Káčko
DTE2019
VODKA

Za nepovolený výduch z lakovny uložili inspektoři ČIŽP firmě VISHAY ELECTRONIC pokutu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o.

Za nepovolený výduch z lakovny uložili inspektoři ČIŽP firmě VISHAY ELECTRONIC pokutu

Nepovolený výduch z lakovny závodu společnosti VISHAY ELECTRONIC v Blatné. Zdroj: ČIŽP

  • Aktuality
  • 26.02.2019
  • Česká inspekce životního prostředí

Firma se ve svém závodě na výrobu kondenzátorů v Blatné na Strakonicku dopustila několikerého porušení zákona na ochranu ovzduší.

„V lakovně kondenzátorů inspektoři zjistili výduch, který nebyl zaústěn do zařízení ke snižování emisí, ale přímo do vnějšího ovzduší. To bylo v rozporu s povolením vydaným Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Nepovolený výduch byl provozován více než tři roky. Značná část emisí těkavých organických látek tak šla do venkovního prostření. Dle bilančního výpočtu se mohlo jednat o několik tun za rok,“ uvedl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Doplnil, že další zdroj těkavých organických látek s názvem „Zkoušení těsnosti“ firma provozovala po stejnou dobu zcela bez povolení. „Tato porušení zákona hodnotíme jako závažná. Provoz zdroje znečišťování ovzduší bez povolení nebo v rozporu s ním znamená ohrožení životního prostředí.“

Dalším pochybením provozovatele bylo, že v letech 2015 až 2017 neprovedl jednorázového měření emisí na jednom z výduchu lakovny. Tato měření měl dělat ve stanoveném intervalu jedenkrát za rok. Firma také za roky 2016 a 2017 neohlásila údaje do souhrnné provozní evidence.

Společnost VISHAY ELECTRONIC se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP neodvolala. Sankce je pravomocná.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

UCEEB vyvinul energetický zdroj pro opravdu téměř nulové budovy

UCEEB vyvinul energetický zdroj pro opravdu téměř nulové budovy

Vývoj pokročilého energetického systému pro zásobování budov s vysokými úsporami energie podpořila Technologická agentura ČR. Kromě výzkumníků z ČVUT UCEEB za ním stojí i odborníci na vytápění budov ze společnosti Regulus.

Za pálení odpadů z demolice kravína a jejich netřídění dostal podnikatel dvě pokuty

Za pálení odpadů z demolice kravína a jejich netřídění dostal podnikatel dvě pokuty

Inspektoři z ČIŽP v Havlíčkově Brodě uložili dvě pokuty v celkové výši 200 tisíc korun podnikateli Stanislavu Zápotočnému, který nechal v otevřeném ohništi spálit odpady vzniklé po demolici bývalého kravína v Šimanově na Jihlavsku.

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Aktuální Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům), kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.