Káčko
Ekolamp
VODKA

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila třetí aktualizovanou hodnotící zprávu o indikátorech životního prostředí.

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

ilustrační foto/pixabay

  • Aktuality
  • 08.02.2019
  • CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Zpráva byla zveřejněna na podporu monitoringu 7. akčního programu EU pro životní prostředí (7EAP). 7EAP vytváří zastřešující rámec pro všechny politiky EU v oblasti životního prostředí od roku 2014 do roku 2020.

Zpráva přináší přehled o pokroku při dosahování 29 cílů evropské environmentální politiky, které jsou stěžejní pro naplnění 3 klíčových priorit 7EAP.

Tři hlavní klíčové priority, na které se zpráva zaměřuje, jsou:

  1. Chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie
  2. Změnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje
  3. Chránit občany Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky

Klíčová zjištění zprávy:

V případě první klíčové priority nebylo dosaženo souladu s cílem 7EAP. Přírodní bohatství států EU není stále dostatečně chráněno, a není mu věnována náležitá péče. Výhled do roku 2020 zůstává v tomto kontextu neuspokojivý.

Například populace ptačích druhů – jež jsou klíčovým indikátorem biologické rozmanitosti – stále vykazují klesající trend. Velkým problémem zůstává i nadále nadměrný rybolov.

V případě druhé klíčové priority je pokrok směrem k výhledům pro rok 2020 smíšený. Splnění cílů pro klima a obnovitelné zdroje energie se jeví jako reálné. Nejistota však panuje ohledně dosažení cíle pro energetickou efektivitu.

Pokud jde o efektivitu ve využívání zdrojů, bylo zaznamenáno zlepšení. Nicméně, dosažení cílů v oblasti produkce odpadů a snižování dopadu výroby a spotřeby na životní prostředí je nejisté v případě domácností a nepravděpodobné v potravinářském a dopravním sektoru.

Výhled pro třetí klíčovou prioritu je rovněž smíšený. V posledním desetiletí došlo k výraznému snížení emisí látek znečišťující ovzduší a vodu, ale přetrvávající klíčovou obavou zůstává kvalita ovzduší a hladina hluku v městských oblastech a dále emise amoniaku, které vznikají především ze zemědělské výroby a za poslední 3 roky se stále zvyšují. Dalším přetrvávajícím rizikem jsou chronické účinky chemických látek.

Tabulka: Přehled 29 indikátorů dle tří klíčových priorit 7. akčního programu životního prostředí (podrobnější informace k jednotlivým indikátorům jsou dostupné zde).

Zdroj: EEA


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Více než 40 milionů do vodárenství ve Štramberku

Více než 40 milionů do vodárenství ve Štramberku

Pro letošní rok jsou připraveny ve Štramberku tři významné stavby. Do modernizace čistírny odpadních vod v části Kanada bude investováno téměř 28 milionů korun.

UCEEB nabízí předpověď slunečního osvitu a produkce fotovoltaických elektráren

UCEEB nabízí předpověď slunečního osvitu a produkce fotovoltaických elektráren

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť po celé České republice novou on-line službu předpovědi intenzity slunečního záření, která jim umožní maximalizovat místní využití solární energie.

MMR: IROP má k dispozici v aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů

MMR: IROP má k dispozici v aktuální výzvě 2,5 miliardy na zateplení bytových domů

Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou stále získat dotace na zateplování bytových domů.