https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/czech-republic/-cz/index.page
Ekolamp
VODKA

XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí pořádalo 28. listopadu 2018 již XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších technikách.

XIX. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

Zdroj: MPO ČR

Jednání se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy. Spolupráce všech zúčastněných velmi napomáhá naplňovat proces výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

V roce 2018 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT). V současné době je v revizi 5 referenčních dokumentů o BAT. Intenzivně se pracuje na novém referenčním dokumentu „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“ a na revizi referenčního dokumentu týkajícího se textilního průmyslu.

Rozhodnutím Evropské komise bylo vydáno k dnešnímu dni celkem 14 Závěrů o BAT při celkovém počtu 34 referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

V polovině letošního roku byly schváleny závěry o BAT pro zpracování odpadu a zároveň byla zveřejněna konečná verze referenčního dokumentu o BAT pro zpracování odpadu. Další informace o tomto dokumentu BREF připravili zástupci agentury CENIA ve své prezentaci.

V současnosti také probíhá závěrečná fáze revidovaného dokumentu „Povrchové úpravy s obsahem organického rozpouštědla“ před „final meetingem“, který se významně týká nejen zejména automobilového průmyslu, ale i výroby plechovek, lakovaných plechů, tiskařských závodů, ale i impregnace dřeva nebo textilií.

Na základě připomínek k prvnímu návrhu revidovaného dokumentu BREF byly navrženy změny týkající se přísnější emisních limitů, což by mohlo mít nepříznivý vliv pro provozovatele v ČR. Případné dopady na dotčené provozovatele v této oblasti jsme se dozvěděli z příspěvku zástupce automobilky ŠKODA AUTO, a.s.

Kolegové z Ministerstva zemědělství se zmínili o pokračující práci na revizi dokumentu, který se týká potravinářského průmyslu.

Přílohy ke stažení


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Galerie složená z fotografií Tomáše Trojana přibližuje ve zpětném pohledu hlavní momenty z letošní konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové, která se uskutečnila ve dnech 24. - 25. dubna.

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Na výroční konferenci asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se recyklací světelných zdrojů a svítidel, se účastníci shodli na prioritách rozvoje evropského odpadového hospodářství.

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Fórum bylo zřízeno jako součást strategie energetické unie a jejím cílem je odstranit technické a regulační překážky bránící energetice v rámci EU a diskutovat o hlavních otázkách týkajících se infrastruktury a energetické politiky EU.