http://www.dhplegal.com/
Ekolamp
VODKA

Nemocniční odpad jinak

Odpad, který spadá do kategorie N, se dá upravit jinak než jeho spálením či v horším případě skládkováním.

Nemocniční odpad jinak

Foto: Martina Jandusová

Relativně novou technologii zpracování infekčního odpadu na českém a slovenském trhu nabízí společnost Siemens, s.r.o. Nemocniční odpad je především odpad infekční, který je však možné při správném procesu zpracování dále energeticky využít. Siemens přichází s metodou, která usnadní nemocničním či jiným zdravotnickým zařízením likvidaci zmíněného odpadu a zároveň přináší značné úspory peněz a emisí CO2.

Zásadním procesem při práci s nemocničním infekčním odpadem je jeho hygienizace/dekontaminace. Cílem je odpad kategorie „N“ převést na odpad kategorie „O“, tedy „ostatní odpad“, se kterým lze nakládat stejně jako s odpadem komunálním/směsným. Co nesmíme u Converteru, oficiální název nové technologie, zapomenout zmínit, je výsledné snížení objemu a hmotnosti, které dosahuje až 50% u hmotnosti a 70% u objemu. 

DSC_2415.JPG

Proces dekontaminace není složitý, vše se odehrává v dekontaminační komoře. V počáteční fázi je nemocniční odpad rozdrcen na malé frakce, které se mechanickou energií, vznikající pohybem drtiče a nožů, zahřejí na teplotu 100° C. Tím však cyklus nekončí. Pomocí termočlánku instalovaného v dekontaminační komoře se teplota zvýší až na 151 °C. Následně se spouští vstřikování vody. a Vzniklá pára se po dobu 3 minut mísí s částečkami odpadu, čímž se odpad dekontaminuje na úroveň IV, tedy na 10-6.

Voda, která cirkuluje potrubím umístěným kolem dekontaminační komory, její obsah následně zchladí na 60° C. V této fázi se už jedná o odpad dekontaminovaný a suchý s velikostí frakcí 0.5–4 mm výcházející z výchozího nastavení Converteru. 

Odpad již neobsahuje žádné ostré části a je z komory odstředivou silou přes výpustný ventil na dně nádoby vysypán do připraveného kontejneru. Cyklus trvá zhruba 30 minut (závisí na složení odpadu). Jednotlivé fáze jsou průběžně sledovány a vizualizovány na dotykovém displeji, kterým je zároveň celý proces ovládán a obsluha je díky němu uživatelsky nenáročná.

Snížení počtu životaschopných organizmů je dokládáno pomocí biologických indikátorů (geobacilus stearothermophilus), které jsou umístěny v kapsách uvnitř dekontaminační komory. V případě havárie nebo jiné nepředvídané události, která by během cyklu mohla nastat, je v Converteru připravena nádržka s 5 % roztokem chlornanu sodného, který dekontaminaci v tomto případě dokončí.

DSC_2418.JPG

Výhody technologie dekontaminace pomocí Converteru

Dekontaminace probíhá v místě vzniku odpadu.. Tím odpadá nebezpečí vysypání či jiné nehody hrozící při transportech ADR, jejichž frekvence se tak sníží až o 70 %, nemluvě o ušetřených nákladech. Tento způsob dekontaminace je, jak jsme již zmínili, bezemisní. Velkým benefitem navíc je značná redukce objemu i hmotnosti infekčního odpadu. 

Samotné zařízení řeší problematiku odpadu z nemocnic pouze částečně, usnadňuje však celý zpracovatelský proces a jeho charakterem je přínosem pro celé odpadové hospodářství zdravotnických zařízení. Společnost Siemens garantuje dodávku celého systému, jehož je Converter součástí, včetně řešení finálního zpracování dekontaminovaného odpadu. Co je potřeba zmínit, zakoupení zmiňovaného řešení je podporováno Státním fondem životního prostředí, díky němuž lze získat evropské dotace ve výši až 85%.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Na domácí separaci je třeba dbát

Na domácí separaci je třeba dbát

Ne nadarmo se říká, že co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš. Je také pravdou, že kvalita i kvantita domácí separace přichází z podnětu dětí. A tak jeden pohled středoškoláka přinášíme.

Legislativa k odpadním plastům ignoruje fakta

Legislativa k odpadním plastům ignoruje fakta

Průmyslová ekologie publikovala dne 14.1.2019 autorův článek „Německý úřední šiml falešně zařehtal k recyklovatelnosti pěnového polystyrenu", v němž se zabývá problematikou recyklovatelnosti.

Britské město používá k pouličnímu osvětlení psí výkaly!

Britské město používá k pouličnímu osvětlení psí výkaly!

Pouliční osvětlení využívající bioplyn získaný přeměnou psích výkalů je 100% lokální: cirkulární nápad, který v současnosti hýbe malým městem na západě Anglie. Majitelé psů vkládají psí exkrementy pákou do uzavřené nádrže, což je anaerobní reaktor zhruba o velikosti pračky.