Enviro
Ekolamp
VODKA

Evropská komise nepodporuje WtE? Omyl! Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise dnes schválila státní podporu ve výši 54 milionů EUR pro vysoce efektivní kogenerační zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v polském Olsztyně. Zvýší se výroba elektřiny a tepla, skládkováno bude přibližně o 100 tisíc tun odpadu méně.

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Zdroj: mpec.olsztyn.pl

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu polské plány na podporu výstavby vysoce účinného kogeneračního ZEVO na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, které se nachází v Olsztyně. Příjemcem podpory je společnost Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. („MPEC“), společnost ve vlastnictví obcí.

Projekt bude organizován formou partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi MPEC a soukromým partnerem, kterého si příjemce zvolí prostřednictvím výběrového řízení. Komise toto opatření posoudila podle pravidel EU pro státní podpory, zejména pokynů Komise z roku 2014 o státní podpoře na ochranu životního prostředí a energie.

Komise konstatovala, že podpora přispěje k cílům EU v oblasti energetiky a životního prostředí, aniž by byla narušena hospodářská soutěž na jednotném trhu. Kogenerace, nehledě na celkový přínos pro životní prostředí, zvyšuje zejména energetickou účinnost recyklací tepla z výroby elektřiny pro jiné účely (v tomto případě veřejné vytápění).

Nové ZEVO rovněž přispěje spalováním ke snížení komunálního odpadu přibližně o 100 000 tun. Tento odpad je v současné době likvidován ukládáním na skládku. Více informací bude k dispozici na internetových stránkách Komise určených pro hospodářskou soutěž ve veřejném rejstříku případů pod číslem případu SA.51614.

Zdroj: ec.europa.eu


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Galerie složená z fotografií Tomáše Trojana přibližuje ve zpětném pohledu hlavní momenty z letošní konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové, která se uskutečnila ve dnech 24. - 25. dubna.

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Na výroční konferenci asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se recyklací světelných zdrojů a svítidel, se účastníci shodli na prioritách rozvoje evropského odpadového hospodářství.

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Fórum bylo zřízeno jako součást strategie energetické unie a jejím cílem je odstranit technické a regulační překážky bránící energetice v rámci EU a diskutovat o hlavních otázkách týkajících se infrastruktury a energetické politiky EU.