Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT

Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 3. 2019

Služba pro předplatitele.

Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 3. 2019

pixabay

Předplatitelé Prumyslovaekologie.cz dostávají monitoring průmyslové ekologie denně v pracovních dnech
 
MONITORING 22. - 24. 3. 2019
 
Legislativa:
 
Připomínky: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu poslalo do připomínkového řízení Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb. Navržená novela nařízení vlády se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 za účelem zajištění transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci.
 
Senát kvůli Evropské komisi posílil pozici ekologických sdružení
| Ekolist.cz |
Nevládní ekologická sdružení získají výslovné právo požádat o uložení nápravných nebo preventivních opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Předpokládá to novela, kterou dnes schválil Senát. Kabinet předlohu připravil na základě výtek Evropské komise. Nyní ji dostane k podpisu prezident.
 
Stát otevírá debatu, jak ochránit vodu v ústavě
| Enviweb.cz |
Ministerstva zemědělství a životního prostředí zahájila debatu o konkrétních možnostech ústavní ochrany vody jako přírodního zdroje. Ministerstvo zemědělství zadalo analýzu možností úprav zákonů, sdělil ČTK mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Dnes o tom na ministerstvu diskutovali ústavní právníci, zástupci úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a státních podniků povodí.
 
Odpad:

Nestlé šetří vodou a omezuje plastový odpad
| Tretiruka.cz |
Při příležitosti Světového dne vody prezentovala společnost Nestlé své projekty podporující udržitelnost a jejich výsledky přímo v továrně Zora v Olomouci. V uplynulých 8 letech se jí zde podařilo snížit spotřebu vody o celkových 65 %. Závod Zora má zároveň vynikající výchozí pozici pro přechod na plně recyklovatelné obaly do roku 2025. V současné době je možné recyklovat 60 % obalů výrobků ze Zory.
 
Radní ze všech krajů ČR pro oblast životního prostředí jednali o odpadech
| Prumyslovaekologie.cz |
Radní ze všech krajů České republiky, kteří mají v kompetenci oblast životního prostředí, se 21.3. sešli v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, aby se bavili o budoucnosti nakládání s odpady.
 
Japonský tým extrahoval radioaktivní elementy z vitrifikovaného odpadu
| Oenergetice.cz |
Společnost Toshiba Energy Systems & Solutions vyvinula technologii oxidační redukce (redox), která umožňuje získávat konkrétní prvky z vitrifikovaného vysoce radioaktivního odpadu. Technologie umožňuje opětovné použití těchto prvků a tím i snížení množství vysoce radioaktivního odpadu určeného k likvidaci.
 
Obce budou muset od 1. dubna vyvážet bioodpad celoročně
| Ekolist.cz |
Od 1. dubna budou mít obce povinnost vyvážet bioodpad rostlinného původu celoročně. Nové opatření by mohlo přispět k naplnění kapacit kompostáren, kterých v posledních letech vzniklo 529, ale jejich kapacity se využívají jen z 53 procent. V tiskové zprávě o tom informovala Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Dosud se odpad z hnědých popelnic sváží od začátku dubna do konce října.
 
Úklidové akce na řekách přispívají k ochraně vody
| Enviweb.cz |
K Světovému dni vody se již tradičně hlásí také dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody a spolkem Ukliďme Česko. Úklidy odpadků z vodních toků a jejich břehů u nás patří k tradičním. Na desítkách řek se bude uklízet přímo z lodí, ale proběhnou i úklidy břehů potoků, rybníků a přehrad. Celkem je zatím registrováno 2 400 úklidů a další přibývají.
 
Návrat mléka do vratných lahví
| Enviweb.cz |
Na konci letošního roku se v rakouských supermarketech objeví vratné lahve na mléko. Organizace pro ochranu životního prostředí a konzumenti se začali bouřit, když se minulé jaro zavedl prodej mléka ve skle na jedno použití - to totiž zanechává mnohem větší ekologickou stopu, než to vratné.
 
Ovzduší:
 
Třetí vlnu kotlíkových dotací spustí kraje v dubnu
| Tretiruka.cz |
Třetí vlnu kotlíkových dotací kraje začnou spouštět v dubnu. Peníze vystačí jen pro 30 000 domácností, nouze bude o kvalifikované topenáře.
 
Energie:
 
Čeští výzkumníci vymysleli, jak ušetřit na provozu tepelných čerpadel
| Prumyslovaekologie.cz |
Navýšit podíl tepelných čerpadel na trhu snížením spotřeby elektřiny a zároveň zvýšením ekologické šetrnosti. To byl hlavní cíl unikátního projektu, na kterém spolupracovali výzkumníci české firmy Honeywell s odborníky ze strojní fakulty ČVUT.
 
