Káčko
Ekolamp
EGEXPERT

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila třetí aktualizovanou hodnotící zprávu o indikátorech životního prostředí.

Zpráva EEA o indikátorech životního prostředí pro rok 2018

ilustrační foto/pixabay

  • Aktuality
  • 08.02.2019
  • CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Zpráva byla zveřejněna na podporu monitoringu 7. akčního programu EU pro životní prostředí (7EAP). 7EAP vytváří zastřešující rámec pro všechny politiky EU v oblasti životního prostředí od roku 2014 do roku 2020.

Zpráva přináší přehled o pokroku při dosahování 29 cílů evropské environmentální politiky, které jsou stěžejní pro naplnění 3 klíčových priorit 7EAP.

Tři hlavní klíčové priority, na které se zpráva zaměřuje, jsou:

  1. Chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie
  2. Změnit Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje
  3. Chránit občany Unie před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobré životní podmínky

Klíčová zjištění zprávy:

V případě první klíčové priority nebylo dosaženo souladu s cílem 7EAP. Přírodní bohatství států EU není stále dostatečně chráněno, a není mu věnována náležitá péče. Výhled do roku 2020 zůstává v tomto kontextu neuspokojivý.

Například populace ptačích druhů – jež jsou klíčovým indikátorem biologické rozmanitosti – stále vykazují klesající trend. Velkým problémem zůstává i nadále nadměrný rybolov.

V případě druhé klíčové priority je pokrok směrem k výhledům pro rok 2020 smíšený. Splnění cílů pro klima a obnovitelné zdroje energie se jeví jako reálné. Nejistota však panuje ohledně dosažení cíle pro energetickou efektivitu.

Pokud jde o efektivitu ve využívání zdrojů, bylo zaznamenáno zlepšení. Nicméně, dosažení cílů v oblasti produkce odpadů a snižování dopadu výroby a spotřeby na životní prostředí je nejisté v případě domácností a nepravděpodobné v potravinářském a dopravním sektoru.

Výhled pro třetí klíčovou prioritu je rovněž smíšený. V posledním desetiletí došlo k výraznému snížení emisí látek znečišťující ovzduší a vodu, ale přetrvávající klíčovou obavou zůstává kvalita ovzduší a hladina hluku v městských oblastech a dále emise amoniaku, které vznikají především ze zemědělské výroby a za poslední 3 roky se stále zvyšují. Dalším přetrvávajícím rizikem jsou chronické účinky chemických látek.

Tabulka: Přehled 29 indikátorů dle tří klíčových priorit 7. akčního programu životního prostředí (podrobnější informace k jednotlivým indikátorům jsou dostupné zde).

Zdroj: EEA


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Výrobce dlaždic dostal pokutu 120 tisíc korun za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší

Výrobce dlaždic dostal pokutu 120 tisíc korun za úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Plzni uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.

Cena emisních povolenek dosáhla 11letého maxima. V příštích týdnech by mohla atakovat 30 EUR/t

Cena emisních povolenek dosáhla 11letého maxima. V příštích týdnech by mohla atakovat 30 EUR/t

Cena evropských emisních povolenek (EUA) na konci minulého pracovního týdne dosáhla svého 11 letého maxima, když se v pátek cena pro povolenky s dodávkou v prosinci 2019 vyšplhala na 28,79 EUR za tunu emitovaného CO2. Jen za týden vzrostla o 8,5 %.

Ministr Toman v Bruselu: Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy

Ministr Toman v Bruselu: Tlak na zemědělce v souvislosti s klimatickou změnou roste, na plnění úkolů potřebují silný rozpočet a méně administrativy

Nové nastavení Společné zemědělské politiky (SZP) musí zemědělcům přinést zjednodušení a současně jim poskytnout dostatečnou finanční podporu.