http://www.dhplegal.com/
Ekolamp
VODKA

Workshop České plastikářské platformy zacílil na chemickou recyklaci

Dne 27.11.2018 proběhl v Lázních Bohdaneč workshop k recyklaci plastů v rámci cirkulární ekonomiky.

Workshop České plastikářské platformy zacílil na chemickou recyklaci

ilustrační foto/pixabay

  • Publicistika
  • 14.12.2018
  • František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR

Úvodní přednáška ředitelky odboru průmyslové ekologie MPO Pavlíny Kulhánkové podtrhla nutnost přechodu na cirkulární ekonomiku i v segmentu plastů. Evropská komise vytipovala 27 kritických surovin z hlediska jejich dostupnosti. 

V segmentu plastů se jedná zejména o uzavření cyklu po skončení jejich životnosti. V průběhu dvou let je nutno schválit nový zákon o odpadech, dále o výrobcích s ukončenou životností a novelizovat zákon o obalech. 

V rámci Směrnice EU o regulaci plastových výrobků na jedno použití /SUP/ probíhají jednání trialogu a definitivní legislativa by měla spatřit svět na jaře 2019. Zdůraznila hlavní cíle EU pro odvětví plastů:

-do roku 2030 uvádět na trh pouze plastové obaly, které lze opětovně použít nebo recyklovat nákladově efektivním způsobem

-do roku 2030 recyklovat více než polovinu plastových odpadů a zvýšit třídící a recyklační kapacity na čtyřnásobek proti roku 2015

V rámci dotačního programu OP PIK /Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost/ je vyčleněno 37,1 miliard Kč na výzkum a vývoj pro oblast využití druhotných surovin. Další možnost dotací jsou uvedeny na shora uvedeném webu.

Z prezentace zástupce Plastics Europe pro ČR Jiřího Reisse bych chtěl vypíchnout konkrétní data o přínosech aplikací plastových obalů v oblasti úspor energií, snižování exhalací CO2 a snižování množství odpadů z potravin. 

Plastics Europe dlouhodobě usiluje o zákaz skládkování plastů do roku 2025, neboť např. v roce 2014 skončilo v EU na skládkách 8 milionů tun odpadních plastů. Přednostně je nutno předcházet vzniku odpadů, dále rozvíjet systémy sběru , třídění a mechanické recyklace. 

Podle některých expertů je slabým místem v řetězci třídění směsných odpadů, zejména z obalů. Z ekologického a ekonomického hlediska je efektivně zvládnutelné třídění pouze 30-50% směsných odpadů z obalů- viz obrázek z prezentace na výše uvedeném webu. A právě pro zbývající množství se nabízí chemická recyklace.

Ve svém vystoupení ředitel výzkumu Unicre Litvínov František Svoboda poukázal na značné možnosti chemických recyklací plastových odpadů. V EU se takto řeší pouze 0,2% plastových odpadů. 

Předností chemických recyklací je možnost zhodnocení obtížně tříditelných směsných plastových odpadů , včetně např. biodegradovatelných bioplastů , dále různých modifikací a barev plastů. 

Procesem pyrolýzy za nepřítomnosti kyslíku lze směs odpadních polymerů rozložit na nízkomolekulární látky, jejichž vlastnosti závisí na podmínkách vedení procesu. K hlavním produktům pyrolýzy patří polokoks, těžký a lehký dehet a pyrolyzní plyn. 

Unicre zaměří svůj výzkum na pyrolýzu směrem k petrochemický produktům, tj. monomerům, rozpouštědlům, změkčovadlům, s možností využití v Unipetrolu.

O Dobrovolné iniciativě Sdružení EPS ČR v rámci evropské asociace EUMEPS hovořil autor tohoto příspěvku. Připomněl, že komodita expandovatelného polystyrenu zpracovávaného technologií předpěňování a následného vypěňování na tvarovky pro obaly nebo izolační desky pro stavebnictví je v ČR statisticky podchycena od doby založení Sdružení, tj. od r. 1998. 

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz17.12.2018 (09:32)
    Problém je v tom, že se vždycky na něco "zacílí" a ostatní způsoby recyklace se pominou. přitom je třeba zacílit na všechny způsoby recyklace plastů, kromě toho pak na technologii jejich třídění (současné ruční třídění de facto není třídění, je to jen adresné vybírání určitých komodit).

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Jak neplýtvat potravinami v domácnosti I.

Jak neplýtvat potravinami v domácnosti I.

Každý rok se celosvětově vyhodí 1,3 miliardy tun jídla. Jedná se o 45 % vypěstovaného ovoce a zeleniny, 35 % ryb a mořských plodů, 30 % obilovin, 20 % mléčných výrobků a stejné množství masa. Každý Čech vyhodí průměrně okolo 80 kg potravin ročně, což odpovídá částce zhruba 20 tisíc Kč.

Plasty: Situace v Evropě je neradostná

Plasty: Situace v Evropě je neradostná

V období 1965-2015 zaznamenaly plasty v globálním měřítku nejvyšší dynamiku růstu průměrné roční spotřeby o 6,4 %.

Vodíková technologie znamená evropskou soběstačnost

Vodíková technologie znamená evropskou soběstačnost

Zeptali jsme se redaktora časopisu Svět motorů Martina Freie na jeho pohled na evropskou politiku týkající se emisních limitů, na perspektivy alternativního pohonu vozidel, vizi čisté mobility i další detaily, týkající se vývoje automobilismu a jeho vztahu k životnímu prostředí a politice zaměstnanosti.