Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT

Jaké typy elektrozařízení nyní spadají do zpětného odběru?

V roce 2019 došlo v oblasti elektroodpadu k několika změnám. Nejzajímavějšími změnami jsou rekategorizace elektroodpadu a rozšíření typů elektrozařízení, které spadají do zpětného odběru.

Jaké typy elektrozařízení nyní spadají do zpětného odběru?

ilustrační foto/pixabay

  • Publicistika
  • 15.05.2019
  • Petr Číhal, obchodní ředitel kolektivního systému EKOLAMP

Čím více druhů odpadů spadá do zpětného odběru, tím je to pro firmy, obce a občany samozřejmě lepší a výhodnější. Sběr elektroodpadu přes tzv. kolektivní systémy (tj. zpětný odběr) je totiž zdarma, kdežto u běžných odpadových firem je sběr odpadu většinou zpoplatněn.

Např. vysloužilou zářivku převezme každý odpovědný kolektivní systém zdarma, kdežto běžná odpadová firma si za sběr zářivek účtuje i 20 Kč za jeden kus. V tomto článku se tedy dozvíte, jaké typy elektrozařízení nyní spadají do zpětného odběru. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je to velmi jednoduché, elektroodpad je přeci stará pračka, kulma, holicí strojek a podobné typy domácích spotřebičů. Nicméně domácí spotřebiče tvoří pouze část elektroodpadu, dále jsou to právě třeba zářivky, stolní lampy, lustry, lampy veřejného osvětlení, elektrické hračky, různé typy elektrického nářadí jako je např. vrtačka, sekačka, ale třeba i výdejní nápojové automaty, elektrické kytary, kopírky, elektrická kamna, přímotopy, bojlery atd.

Jednou z největších změn je tedy tzv. rekategorizace v oblasti elektroodpadu. Rekategorizace znamená, že se mění zařazování elektroodpadu do jednotlivých skupin neboli kategorií elektrozařízení. Evropský parlament a Rada vydala 4. července 2012 směrnici 2012/19/EU týkající se zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (“EEZ”). Dle této směrnice jsou pak elektrická a elektronická zařízení od 15. srpna 2018 zařazena do 6 kategorií uvedených níže, do té doby byl elektroodpad rozdělen do 10 skupin. 

Platnost starých 10 skupin byla původně evropskou legislativou nastavena do 15. srpna 2018, nicméně EU vydala pro členské země doporučení, aby posunuly platnost změn skupin až na začátek kalendářního roku, aby to bylo pro všechny zúčastněné subjekty (obce, výrobci, kolektivní systémy atd.) administrativně jednodušší. V souladu s tímto doporučením rozhodlo i české Ministerstvo životního prostředí, že v ČR budou nové skupiny platné od 1. 1. 2019.

10 starých skupin elektrozařízení (Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování v ČR do 31. 12. 2018)

1. Velké domácí spotřebiče

2. Malé domácí spotřebiče

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4. Spotřebitelská zařízení a solární panely

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

10. Výdejní automaty

6 nových skupin elektrozařízení (Skupiny elektrozařízení platné pro vykazování v ČR od 1. 1. 2019)

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

3. Světelné zdroje

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 50 cm

Proč vlastně k této změně (tj. rekategorizaci) došlo? Původních 10 skupin elektrozařízení bylo stanoveno na počátku zpětného odběru, tj. před rokem 2005. Tedy v době, kdy ještě nebyly příliš velké praktické zkušenosti se sběrem a recyklací všech skupin elektroodpadu. 

Časem se zjistilo, že rozdělení původních 10 skupin je vlastně zbytečné a administrativně příliš složité. Proto došlo k výraznému zjednodušení a EU se při vytváření nových skupin více zaměřila na to, jak jednotlivé skupiny elektroodpadu ovlivňují životní prostředí, zatímco dřívějších 10 skupin bylo spíše rozděleno podle toho, jak a kde byla elektrozařízení využívána před skončením své životnosti. Což je sice hezké ale s jejich následným sběrem a recyklací to až tolik nesouvisí.

Nové skupiny elektroodpadu jsou tedy více svázané s dopadem jednotlivých nových kategorií na životní prostředí a s technologií recyklace té které skupiny elektroodpadu. Nyní je možné daleko lépe sledovat ty kategorie elektroodpadu, které jsou kupříkladu nebezpečným odpadem. Zejména u těchto kategorií by mělo platit, že by měly být sbírány a recyklovány přednostně. 

