Enviro
Ekolamp
VODKA

Obce Olomouckého kraje stávající systém nakládání s odpady nechtějí

Nejen rok 2024, který bude rokem zákazu skládkování, ale i stávající netransparentní systém dodavatelů odpadových služeb byl důvodem vzniku Spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Obce Olomouckého kraje stávající systém nakládání s odpady nechtějí

ilustrační foto/Wikimedia Commons

Dne 17. 9. 2018 bude na jednání Krajského zastupitelstva Olomouckého kraje projednáván bod vzniku akciové společnosti, která Spolek právně zaštítí. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí vznik akciové společnosti, bude moci pod supervizí všech členských obcí s daleko větší silou působit na trhu s odpady.

Stávající systém jednotlivým obcím nedává moc šancí získávat na základě výběrových řízení ta nekvalitnější a nákladově nejpřijatelnější řešení. Bohužel. Realita je taková, že tiché dohody mezi svozařskými a odpadovými společnostmi zcela jasně rozdělují trh a samostatná obec nemá šanci ze své pozice změnit dodavatele odpadových služeb ani na základě transparentního výběrového řízení. Nedoložitelných případů podobných výběrových řízení „ala“ „do zelí si nelezeme“, je mnoho.

Obce sdružené ve Spolku si toto uvědomují, s očekáváním vyhlížejí jednání zastupitelstva a doufají, že nastartovaný projekt bude pokračovat jediným rozumným řešením nakládání s odpady. Obce spojené ve Spolku mají nastavené ceny solidárně. Malé obce budou mít stejnou cenu jako velká města, protože jsou součástí jednoho celku. Tento celek má sílu při vyjednávání jak na stranu komerčních subjektů (zpracovatelů odpadu), tak na stranu státu.

Jednotný celek také bude daleko snáze plnit přísné recyklační cíle, což by mohlo přinést dočasnou úlevu v obcích, kde nejsou ještě splněné podmínky pro jejich plnění. Tyto obce dostanou více času na nastavení obecního systému směrem k recyklaci.

Akciová společnost by mohla odstranit i další nešvary, proti kterým se samostatné obce brání jen velice obtížně. Není vzácností, že svozová společnost míchá obecní komunální odpad s odpadem živnostenským. Vznikne i síť překladišť, která by daleko efektivněji „hlídala“ množství produkovaného odpadu. Stávající systém bohužel nedává možnost obcím hlídat množství produkce odpadu. Je nemálo případů, které dokazují, že pokud si obec začala svoz důsledněji hlídat a vážit své odpady, jejich produkce zázračně klesla i na polovinu.

Obce se smluvně zaváží k odevzdávání směsného komunálního odpadu do akciové společnosti, což je nezbytné k tomu, aby akciová společnost mohla s balíkem směsného komunálního odpadu obchodovat, a tak vysoutěžit nejlepší možnou cenu na koncovém zařízení.

Typ koncového zařízení vzejde rovněž z výběrového řízení, které akciová společnost vypíše. Kriteria, na která bude kladen důraz, je mimo těch ekologických také cena za likvidaci odpadu, kterou budoucí investor nabídne. Ideální stav, a pro všechny nejvýhodnější, by byl, pokud by se do systému zapojilo maximum obcí.

Stávající zařízení mohou také být součástí celého systému, je ale potřeba říci, že bude nutné stávající infrastrukturu doplnit překládacími stanicemi, protože v současné době existuje pouze jedna, ta v Olomouci.


Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz17.09.2018 (09:48)
    Cesta správným směrem, ovšem chybí jedna podstatná věc, a to algoritmus nakládání s odpadem, jeho dělení, třídění a recyklace. Dokud nebudou vybudovány třídicí a recyklační závody, je vše jen o přerozdělování nákladů a výnosů. S odpadem bude ve výsledku naloženo stejně - skončí na skládce nebo ve spalovně. Jako když to řídí svozové a skládkovací mafie.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Při sběru a recyklaci fotovoltaických panelů je nutné odlišit panely „staré“ a „nové“

Při sběru a recyklaci fotovoltaických panelů je nutné odlišit panely „staré“ a „nové“

Jak funguje systém zpětného odběru fotovoltaiky, systém jeho finacování a jak probíhá recyklace nebo ekologická likvidace panelů? Zeptali jsme se zástupců kolektivního systému ASEKOL, do jehož kompetence zmíněná problematika spadá.

Qantas provozuje první bezodpadovou leteckou linku

Qantas provozuje první bezodpadovou leteckou linku

Veškerý odpad vzniklý na palubě linky QF739 létající ze Sydney do Adelaide, týmu „Green Team“ společnosti Qantas, bude likvidován pomocí kompostu, opětovného použití nebo recyklace.

Vědci řeší inovace v segmentu plastů

Vědci řeší inovace v segmentu plastů

Podle studie OSN ke globálním megatrendům z loňského roku bylo za posledních 50 let zaregistrováno více než 100 miliónů nových organických a anorganických látek. Jestliže v roce 1965 bylo tempo registrací 2,5 minuty, v roce 2016 se interval zkrátil na 1,4 sekundy.