http://www.dhplegal.com/
DTE2019
VODKA

SP ČR: Rozjet recyklační byznys pomůže zvýšení poplatků za skládkování

V Evropě je třeba vytvořit trh s recyklovanými materiály. Přispět k tomu musí Evropská unie i národní státy jak osvětou, tak tlakem na minimalizaci skládkování či podporou používání výrobků z recyklovaných materiálů.

SP ČR: Rozjet recyklační byznys pomůže zvýšení poplatků za skládkování

flickr.com

Evropský Balíček oběhového hospodářství schválený letos na jaře požaduje po České republice, aby modernizovala technologickou základnu celého nakládání s odpady.

Například u recyklace se potřebné investice v řadě případů vyplatí jen tehdy, když se vytvoří robustní trh s recyklovanými materiály, shodli se účastníci Mezinárodního kulatého stolu k oběhovému hospodářství, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s evropskou asociací BusinessEurope na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu.

Jedním z hlavních opatření, které se v okolních státech osvědčilo, bylo omezení skládkování recyklovatelného a jinak, například energeticky, využitelného odpadu. Svaz průmyslu považuje skládkování za přežitý způsob nakládání s odpady. Plýtvá se tak cennými materiály a energiemi. 

Například v Nizozemsku přechod na oběhovou ekonomiku bude znamenat úsporu primárních surovin ve výši 7,3 miliard eur za rok. Nový byznys podpoří vznik 54 tisíc nových pracovních míst, zaznělo mimo jiné na kulatém stole.

V oblasti komunálních odpadů u nás recyklační průmysl prakticky neexistuje. V oběhovém hospodářství přitom vidíme i obchodní příležitost pro tuzemské firmy. Proto by měla být co nejdříve a co nejlépe připravena příslušná legislativa, která by vytvořila vhodné investiční prostředí v této oblasti. 

Podporujeme proto návrh ministerstva životního prostředí na navýšení skládkovacího poplatku,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zvýšit poplatky za skládkování chce také slovenská vláda. V Rakousku se na skládky už několik let neukládá žádný komunální odpad, co by neprošel předchozí úpravou.

„Jak rozjet trh s recyklovanými materiály? Jedním z opatření je minimalizovat skládkování. Jsou lepší způsoby, jak využít odpady. Evropská komise a národní vlády mohou usnadnit vytvoření trhu pro oběhové hospodářství tím, že zvýší povědomí veřejnosti i firem, zlepší přístup k financování a poskytne firmám vhodné pobídky,“ dodává evropskou zkušenost Leon de Graaf z BusinessEurope.

Vláda by měla pomoci recyklačnímu průmyslu i dalšími kroky. „Recyklační byznys potřebuje odběratele recyklovaného materiálu. Stát by měl stimulovat trh s recyklovanými materiály, například daňově nebo podpůrnými programy pro využívání výrobků s podílem recyklátů,“ tvrdí Michal Stieber z Veolia Česká republika.

Klíčová budou pro Česko nová pravidla, která schválily členské státy na úrovni Evropské unie. „Oběhové hospodářství je pro Evropskou komisi priorita. Požadavky na větší opravitelnost výrobků, jejich opětovnou použitelnost a recyklovatelnost materiálů už promítáme do pravidel EcoDesignu. 

Trh s produkty z recyklovaných materiálů by měly podpořit i státy v systému veřejných zakázek,“ vysvětluje Hugo Schally z generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

Dobré příklady praxe z evropských zemí ukazují, že pro plnění cílů oběhového hospodářství je třeba zapojit všechny stakeholdery, včetně osvětových, vzdělávacích a inovačních aktivit.

Ministerstvo životního prostředí už pracuje na převodu unijních cílů a pravidel do tuzemských zákonů. MŽP ještě letos předloží návrhy nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o odpadech. Platit budou od července 2020,“ uvádí Jan Maršák z ministerstva životního prostředí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se dlouhodobě věnuje odpadové legislativě a podporuje moderní oběhové hospodářství s postupným omezováním skládkování. Předcházení odpadů nebo jejich ekonomicky smysluplné využití je prioritou Svazu i jeho členské základny. 

Dlouhodobě se ztotožňuje s principy oběhového hospodářství a podporuje smysluplné nastavení legislativního rámce. Ten by měl být v souladu s hierarchií nakládání s odpady a zároveň odpovídat reálným možnostem české ekonomiky.


Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz08.10.2018 (11:16)
    No - tohle tvrdím už leta. Zajímavý, že na to přišli až teď. Ale to pořád nestačí. jen zvýšit poplatek za skládkování nepřinese vůbec nic. Poplatky se přenesou na obce, ty to přehrají na občany - a pojede se vesele dál. Hlavně je třeba zadotovat rozvoj třídicích a recyklačních technologií - ani jedno z toho u nás neexistuje. A skládkám (ale i spalovnám) určit kvóty. A pak už si odpad do recyklace cestu najde. Hlavně ovšem peníze musí jít do vývoje a provozu. Nikoliv do EKOKOMu a do nesmyslných mediálních kampaní.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS

Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS

Jak jsme již informovali v článku „Rozšířená zodpovědnost výrobců a zpracovatelů polystyrenových hmot“, proběhla setkání představitelů výrobců suroviny /EPS/ reprezentujících asociaci Plastics Europe a 23 národních asociací zpracovatelů EPS zastřešených Evropskou asociací EUMEPS dne 13. 9. 2018 v Miláně k podání dobrovolného závazku k vyššímu využívání EPS odpadů.

Je nutné zajistit rovné podmínky na trhu s teplem

Je nutné zajistit rovné podmínky na trhu s teplem

Jedním z témat, která budou rezonovat na nadcházející konferenci Dny teplárenství a energetiky 2019 v Hradci králové, jsou rovné podmínky na trhu s teplem.

SOVAK ČR podporuje Ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV

SOVAK ČR podporuje Ministerstvo zemědělství v přístupu k odlehčovacím komorám na ČOV

Jak už SOVAK ČR dříve informoval, od začátku letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 118/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.