Káčko
DTE2019
VODKA

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru

Návrhy nového Zákona o odpadech (ZOO), Zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VUŽU) a návrh novelizace Zákona o obalech (ZOB) představilo v pátek 5.dubna 2019 Ministerstvo životního prostředí.

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru

ilustrační foto/prumyslovaekologie.cz

Na neformálním setkání Ministerstva životního prostředí informovali ministr Richard Brabec a Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů MŽP o novém Zákoně o odpadech (ZOO), novém Zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VUŽU) a o návrhu novelizace Zákona o obalech (ZOB).

Jak podotýká Richard Brabec, odpadová legislativa vzniká poměrně dlouho a trošku klopotně. „My jsme hledali a já věřím, že našli, kompromisy mezi klíčovými skupinami,“ říká Richard Brabec a dodává, že za nejklíčovějšího partnera považují Svaz měst a obcí ČR.

Návrh plní základní parametry. Nejenom to, co po nás chce Evropská unie, ale především to, co považujeme za správné v rámci České republiky,“ upřesňuje Richard Brabec. Jde tedy o to, abychom odpady maximálním způsobem využili. Odpad se stává zdrojem, využívá se energeticky. Důležitá je recyklace, BRKO je zajímavým zdrojem pro kompostárny (ty jsou dnes využívány zhruba z 50 %) nebo pro využití v bioplynkách.

Jaromír Manhart vysvětluje, že prioritou bylo posílit vymahatelnost zákonů, podpořit hierarchii nakládání s odpady a omezit skládkování. Transformace nových zákonů a novelizace ZOB do legislativy by měla proběhnout do června 2020, s účinností od 1.1.2021. Vše bude ovšem záležet na připomínkovém řízení.

Nejdůležitějším parametrem je výše skládkovacího poplatku, protože nízký poplatek nemotivuje systém, aby se odklonil od skládkování.

Nechceme vytvářet zátěž pro obce.“

Nechceme vytvářet zátěž pro obce,“ zdůrazňuje Jaromír Manhart při prezentaci nového Zákona o odpadech. ZOO jasně stanovuje dané procentuální cíle souhrnné, vymezuje povinnosti původců odpadů a navrhuje výši poplatků za skládkování od roku 2021 s cílem posílit primární třídění. Pro obce je stanovena třídící sleva ze skládkovacího poplatku, která je motivačním nástrojem k dosažení cílů pro třídění a jeho posílení. Je důležité vědět, že existují možnosti, jak při správném využití možností, které návrh nového zákona nabízí, platit ve výsledku za komunální odpad (skládkovací poplatek a cenu za svoz) méně než dosud, i když dojde k navýšení poplatků za skládkování.

Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností nabízí zpřehlednění legislativy a vyjasnění některých sporných bodů. Cíle sběru elektrozařízení jsou přeneseny na výrobce. Možnost kolektivního plnění povinností vzniká také pro automobilové a průmyslové baterie a akumulátory. Zákon zajišťuje též zlepšení spolupráce s obcemi (jasně vymezuje povinnosti kolektivního systému vůči obcím). Nově vzniká ekomodulace.

Novelizace Zákona o obalech

Česká republika již úspěšně plní (nadlimitně) souhrnné cíle. Materiálové využití dosahuje úrovně 77 %. Jsme vzorem pro země, kde systém třídění nefunguje tak dobře jako u nás (Polsko, Slovensko, Izrael). Zbývá dořešit dílčí cíle u sběru kovových obalů.

Pro nové autorizované obalové společnosti (AOS) jsou jasně vymezené povinnosti v oblasti spolupráce a vyrovnání nákladů. Důležité je zejména pokrytí České republiky, tedy zajištění sítě a zabránění vzniku dominantního postavení na trhu.

Zmíněný je i tolik diskutovaný zálohový systém, který není povinně stanoven. Nicméně samostatný výrobce může bez omezení zálohovat již dnes, na tom nový zákon nemění nic.

O detailech návrhů zákonů i novelizace budeme podrobněji informovat v dalším článku.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu nabízejí pomoc a podporu s přípravou nové odpadové legislativy

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu nabízejí pomoc a podporu s přípravou nové odpadové legislativy

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu chtějí pomoci ministerstvu s průchodným nastavením nově připravované odpadové legislativy, zasílají otevřený dopis ministru Brabcovi.

Dny teplárenství a energetiky: Je klíčové, aby teplárenství přežilo i v následujících letech

Dny teplárenství a energetiky: Je klíčové, aby teplárenství přežilo i v následujících letech

V těchto dnech se v hradeckém hotelu Aldis koná konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, která letos slaví jubilejní 25. ročník. Jako první je na programu téma „Klimaticko-energetického rámce do roku 2030“.

Veolia má souhlas ministerstva pro stavbu multipalivového kotle v Karviné

Veolia má souhlas ministerstva pro stavbu multipalivového kotle v Karviné

Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k plánované modernizaci Teplárny Karviná, která přinese další snížení emisí na Karvinsku.