https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/czech-republic/-cz/index.page
Ekolamp
EGEXPERT

Partnerská spolupráce napříč odvětvími napomůže recyklovatelnosti větrných turbín

WindEurope a Cefic - Evropská rada pro chemický průmysl - se 4. dubna 2019 sešli v Bilbau, aby diskutovali o cirkulárním designu a recyklovatelnosti větrných turbín.

Partnerská spolupráce napříč odvětvími napomůže recyklovatelnosti větrných turbín

Zdroj: Windeurope

Cílem setkání bylo dále prohloubit spolupráci a diskutovat o aktuálních regulačních otázkách a slibných metodách pro recyklaci kompozitních odpadů. Akce sloužila jako platforma k prozkoumání toho, jak mohou odvětví chemie, kompozitů, odpadového hospodářství a větrné energie blíže spolupracovat.

Při posuzování možností, které by mohly udržet hodnotu materiálů používaných ve větrné turbíně v ekonomice déle, jsou zapotřebí meziodvětvová partnerství. Možnosti se vztahují jak na konstrukci materiálů, tak na uzavření koncových odpadových smyček.

Některá řešení jsou dostupná v komerčním měřítku a některá, aby mohla být uvedena na trh, vyžadují další technologický rozvoj. Stejně důležitá je transparentnost zúčastněných stran a sdílení údajů, zejména při posuzování vlivu těchto technologií na životní prostředí. Údaje o hodnocení životního cyklu by proto měly být k dispozici na meziodvětvové úrovni.

WindEurope a Cefic ve spolupráci se společností SusChem - Evropskou technologickou platformou pro udržitelnou chemii - a dalšími relevantními zúčastněnými stranami, jako je Evropská asociace průmyslových kompozitů (EuCIA), zdůraznili potřebu dalších inovací, včetně meziodvětvového LCA rozvoje, a budou podporovat napnutí úsilí tímto směrem u všech příslušných aktérů, přičemž se zaměří na všechny dostupné nástroje v rámci evropské inovační scény.

Zdroj: windeurope


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Obaly, které nelze recyklovat, musí být minulostí

Obaly, které nelze recyklovat, musí být minulostí

V nadpisu je uvedeno zaměření 22. mezinárodní konference o recyklaci plastů, která proběhla ve dnech 4. a 5. června v německém Bad Neuenahru za rekordní účasti 450 posluchačů a 130 expertů na následném workshopu na téma „100 - procentní recyklace plastového odpadu “.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček jednal se starosty kvůli úložišti radioaktivního odpadu

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček jednal se starosty kvůli úložišti radioaktivního odpadu

Diskuze o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu dostává jiný rozměr. Klíčová bude polovina příštího roku, uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na setkání se starosty obcí z devíti lokalit, kde by hlubinné úložiště potenciálně mohlo být.

Výhody energetického využití odpadů budou znát žáci základních a středních škol

Výhody energetického využití odpadů budou znát žáci základních a středních škol

Během června navštívili zástupci Energy financial group (EFG) celkem tři základní a jednu střední školu, kde o problematice nakládání s odpady a jejich využití v energetice diskutovali s více jak 400 žáky.