Takovou typickou kategorií elektroodpadu, kterou je potřeba velmi bedlivě sledovat a kontrolovat, je podle nového členění kategorie č. 3 Světelné zdroje. Tato kategorie obsahuje převážně zářivky, které pro své správné fungování obsahují rtuť a jsou tedy potenciálně zvláště nebezpečné pro životní prostředí.

Podrobná definice šesti nových kategorií

Kategorie

Definice

Příklady (co do této skupiny patří)

Chybné interpretace (co do této skupiny nepatří)

1

Zařízení pro tepelnou výměnu

Zařízení pro tepelnou výměnu je elektrické a elektronické zařízení (“EEZ”) s vnitřními obvody, kde jsou jiné látky než voda – např. plyn, olej, chladiva nebo sekundární tekutina. Jsou používány za účelem chlazení a/nebo topení a/nebo odvlhčování.

Lednice, mrazáky, zařízení, která automaticky dodávají chlazené výrobky, klimatizace, odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a další zařízení pro výměnu teploty používající k tomuto účelu tekutiny jiné než vodu.

EEZ nepatřící do kategorie č. 1:

Ventilační zařízení (např. fén, horkovzdušný ventilátor, cívky ventilátorů atd.), infračervená zařízení, vodní radiátory a obecně všechna zařízení používající vodu bez přísad nebo chladiv pro tepelnou výměnu.

2

Obrazovky, monitory a zařízení s plochou obrazovky větší než 100 cm2

Obrazovky a monitory jsou EEZ určená k poskytování obrazu a informací na elektronickém displeji jako jsou katodové trubice (CRT), displeje z tekutých krystalů (LCD), světelné diody (LED) nebo jiné druhy elektronických displejů.

Pouze EEZ s plochou obrazovky větší než 100 cm2 a zamýšleným účelem použití zobrazovat obraz nebo informace na obrazovce spadají do kategorie č. 2.

Obrazovky, televize, LCD foto rámečky, monitory, laptopy, notebooky, tablety,
e-knihy/e-čtečky

 

EEZ nepatřící do kategorie č. 2:

  1. Všechna malá IT zařízení, jako mobilní telefony (smartphony, phablety atd.), GPS a navigační zařízení, kapesní kalkulačky, telefony atd. (jako EEZ jsou zařazeny do kategorie č. 6).

  2. EEZ, která mohou obsahovat obrazovky s plochou větší než 100 cm2, jako jsou bankomaty, zařízení určená k péči o tělo, lékařské přístroje, tiskárny, kopírky atd. (jako EEZ jsou zařazeny do kategorie č. 4 a 5).

 

3

Světelné zdroje

Světelné zdroje jsou “zařízení určená k produkci světla”, což znamená elektrické světelné zdroje (včetně LED světelných zdrojů, ale nikoliv LED svítidla), které mohou být instalovány nebo vyměněny koncovým uživatelem ve specifických elektrických a elektronických zařízeních jako jsou svítidla, projektory, solária atd.

Lineární zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoko intenzivní výbojky - včetně tlakových sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlakých sodíkových výbojek, LED žárovky.

EEZ nepatřící do kategorie č. 3:

Svítidla (svítidlo je zařízení, do kterého uživatel vkládá světelný zdroj. Typické svítidlo je stolní lampička, typický světelný zdroj je úsporná žárovka). Svítidla jsou zařazena do kategorie č 4 a 5.

Svítidla s pevnězabudovanými LED světelnými zdroji (které nemohou být odstraněny, aniž by došlo k poškození jednotky – tj. zejména lampy, lampičky a jiná svítidla s pevně zabudovaným LED světelným zdrojem, jsou také považována za svítidla) a tudíž spadají do kategorie č. 4 nebo 5

4

Velká zařízení

(jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do kategorií č. 1, 2 nebo 3. Jakýkoli vnější rozměr je větší než 50 cm.

 

 

Pračky, sušičky na prádlo, myčky nádobí, vařiče, elektrická kamna, elektrické varné desky, svítidla, zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení (kromě varhan umístěných v kostelích), zařízení pro pletení a tkaní, velké sálové počítače, velké tiskárny, kopírovací zařízení, velké hrací automaty, velké lékařské přístroje, velké monitorovací a kontrolní přístroje, velká zařízení, která automaticky dodávají výrobky a peníze, fotovoltaické panely. Domácí spotřebiče; IT a telekomunikační zařízení, spotřební materiál; svítidla; zařízení určená k reprodukci zvuku a obrazu, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování elektrických proudů.

Do této kategorie nepatří zařízení zahrnutá v kategoriích č. 1 až 3.