Poslanci chtějí zrušit přimíchávání biopaliv do benzinu. Nesnižuje to emise, tvrdí
| Aktuálně.cz |
Čtyři desítky poslanců navrhují zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty. S návrhem přišli ve Sněmovně Piráti a přidali se k nim poslanci ODS, TOP 09, SPD a STAN. Přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky a podle řady důkazů se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve návrh odmítl a označil ho za nesmysl, ministerstvo dopravy se zrušením přimíchávání naopak souhlasí.
 
VIDEO: Největší lodě na elektřinu vozí pasažéry mezi Dánskem a Švédskem
| iDnes.cz |
V úžině Öresund, která je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem jsou nyní vody o něco „zelenější“. Švédská společnost ForSea představila dvě původně dieselové trajektové lodě Auroru a The Tycho Brahe, které přeměnila na elektrické. Jsou to světově největší lodě, které prošly takovou přeměnou.
 
Za poslední 3 roky ČR postavila 118 km přenosových vedení, Německo pouze 403 km
| Oenergetice.cz |
Německu se nadále nedaří urychlit výstavbu vedení přenosové soustavy. Z dostupných statistik vyplývá, že v Německu bylo za poslední 3 roky zprovozněno pouze 403 kilometrů nového vedení. Za stejné období bylo v Česku postaveno 118 kilometrů vedení velmi vysokého napětí.
 
Australská vláda podpoří projekty pro zlepšení předpovědi výroby větrných a solárních elektráren
| Oenergetice.cz |
Australská agentura pro obnovitelné zdroje ve spolupráci s tamním operátorem trhu podpoří více než desítku projektů, které mají za cíl zvýšit přesnost krátkodobého predikování výroby obnovitelných zdrojů. Finanční podpora ve výši bezmála 10 milionů dolarů má pomoci ověřit možnosti předpovídání výroby konkrétních větrných a solárních elektráren z místních dat.
 
Guvernér New Yorku představil iniciativu pro budovy bez emisí uhlíku
| Oenergetice.cz |
Guvernér amerického státu New York, Andrew Cuomo, zahájil iniciativu za podporu návrhů, výstavby a provozu uhlíkově neutrálních bytových domů ve státě. Cílem iniciativy je snížit účty za spotřebu energie a emise oxidu uhličitého ve státě a zároveň poskytnout jeho obyvatelům zdravé a cenově dostupné vnitřní prostřední budov.
 
Prognózy energetické budoucnosti připomínají věštění ze skleněné koule
| Enviweb.cz |
Začátkem letošního roku bylo zveřejněno několik globálních prognóz energetické budoucnosti lidstva. Přestože pocházejí od renomovaných agentur, jejich závěry se liší. Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpovídá, že globální spotřeba energie do roku 2040 stoupne nejméně o čtvrtinu, přičemž jejími hlavními zdroji budou nadále ropa, zemní plyn a uhlí. Tuto prognózu potvrzují i některé další zdroje. Uznávaná poradenská společnost McKinsey & Company ale naopak predikuje, že celková poptávka po energiích začne kolem roku 2030 stagnovat a brzy nastane útlum fosilních paliv.
 
Voda:
 
Vědci vyvinuli metodu odstraňování zbytků antibiotik z odpadních vod
| Prumyslovaekologie.cz |
Estonští vědci představili nový typ aerogelu z břidlice, který by díky svým absorpčním schopnostem mohl zvýšit efektivitu čištění odpadních vod.
 
ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 11 %, od roku 2001 o více než 65 %
| Tretiruka.cz |
Spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách ČEZ, a. s., loni opět meziročně klesla – a to o výrazných 11 procent. Srovnání s rokem 2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru.
 
„Já nejvíc věřím podzemní vodě, tam ji máme v kasičce, tam nám nevyschne,“ říká Richard Brabec
| Prumyslovaekologie.cz |
Dnes, 22.3.2019, proběhla u příležitosti Světového dne vody v rámci odborného setkání vodohospodářů v pražském Kongresovém centru tisková konference. Tiskové zprávy Ministerstva zemědělství a SVH/SOVAKU/MŽP/MZE zveřejňujeme v plném znění v samostatných článcích.
 
Prioritou vodního hospodářství musí být „Voda pro všechny“
| Prumyslovaekologie.cz |
Pro vodohospodáře je prioritou zajistit dostatečné zdroje vody, propojování vodárenských i vodohospodářských soustav, včetně opatření podporující zadržování vody v krajině.
 
