Káčko
DTE2019
VODKA

Teplárny loni investovaly do snížení emisí další miliardu korun

V minulém roce investovaly teplárny do ekologizace provozů další více než 1 miliardu korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 21 miliard korun a budou pokračovat. Emise z tepláren zásadně klesly, k vyčištění ovzduší to ale stačit nebude, dokud si stát neposvítí na lokální topeniště.

Teplárny loni investovaly do snížení emisí další miliardu korun

Teplárna Třeboradice. Ilustrační foto/wikimedia commons

Celkové investice teplárenských společností do ochrany ovzduší v uplynulých šesti letech přesáhly 21 miliard korun a výrazně se projevily ve snížení znečištění,“ komentuje aktuální statistická data z tepláren, které jsou členy Teplárenského sdružení ČR předseda jeho výkonné rady Tomáš Drápela.

Výsledkem miliardových investic je zásadní snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V případě oxidů dusíku klesly emise v roce 2017 oproti roku 2013 o 29 %, v případě prachu o 41 % a v případě oxidu siřičitého dokonce o 42 %.

Modernizace tepláren bude pokračovat až do roku 2022, kdy končí přechodné období pro některé menší teplárny. Dodatečné investice budou muset provést i některé již modernizované teplárny, aby splnily zpřísněné požadavky na nejlepší dostupné technologie, které začnou platit v roce 2021,“ vysvětluje Tomáš Drápela.

Jakkoli razantní snižování emisí z tepláren ale čistý vzduch zajistit nedokáže, podíl tepláren na celkových emisích je dnes již marginální a emisím klíčových polutatnů dominují lokální topeniště.

Naprosto dominantním původcem jemných prachových částic jsou u nás lokální topeniště. V roce 2016 jich vypustila 74 %, tedy dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,6 %. Podíl domácích topenišť na emisích rakovinotvorného benzo(a)pyrénu činil dokonce 98 %,“ upozrňuje Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Podíl odvětví na emisích prachu.png

Zdroj: ČHMÚ

S ekologickým přínosem tepláren ostře kontrastuje jejich pokračující ekonomická diskriminace v rámci nejrůznějších „ekologických“ daní a poplatků, od nichž jsou lokální topeniště většinou paradoxně osvobozena, zatímco „čistší“ teplárny, a s nimi i jejich odběratelé, je platit musí.

Příloha

V porovnání s rokem 1990 dnes při výrobě 1 GJ tepla vypustí komíny tepláren do ovzduší méně než desetinu původního množství emisí síry, dusíku, oxidu uhličitého a prachu.

Za uplynulé čtvrtstoletí tak klesla ekologická emisní zátěž dálkového zásobování teplem při vytápění z tepláren i vzhledem k výrazným úsporám tepla pro vytápění a ohřev vody v domácnostech téměř dvacetkrát.

Rozdíl vypouštěných emisí v případě výroby tepla v teplárnách a lokálních kotlích na pevná paliva je obrovský.

Vývoj emisí oxidů dusíku, oxidů síry a prachu za období 2013-2017

Polutant

Emise polutantu v letech [t/rok]

Snížení emisí mezi roky 2013 a 2017

2013

2014

2015

2016

2017

t/rok

%

NOx

20 059

17 917

16 139

14 928

14 197

-5 862

-29,2 %

SO2

41 278

36 600

34 832

24 923

23 960

-17 317

-42,0 %

Prach

1 089

865

688

569

644

-445

-40,8 %

Zdroj: Data z teplárenských zdrojů členů Teplárenského sdružení ČR, které teplem zásobují více než 1,1 milionu domácností.

Na rozdíl od tepláren se emise prachových částic z domácích topenišť snižovat nedaří. I kdyby velká energetika včetně tepláren snížila emise na nulu, čistý vzduch to v Česku nezajistí, jeho největším nepřítelem jsou totiž domácí topeniště.

Vývoj produkce emisí prachu.png

 Zdroj: ČHMÚ


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Takové je ústřední téma 19. ročníku odborné konference Odpady 21, která právě probíhá v olomouckém hotelu Flora. 

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Teplárenské sdružení České republiky ocení již posedmnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. 

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise dnes schválila státní podporu ve výši 54 milionů EUR pro vysoce efektivní kogenerační zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v polském Olsztyně. Zvýší se výroba elektřiny a tepla, skládkováno bude přibližně o 100 tisíc tun odpadu méně.