Enviro
Ekolamp
VODKA

Středočeský kraj chystá řešení dopravní situace v souvislosti se ZEVO Mělník

V souvislosti s uvažovanou výstavbou ZEVO na Mělnicku Krajský úřad Středočeského kraje chystá silniční obchvaty dotčených obcí.

Středočeský kraj chystá řešení dopravní situace v souvislosti se ZEVO Mělník

Foto: Wikimedia Commons/Ivo Lukačovič

Ze záměru, zveřejněného 4.1.2019 na informačním systému EIA a úřední desce kraje, vyplývá, že Krajský úřad Středočeského kraje připravuje nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov. Jedná se o katastry Horních Počapel, Křivenic, Dolních Beřkovic, Vliněvsi, Brozánek, Cítova a Býkve.

Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. S novým dopravním řešením se počítá s návazností na plánovanou realizaci ZEVO v elektrárně Mělník.

V oznámení záměru se praví, že předmětem je „jižní a východní obchvat obce Cítov (II/246), rozšíření stávající silnice II/246 mezi obcemi Cítov a Brozánky, rozšíření silnice III/24636 mezi obcemi Cítov a Dolní Beřkovice, novostavba silnice III. třídy mezi silnicí III/24636 a III/24050 zahrnující obchvat obce Horní Počaply.

Součástí záměru je dále nadjezd do ZEVO Mělník a úprava neveřejné komunikace do areálu firmy Rigips s napojením na obchvat obce Horní Počaply. Oznámení hodnotí dílčí variantní řešení napojení sídla Podvlčí v lokalitě Dolní Beřkovice.“

Dotčené obce jsou žádány o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do oznámení nahlížet na úřední desce. Oznamovatel vítá případné připomínky a doporučení z hlediska vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto je třeba zaslat do 30 dnů ode dne zveřejnění informace na krajský Odbor životního prostředí a zemědělství.

Zveřejněný záměr a podrobnosti viz: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2200 .


Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz14.01.2019 (09:05)
    No - takže kvůli ZEVO, které občané nechtějí, se navíc bude investovat do obchvatů obcí, které by se jinak nedělaly? Fakt rozumné řešení krajských úředníků. Patrně ten investor ZEVO silně zatlačil. Když to nejde za velké peníze, půjde to za ještě větší peníze.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Galerie složená z fotografií Tomáše Trojana přibližuje ve zpětném pohledu hlavní momenty z letošní konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové, která se uskutečnila ve dnech 24. - 25. dubna.

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Na výroční konferenci asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se recyklací světelných zdrojů a svítidel, se účastníci shodli na prioritách rozvoje evropského odpadového hospodářství.

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Fórum bylo zřízeno jako součást strategie energetické unie a jejím cílem je odstranit technické a regulační překážky bránící energetice v rámci EU a diskutovat o hlavních otázkách týkajících se infrastruktury a energetické politiky EU.