Voda 4.0 ve službách infrastruktury
| Prumyslovaekologie.cz |
Konference VODA 4.0 ve službách infrastruktury se koná ve čtvrtek dne 4 . dubna 2019 v Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze.
 
SFŽP ČR pořádá semináře pro zájemce o využití srážkové vody a Norské fondy
| Prumyslovaekologie.cz |
Státní fond životního prostředí České republiky na duben a závěr března připravil sérii seminářů k možnostem využití dotační podpory.
 
SVH ČR ocenil vodohospodářské stavby roku 2018
| Naše voda.cz |
Součástí dnešního slavnostního setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody bylo již tradičně vyhlášení vodohospodářské stavby roku 2018. Svaz vodního hospodářství ČR (SVH ČR) ocenil celkem osm staveb, z toho dvě získaly zvláštní ocenění SVH ČR.
 
MZe podpoří opravu či stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží
| Naše voda.cz |
Rekonstrukci, obnovu, odbahnění či stavbu více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží podpoří v následujících třech letech Ministerstvo zemědělství (MZe) a Lesy ČR. Informoval o tom na dnešní tiskové konferenci ke Světovému dnu vody ministr zemědělství Miroslav Toman.
 
Přehrada Naděje bude z vlnité lepenky
| Enviweb.cz |
Odstartoval 13. ročník soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. Letošním tématem je ,,Vodní nádrž NADĚJE". Mladí stavitelé budou z ekologického obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady. O titul letos bojuje 28 středních stavebních škol. Na nejlepší studenty čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Letošním partnerem soutěže je státní podnik Povodí Odry.
 
Ekologíe:
 
SPÚ vyhlásil výsledky 12. ročníku soutěže Žít krajinou
| Naše voda.cz |
Ve čtvrtek 21. března 2019 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Žít krajinou, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova a s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Informovala o tom mluvčí SPÚ Lenka Růžková.
 
Jsou příčinou ledových epoch Země tektonické srážky v tropech?
| Naše voda.cz |
Geologové tvrdí, že v tropech pracují planetární tektonické termostaty. Jak nedávno publikoval populárně-vědecký server osel.cz., když jsou dost velké, tak dovedou přivolat ledovou epochu, která na dlouhé miliony let sevře celou planetu do šíleného cyklu ledových dob.
 
Chemie:
 
ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 4 chemických látek
| Prumyslovaekologie.cz |
ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek k předloženým návrhům.
 
V rámci druhého ročníku Chemického fóra ÚK se diskutovalo o rozvoji chemie v kraji a budoucnosti chemického vzdělávání
| Prumyslovaekologie.cz |
Ústecký kraj ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Most uspořádal druhý ročník Chemického fóra Ústeckého kraje.

MONITORING 25. 3. 2019
 
Chemie:

Nepropásněte dubnový termín kurzu CHELEPO - Chemická legislativa pro průmysl a obchod
| Enviweb.cz |
Zajímá Vás, jak vytvořit expoziční scénáře pro směsi, jak značit ošetřené předměty, co bude po Brexitu nebo jaké jsou další povinnosti po poslední vlně registrací chemických látek?
 
Odpady:
 
Jak neplýtvat potravinami v domácnosti II.
| Prumyslovaekologie.cz |
Nejčastějšími důvody, proč domácnosti vyhazují potraviny, je fakt, že se jídlo zkazilo nebo se všechno nespotřebovalo. Tomu můžeme zabránit správným skladováním a vařením s využitím všech surovin.

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné
Značky
Monitoring

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Záznamy u ftalátů v příloze XIV nařízení REACH budou aktualizovány přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru

Záznamy u ftalátů v příloze XIV nařízení REACH budou aktualizovány přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru

ECHA předložila Evropské komisi doporučení ke změně přílohy XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení) přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru u čtyř ftalátů (zveřejněno ECHA 10. 7. 2019).

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 4 nové látky, které byly identifikovány jako SVHC. Kandidátský seznam nyní obsahuje 201 látek (zveřejněno ECHA 16. 7. 2019).

Přezkoumání omezení olova a jeho sloučenin – ECHA vyzývá k předložení důkazů

Přezkoumání omezení olova a jeho sloučenin – ECHA vyzývá k předložení důkazů

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby přezkoumala zápis 63 přílohy XVII nařízení REACH, který se týká některých předmětů obsahujících olovo určených široké veřejnosti s ohledem na nové vědecké informace (zveřejněno ECHA 10. 7. 2019).