http://www.dhplegal.com/
Ekolamp
VODKA

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů

Veolia a Yara, která se specializuje na výživu zemědělských plodin, podepsaly v těchto dnech dohodu o rozvoji cirkulární ekonomiky v rámci potravinářského a zemědělského výrobního řetězce, jejímž základem je recyklace živin formou uzavřených cyklů.

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů

pixabay

Partnerství je založeno na zpřístupnění vyšších objemů recyklovaných živin a know-how společnosti Veolia v oblasti nakládání s organickými látkami a na odbornosti skupiny Yara v odvětví výroby minerálních hnojiv a výživy zemědělských plodin.

Díky této spolupráci bude možné propojit počáteční a koncovou etapu zemědělsko-potravinářského hodnotového řetězce, který má v současnosti lineární charakter, a vytvořit tak uzavřený cyklus oběhového hospodářství.

Tři oblasti partnerské spolupráce:

  • Veolia a Yara budou společně vyvíjet nové modely oběhového zemědělství tím, že budou recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů a zpracovávat je na vysoce kvalitní hnojiva s využitím stávajících výrobních procesů, a to formou recyklace, zpracování a distribuce na místní úrovni.
  • Obě společnosti vytvoří hodnotový řetězec „z potravin do zemědělství“ na základě sběru komunálního potravinářského odpadu za účelem jeho dalšího zpracování na hnojiva a budou nabízet řešení pro zlepšení kvality zemědělského půdního fondu pro příměstské zemědělství.
  • Veolia a Yara budou rozvíjet nové obchodní příležitosti založené na průmyslové „symbióze“.

„Velmi nás těší, že se Yara v souvislosti se svojí strategií v oblasti cirkulární ekonomiky rozhodla právě pro Veolii. Některé projekty, které hodláme zrealizovat, by měly být do roku 2024 plně funkční, včetně uvedení na trh nových hnojiv a zprovoznění infrastruktur na znovuzískávání živin v několika evropských velkoměstech.

Spolupráce našich podniků představuje konkrétní způsob zajištění koloběhu živin v uzavřeném cyklu,“ řekl Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia

Yara a Veolia již zrealizovaly první projekt: recyklují čpavek získávaný z kompostovaného rostlinného odpadu a čistírenských kalů a zpracovávají jej na dusičnan sodný. Ten se následně využívá v čistírnách odpadních vod pro zabránění zápachu a korozi.

Několik zemí Evropské unie již zavádí systémy umožňující znovuzískávání živin. Nové evropské předpisy o hnojivech stimulují rozsáhlé využívání recyklovaných živin v zemědělské výrobě. Ekonomický potenciál recyklace živin a jejich zpracování na hnojiva činí v Evropě 2 miliardy eur. 

Vznik nové organizace Nutrient Upcycling Alliance 

Veolia a Yara vyzývají zainteresované strany a subjekty činné v tomto odvětví, aby se zapojily do nové iniciativy Nutrient Upcycling Alliance, jejímž cílem je zásadní změna potravinového hodnotového řetězce.

Výzva je určená sdružením zemědělců, výrobcům potravin, maloobchodníkům a dalším hospodářským subjektům, které se podílejí na nakládání s jednotlivými toky odpadů, obcím a orgánům státní a veřejné správy.

Nově vzniklá aliance bude podporovat prostřednictvím konkrétních průmyslových projektů životaschopný a ekonomicky udržitelný potravinový systém.

Yara International ASA je mezinárodní společnost se sídlem v Oslo v Norsku. Společnost Yara se specializuje na výživu rostlin, stejně jako na produkty pro environmentální a průmyslové aplikace. Jde o největšího světového dodavatele minerálních hnojiv.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Na podporu energetické účinnosti v obytných budovách míří více evropských peněz

Na podporu energetické účinnosti v obytných budovách míří více evropských peněz

Služba Evropské místní energetické pomoci (ELENA) obdrží 97 milionů EUR z nových fondů Evropské komise určených pro dotační výzvu věnovanou obytným budovám.

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody (SDV) k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem SDV 2019 je Leaving no one behinde. 

Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním 76 Máchových jezer

Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním 76 Máchových jezer

Díky recyklaci zářivek neuniklo do životního prostředí až 24 kg rtuti, která by teoreticky mohla znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad či 76 Máchových jezer.