Káčko
DTE2019
EGEXPERT

Plasty: Situace v Evropě je neradostná

V období 1965-2015 zaznamenaly plasty v globálním měřítku nejvyšší dynamiku růstu průměrné roční spotřeby o 6,4 %.

Plasty: Situace v Evropě je neradostná

Pro srovnání uvádím, že hliník a cement vykázaly shodně růst o 3,6 %, ocel o 2,4 %. Do roku 2030 má růst roční spotřeba plastů pomaleji – o 4,7 %. Bude se zvyšovat podíl regranulátu z plastových odpadů podle agentury MarketsandMarkets o 6,4 % ročně.

Téměř 40 % spotřebovaných plastů nachází uplatnění v obalových aplikacích. Z plastových typů mají v tomto segmentu dominantní postavení polyolefiny /PE a PP/, následuje PET. Ve vyspělých ekonomikách je spotřebováno ročně 45 kg polyolefinů na hlavu, v Číně 35 kg, v Indii 6 kg, v Africe méně než 3 kg. Lidstvo musí radikálně změnit své chování vůči plastům po skončení jejich aplikační životnosti. Není možné nadále tolerovat skládkování, kde vzniká značné množství metanu, který je několikanásobně škodlivější skleníkový plyn než oxid uhličitý, a volné pohazování odpadních plastů, které následně končí v mořích a oceánech.

Na tiskové konferenci Německé asociace zpracovatelů plastů /GKV/ dne 6.3.2019 byla podána informace o příznivých výsledcích v roce 2018. Téměř 3000 jejich členů s 335 tisíci zaměstnanců zpracovalo 14,8 mil. tun plastů, což bylo o 2,6 % více než v roce 2017. V množství je zahrnuto 12 % regranulátu. Obrat v eurech byl vyšší o 3,1 %. I přes nevybíravou protiplastovou kampaň bylo dosaženo v zemi s nejvyšší produkcí, zpracováním a aplikacemi plastů v rámci EU rekordních výsledků. Výrobci plastových obalů jsou organizováni v Industrievereinigung Kunststsoffverpackungen /IK/ a zaznamenali nárust tržeb o 3,2 %, když zpracovali 4,5 mil. tun plastů.

Současné Evropské zaměření na regulaci tzv. jednorázových aplikací plastů /SUP/ nesmí skončit pouze u zákazu 10 výrobků. Vždyť významně větší množství výrobků se životností pod 1 rok představuje za období 1950-2015 hmotnost 5,8 miliard tun, přičemž pouze 500 mil. tun, tj 8,6 % bylo shromážděno k recyklaci, avšak ne veškeré toto množství bylo mechanicky recyklováno. Většina byla využita energeticky nebo skládkována.

Situace v Evropě není příliš radostná, když se stále skládkují odpadní plasty a podíl skládkování v roce 2017 byl 27,2 % a k recyklaci bylo vytříděno 31,1 %, tj. 8,4 mil. tun odpadních plastů, z toho však 3,9 mil. tun bylo vyvezeno mimo EU. Podíl recyklátu tak dosáhla pouze 7,8 %.

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Chemická recyklace se musí stát součástí způsobů využití plastových odpadů

Ve Strategii EK pro plasty v oběhové ekonomice z ledna 2018 je několik nepřesností, které je třeba ujasnit. Kromě nejednotnosti ve vykazování statistických údajů toků plastů, nepřesných definic, např. plastů pro jedno použití, recyklací, recyklovatelnosti, je z materiálu patrné přednostní zaměření na aplikace v obalech a využívání plastů po skončení jejich životnosti z tohoto segmentu.

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ach ty statistiky: Produkce a odpady z plastů

Ve statistikách plastů, které jsou uváděny na trh, jsou velké diference. Ve statistikách recyklace, využití materiálového a rovněž energetického. Jak to doopravdy v posledních letech vypadá.

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

ZVUŽ: Bude řešit prostředí zpětného odběru výrobků s ukončenou životností dobře?

Společně s návrhy Zákonů o odpadech a obalech vešel do mezirezortního řízení i návrh Zákona o výrobcích s ukončenou životností.