Káčko
Ekolamp
VODKA

...a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru…

Věřte nebo ne, ale když jsme před časem realizovali polemiku na téma „recyklační sleva“, přišel mi zajímavý dopis k tématu.

...a pojem recyklace bude pár písmen na cáru papíru…

Do samotné polemiky jsme obsah dopisu nepřidali. Tomáš Marný – autor dopisu – se zdá sice býti v této oblasti erudován, nicméně původ je pochybný a byť je jeho jméno použitelné ve spoustě oblastí našeho pinožení, nebude určitě pravé.

Tomáš Marný dopisem, který zveřejňujeme níže, reaguje na otázku „Co je recyklační sleva, komu prospěje a jak bude recyklační sleva fungovat v praxi?“:

Vážený pane šéfredaktore,

náhodou jsem zaslechl rozhovor dvou spolucestujících ve vlaku směrem do hlavního města naší republiky.

Diskutovali o výše uvedené Vaší otázce…

Dovolte mi tímto, abych jako aktivní zajímající se občan a ochránce budoucího života na této planetě také přispěl do diskuse níže uvedeným.

Máte zřejmě na mysli ustanovení §102, ods.3 návrhu nového zákona o odpadech.

To, co je v tomto odstavci navrhováno, je jednoznačně a pouze abstraktní snaha o recyklaci. Slovesa, vztažená k nutnému chování municipalit, jako „vyprodukovala, podala za tento rok hlášení“ uváděná v tomto textu, nemají se skutečným pojmem recyklace pranic společného.

Rozdíl mezi slovy třídění či separace a recyklace je totožný jako rozdíl pojmů snažit se zhubnout a mít na váze reálně o x kilo méně …

Toto možná dětinské srovnání dle mého názoru ale jednoznačně ukazuje na složitý, časově a finančně náročný proces od prvotní separace až ke konečné recyklaci komunálního odpadu, kdy na konci tohoto procesu je vytvořen skutečný produkt, který je definován celospolečenskou poptávkou a podporou jeho tvorby…

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné

Diskuse (1)

  1. tajemnik@muas.cz08.04.2019 (08:11)
    Dopis "Ing. Marného" je založen na znalosti poměrů a nelze, než s ním souhlasit. Recyklace je krásný pojem, ale zůstává nenaplněn. Předběhli jsme dobu a pouze na základě pojmu jsme začali stavět systém třídění a evidence odpadů. Je to sice drahé a pracné, ale celkem to funguje. Bohužel jen do té doby, než si položíme otázku: "Tak, a co teď s tím roztříděným odpadem?" Abych nebyl jenom škarohlíd, o některé vytříděné odpady je zájem a dají se ještě nějak zužitkovat (kov, sklo, dřevo, tráva, stavební suť, papír) ale s ostatními odpady si obce logicky nevědí rady (směsný komunální odpad, plasty, barvy, chemikálie, pneumatiky atd.). Zde musí nastoupit role státu. Bohužel i politici jsou jenom lidé a spíš jim jde o to, aby v klidu prošli svým volebním obdobím a byli úspěšní v následujících volbách, než aby řešili politicky choulostivé problémy. V ČR chybí spalovny, protože kterákoliv malá skupinka nespokojenců (a ta se vždy najde) dokáže proces povolování stavby zpomalit, zkomplikovat a nebo i stavbu vůbec znemožnit. Stát málo podporuje vědecký výzkum, který by byl zaměřen na druhotné využití surovin a při nákladných recyklačních technologiích by měl být jejich investorem. Nesouhlasím s tím, že původcem odpadů jsou obce a jejich občané. Původcem jsou přece výrobci a jedině stát má prostředky, kterými může produkci životnímu prostředí nepříznivých výrobků ovlivnit. Nedávno mi přišel na stůl dotazník z ministerstva, "Jak se Vaše obec chystá na ukončení skládkování?" Chudák zoufalý ministerský úředník, který dotazník vymyslel (spíš dostal nařízení něco vymyslet), jím pouze zdokladoval bezradnost politických představitelů a jejich snahu zbavit se problému tím, že ho přehodím na někoho jiného. Reakcí na článek "Ing. Marného" chci jenom upozornit na to, že nyní jsou na tahu naši političtí představitelé. My v obcích děláme maximum, což se o nich rozhodně říci nedá. Ing. Stašek Václav, tajemník MěÚ Aš

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ve statistikách plastů, které jsou uváděny na trh, jsou velké diference. Ve statistikách recyklace, využití materiálového a rovněž energetického. Jak to doopravdy v posledních letech vypadá.

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.