EEZ nepatřící do kategorie č. 4:

Chladící prodejní automaty (kategorie č. 1), velké obrazovky (kategorie č. 2), velké světelné zdroje (dlouhé lineární zářivky) (kategorie č. 3) atd.

5

Malá zařízení

(žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do kategorií č. 1, 2, 3, 4 nebo 6. Žádný vnější rozměr není větší než 50 cm.

Pokud pak největší vnější rozměr je 50 cm nebo méně a nejedná se o IT nebo telekomunikační zařízení, pak splňuje definici pro kategorii č. 5.

Vysavače, kobercové zametače, šicí zařízení, svítidla, mikrovlnné trouby, ventilační zařízení, žehličky, toustovače, elektrické nože, elektrické konvice, hodiny a hodinky, elektrické holicí strojky, váhy, zařízení k péči o vlasy a tělo, rádiové sady, digitální fotoaparáty, video kamery, video přehrávače, hi-fi zařízení, hudební nástroje, zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, elektrické a elektronické hračky, sportovní vybavení, počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd., detektory kouře, regulátory vytápění, termostaty, malé elektrické a elektronické nástroje, malé lékařské přístroje, malé monitorovací a kontrolní přístroje, malá zařízení, která automaticky dodávají výrobky, malá zařízení s integrovanými fotovoltaickými panely. Domácí spotřebiče; spotřební materiál; svítidla; zařízení určená k reprodukci zvuku nebo obrazu, hudební zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro sport a volný čas; lékařské přístroje; monitorovací a kontrolní přístroje; automatické dávkovače; zařízení pro generování elektrických proudů.

Do této kategorie nepatří zařízení zahrnutá v kategoriích č. 1 až 3 a 6.

EEZ nepatřící do kategorie č. 5:

Malá IT zařízení s vnějšími rozměry menšími než 50 cm (mobilní telefony (např. smartphony, phablety atd.), routery, tiskárny, GPS a navigační zařízení atd.) jsou zařazena do kategorie č. 6.

6

Malá IT a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm)

EEZ, která nejsou zařazena do kategorií č. 1, 2, 3, 4 nebo 5.

 

Informační zařízení je takové zařízení, které může být použito ke sběru, přenosu, zpracování, ukládání a zobrazování informací. Telekomunikační zařízení je takové zařízení, které je navrženo k přenosu signálů – hlasu, videa a dat – elektronicky na určitou vzdálenost.

Určení rozměrů je stejné jako pro kategorii č. 5. Pokud se pak jedná o IT nebo telekomunikační zařízení, splňuje definici pro kategorii č. 6.

Mobilní telefony (smartphony, phablety atd.), GPS a navigační zařízení, kapesní kalkulačky, routery, osobní počítače, tiskárny, telefony.

EEZ nepatřící do kategorie 6:

Malá zařízení, která nejsou IT a telekomunikačními zařízeními (např. mp3 přehrávače atd.), velká IT zařízení (velké tiskárny) a IT zařízení s obrazovkami většími než 100 cm2 (laptopy, tablety, e-knihy/e-čtečky atd.) zařazená do kategorie č. 2.

Zdroj: EWRN

Pozn: EEZ = elektrické a elektronické zařízení

Další významnou změnou v oblasti elektroodpadu, která rovněž vstupuje nově v platnost je tzv. otevřená působnost elektroodpadové směrnice EU (v originálu tzv. „open scope“). Jedná se v obecné rovině o změnu způsobu definování toho, která elektrozařízení spadají do zpětného odběru a která nikoliv. 

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Z osmi recyklovaných lahví lze vyrobit fotbalový dres

Z osmi recyklovaných lahví lze vyrobit fotbalový dres

Módní průmysl patří mezi významné znečišťovatele životního prostředí. Udržitelná móda, tzv. „slow fashion“, se tak dostává do popředí zájmu nejen ve světě, ale i v České republice.

Polemika 2: Mělo by se křížové financování sběru elektroodpadu zakázat?

Polemika 2: Mělo by se křížové financování sběru elektroodpadu zakázat?

V souvislosti s tzv. ekomodulací příspěvků za zpětný odběr se znovu otevírá debata o zákazu křížového financování“ mezi 6 skupinami elektroodpadu.

Polemika 1: Ekomodulace a křížové financování zpětného odběru elektroodpadu

Polemika 1: Ekomodulace a křížové financování zpětného odběru elektroodpadu

V souvislosti s tzv. ekomodulací příspěvků za zpětný odběr, se znovu otevírá debata o zákazu křížového financování“ mezi 6 skupinami elektroodpadu.