Káčko
DTE2019
VODKA

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů

Veolia a Yara, která se specializuje na výživu zemědělských plodin, podepsaly v těchto dnech dohodu o rozvoji cirkulární ekonomiky v rámci potravinářského a zemědělského výrobního řetězce, jejímž základem je recyklace živin formou uzavřených cyklů.

Veolia a Yara spojily své síly s cílem recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů

pixabay

Partnerství je založeno na zpřístupnění vyšších objemů recyklovaných živin a know-how společnosti Veolia v oblasti nakládání s organickými látkami a na odbornosti skupiny Yara v odvětví výroby minerálních hnojiv a výživy zemědělských plodin.

Díky této spolupráci bude možné propojit počáteční a koncovou etapu zemědělsko-potravinářského hodnotového řetězce, který má v současnosti lineární charakter, a vytvořit tak uzavřený cyklus oběhového hospodářství.

Tři oblasti partnerské spolupráce:

  • Veolia a Yara budou společně vyvíjet nové modely oběhového zemědělství tím, že budou recyklovat živiny z komunálních, zemědělských a průmyslových odpadů a zpracovávat je na vysoce kvalitní hnojiva s využitím stávajících výrobních procesů, a to formou recyklace, zpracování a distribuce na místní úrovni.
  • Obě společnosti vytvoří hodnotový řetězec „z potravin do zemědělství“ na základě sběru komunálního potravinářského odpadu za účelem jeho dalšího zpracování na hnojiva a budou nabízet řešení pro zlepšení kvality zemědělského půdního fondu pro příměstské zemědělství.
  • Veolia a Yara budou rozvíjet nové obchodní příležitosti založené na průmyslové „symbióze“.

„Velmi nás těší, že se Yara v souvislosti se svojí strategií v oblasti cirkulární ekonomiky rozhodla právě pro Veolii. Některé projekty, které hodláme zrealizovat, by měly být do roku 2024 plně funkční, včetně uvedení na trh nových hnojiv a zprovoznění infrastruktur na znovuzískávání živin v několika evropských velkoměstech.

Spolupráce našich podniků představuje konkrétní způsob zajištění koloběhu živin v uzavřeném cyklu,“ řekl Antoine Frérot, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Veolia

Yara a Veolia již zrealizovaly první projekt: recyklují čpavek získávaný z kompostovaného rostlinného odpadu a čistírenských kalů a zpracovávají jej na dusičnan sodný. Ten se následně využívá v čistírnách odpadních vod pro zabránění zápachu a korozi.

Několik zemí Evropské unie již zavádí systémy umožňující znovuzískávání živin. Nové evropské předpisy o hnojivech stimulují rozsáhlé využívání recyklovaných živin v zemědělské výrobě. Ekonomický potenciál recyklace živin a jejich zpracování na hnojiva činí v Evropě 2 miliardy eur. 

Vznik nové organizace Nutrient Upcycling Alliance 

Veolia a Yara vyzývají zainteresované strany a subjekty činné v tomto odvětví, aby se zapojily do nové iniciativy Nutrient Upcycling Alliance, jejímž cílem je zásadní změna potravinového hodnotového řetězce.

Výzva je určená sdružením zemědělců, výrobcům potravin, maloobchodníkům a dalším hospodářským subjektům, které se podílejí na nakládání s jednotlivými toky odpadů, obcím a orgánům státní a veřejné správy.

Nově vzniklá aliance bude podporovat prostřednictvím konkrétních průmyslových projektů životaschopný a ekonomicky udržitelný potravinový systém.

Yara International ASA je mezinárodní společnost se sídlem v Oslo v Norsku. Společnost Yara se specializuje na výživu rostlin, stejně jako na produkty pro environmentální a průmyslové aplikace. Jde o největšího světového dodavatele minerálních hnojiv.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Takové je ústřední téma 19. ročníku odborné konference Odpady 21, která právě probíhá v olomouckém hotelu Flora. 

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Teplárenské sdružení České republiky ocení již posedmnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. 

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise dnes schválila státní podporu ve výši 54 milionů EUR pro vysoce efektivní kogenerační zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v polském Olsztyně. Zvýší se výroba elektřiny a tepla, skládkováno bude přibližně o 100 tisíc tun odpadu méně.