Ecomondo
Ekolamp
EGEXPERT

Ostrava nutí své občany netřídit

Jinak řečeno, nebude nutné odpad třídit doma, budeme ho třídit na lince. Ještě jinak řečeno, nebudeme třídit velmi kvalitně zdarma, nýbrž hodně nekvalitně a za peníze.

Ostrava nutí své občany netřídit

ilustrační foto/wikipedie

Projekt, který aktuálně krachuje v Anglii, zavádí do praxe OZO Ostrava. Zatím pouze ve dvou městských částech. Obyvatelé Bartovic a části Radvanic budou nosit svůj ospadní plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream). Tento směsný tříděný odpad pak poputuje na třídící linku. Až tam se roztřídí na jednotlivé komodity.

Česká republika je v primárním třídění, tedy domácím třídění, evropskou špičkou. Vytříděné komodity jsou na vysoké úrovni čistoty a jsou připraveny k dalšímu využití. To ale tento pilotní projekt devalvuje, jak hlásí zkušenosti ze zahraničí.

Oficiální důvod městské odpadové firmy pro zavedení tohoto pilotního projektu je zkvalitnění třídění a celkově odpadových služeb občanům a zamezení využívání ostravského odpadového systému občany odjinud. Realita je ovšem někde úplně jinde.

V Anglii od tohoto schematu již utíkají, protože mají obrovské problémy s recyklací. Uvědomili si, že tento systém zdražuje odpadové hospodářství, které nezaplatí nikdo jiný, než občan. Navíc se materiál nedostává zpět do výroby, nýbrž končí na životnímu prostředí nebezpečných skládkách, v lepším případě v zařízeních na energetické využití odpadu. Ve Francii a Itálii od tohoto modelu už upustili úplně.

„Evropský papírenský průmysl dlouhodobě propaguje separovaný sběr papíru. Papír sebraný společně s jinými komoditami se nedá recyklovat. Nedá se dále využít, protože je kontaminovaný od ostatních komodit,“ říká prezident Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) Jaroslav Tymich a dodává: „Ani Čína nebude takto sebraný papír využívat, protože už chce pouze čisté suroviny, nikoli kontaminovaný odpad.“

Výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR (SPDS ČR) Petr Šulc vyjádřil podobně jako ACPP jednoznačnou podporu komoditně oddělenému sběru. „Oddělený sběr je nezbytnou podmínkou pro následnou materiálovou využitelnost jednotlivých složek komunálního odpadu. Koncovkou tohoto pilotního projektu je ale energetické využití odpadu (EVO) a pouze 25% z látkového toku se uvažuje pro materiálové využití.“

Petr Šulc se rovněž zmínil o tom, že krom uvedených kolizí je zde i kolize se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR i POH Moravskoslezského kraje v části 3.3.1.1 Komunální odpady, kde hned první zásada se týká dané problematiky – „Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.“

Značky
Odpady

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz17.09.2018 (09:43)
    No, ten článek je hodně tendenční. Separovaný sběr odpadu je sice masivně propagován a prosazován, ale pravda je, že je to spíš podvod. Jak co do vykazovaných procent, tak co do významu. Kromě papíru, kde jsou ty argumenty na místě, všechny ostatní komodity se stejně nedají rovnou využít, kdyby se to chtělo (jako že se nechce), bylo by nutno to stejně ještě třídit. takže stejně končí ve spalovně (eufemisticky zvané Zařízení na energetické využití odpadu), nebo na skládce. OZO už dlouho usiluje o mechanizovanou třídírnu, pohříchu se jim to moc nedaří, ovšem technologie pro takové nakládání jsou už vyprojektovány (IPU Praha). To, že údajně v Evropě se od tohoto systému odchází, je odvážné tvrzení, protože jestliže něco není, nedá se od toho odcházet. Podle našich vědomostí nikde opravdu automatizovaná plně mechanizovaná třídírna TKO neexistuje, vždy se jedná o pohříchu de facto ruční třídění - a od toho samozřejmě je třeba odejít.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Přednášky na doprovodném programu VOD-KA 2019

Přednášky na doprovodném programu VOD-KA 2019

Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE proběhly po tři dny i odborné přednášky, z nichž si nyní můžete prohlédnout i všechny prezentace. 

Fotogalerie přibližuje výstavu VODOVODY–KANALIZACE 2019

Fotogalerie přibližuje výstavu VODOVODY–KANALIZACE 2019

Malá galerie složená z fotografií Tomáše Trojana a Petra Jarolímka přibližuje letošní 21. mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody a kanalizace, která se uskutečnila ve dnech 21. - 23. května v pražských Letňanech.

Panelová diskuze na konferenci Elektromobilita v praxi

Panelová diskuze na konferenci Elektromobilita v praxi

Tématem panelové diskuze na konferenci Elektromobilita v praxi byla Budoucnost dobíjení v ČR. Hovořilo se o síti dobíjení, bariérách rozvoje elektromobility v ČR i o službách spojených s elektromobilitou.