veřejné správy, které představují obzvláště zranitelné cíle.