Ecomondo
Ekolamp
VODKA

SP ČR: Rozjet recyklační byznys pomůže zvýšení poplatků za skládkování

V Evropě je třeba vytvořit trh s recyklovanými materiály. Přispět k tomu musí Evropská unie i národní státy jak osvětou, tak tlakem na minimalizaci skládkování či podporou používání výrobků z recyklovaných materiálů.

SP ČR: Rozjet recyklační byznys pomůže zvýšení poplatků za skládkování

flickr.com

Evropský Balíček oběhového hospodářství schválený letos na jaře požaduje po České republice, aby modernizovala technologickou základnu celého nakládání s odpady.

Například u recyklace se potřebné investice v řadě případů vyplatí jen tehdy, když se vytvoří robustní trh s recyklovanými materiály, shodli se účastníci Mezinárodního kulatého stolu k oběhovému hospodářství, který pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s evropskou asociací BusinessEurope na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu.

Jedním z hlavních opatření, které se v okolních státech osvědčilo, bylo omezení skládkování recyklovatelného a jinak, například energeticky, využitelného odpadu. Svaz průmyslu považuje skládkování za přežitý způsob nakládání s odpady. Plýtvá se tak cennými materiály a energiemi. 

Například v Nizozemsku přechod na oběhovou ekonomiku bude znamenat úsporu primárních surovin ve výši 7,3 miliard eur za rok. Nový byznys podpoří vznik 54 tisíc nových pracovních míst, zaznělo mimo jiné na kulatém stole.

V oblasti komunálních odpadů u nás recyklační průmysl prakticky neexistuje. V oběhovém hospodářství přitom vidíme i obchodní příležitost pro tuzemské firmy. Proto by měla být co nejdříve a co nejlépe připravena příslušná legislativa, která by vytvořila vhodné investiční prostředí v této oblasti. 

Podporujeme proto návrh ministerstva životního prostředí na navýšení skládkovacího poplatku,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zvýšit poplatky za skládkování chce také slovenská vláda. V Rakousku se na skládky už několik let neukládá žádný komunální odpad, co by neprošel předchozí úpravou.

„Jak rozjet trh s recyklovanými materiály? Jedním z opatření je minimalizovat skládkování. Jsou lepší způsoby, jak využít odpady. Evropská komise a národní vlády mohou usnadnit vytvoření trhu pro oběhové hospodářství tím, že zvýší povědomí veřejnosti i firem, zlepší přístup k financování a poskytne firmám vhodné pobídky,“ dodává evropskou zkušenost Leon de Graaf z BusinessEurope.

Vláda by měla pomoci recyklačnímu průmyslu i dalšími kroky. „Recyklační byznys potřebuje odběratele recyklovaného materiálu. Stát by měl stimulovat trh s recyklovanými materiály, například daňově nebo podpůrnými programy pro využívání výrobků s podílem recyklátů,“ tvrdí Michal Stieber z Veolia Česká republika.

Klíčová budou pro Česko nová pravidla, která schválily členské státy na úrovni Evropské unie. „Oběhové hospodářství je pro Evropskou komisi priorita. Požadavky na větší opravitelnost výrobků, jejich opětovnou použitelnost a recyklovatelnost materiálů už promítáme do pravidel EcoDesignu. 

Trh s produkty z recyklovaných materiálů by měly podpořit i státy v systému veřejných zakázek,“ vysvětluje Hugo Schally z generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise.

Dobré příklady praxe z evropských zemí ukazují, že pro plnění cílů oběhového hospodářství je třeba zapojit všechny stakeholdery, včetně osvětových, vzdělávacích a inovačních aktivit.

Ministerstvo životního prostředí už pracuje na převodu unijních cílů a pravidel do tuzemských zákonů. MŽP ještě letos předloží návrhy nového zákona o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o odpadech. Platit budou od července 2020,“ uvádí Jan Maršák z ministerstva životního prostředí.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se dlouhodobě věnuje odpadové legislativě a podporuje moderní oběhové hospodářství s postupným omezováním skládkování. Předcházení odpadů nebo jejich ekonomicky smysluplné využití je prioritou Svazu i jeho členské základny. 

Dlouhodobě se ztotožňuje s principy oběhového hospodářství a podporuje smysluplné nastavení legislativního rámce. Ten by měl být v souladu s hierarchií nakládání s odpady a zároveň odpovídat reálným možnostem české ekonomiky.


Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz08.10.2018 (11:16)
    No - tohle tvrdím už leta. Zajímavý, že na to přišli až teď. Ale to pořád nestačí. jen zvýšit poplatek za skládkování nepřinese vůbec nic. Poplatky se přenesou na obce, ty to přehrají na občany - a pojede se vesele dál. Hlavně je třeba zadotovat rozvoj třídicích a recyklačních technologií - ani jedno z toho u nás neexistuje. A skládkám (ale i spalovnám) určit kvóty. A pak už si odpad do recyklace cestu najde. Hlavně ovšem peníze musí jít do vývoje a provozu. Nikoliv do EKOKOMu a do nesmyslných mediálních kampaní.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Fotografické momentky přibližují atmosféru Dnů teplárenství a energetiky 2019

Galerie složená z fotografií Tomáše Trojana přibližuje ve zpětném pohledu hlavní momenty z letošní konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové, která se uskutečnila ve dnech 24. - 25. dubna.

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Nerovné podmínky a nedodržování pravidel brzdí rozvoj systému zpětného odběru elektrozařízení v Evropě

Na výroční konferenci asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se recyklací světelných zdrojů a svítidel, se účastníci shodli na prioritách rozvoje evropského odpadového hospodářství.

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Úloha energetických sítí v přechodu na čistou energii je letos v centru Fóra o energetické infrastruktuře

Fórum bylo zřízeno jako součást strategie energetické unie a jejím cílem je odstranit technické a regulační překážky bránící energetice v rámci EU a diskutovat o hlavních otázkách týkajících se infrastruktury a energetické politiky EU.