http://www.dhplegal.com/
DTE2019
VODKA

Ostrava nutí své občany netřídit

Jinak řečeno, nebude nutné odpad třídit doma, budeme ho třídit na lince. Ještě jinak řečeno, nebudeme třídit velmi kvalitně zdarma, nýbrž hodně nekvalitně a za peníze.

Ostrava nutí své občany netřídit

ilustrační foto/wikipedie

Projekt, který aktuálně krachuje v Anglii, zavádí do praxe OZO Ostrava. Zatím pouze ve dvou městských částech. Obyvatelé Bartovic a části Radvanic budou nosit svůj ospadní plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly do jedné nádoby (tzv. single-stream). Tento směsný tříděný odpad pak poputuje na třídící linku. Až tam se roztřídí na jednotlivé komodity.

Česká republika je v primárním třídění, tedy domácím třídění, evropskou špičkou. Vytříděné komodity jsou na vysoké úrovni čistoty a jsou připraveny k dalšímu využití. To ale tento pilotní projekt devalvuje, jak hlásí zkušenosti ze zahraničí.

Oficiální důvod městské odpadové firmy pro zavedení tohoto pilotního projektu je zkvalitnění třídění a celkově odpadových služeb občanům a zamezení využívání ostravského odpadového systému občany odjinud. Realita je ovšem někde úplně jinde.

V Anglii od tohoto schematu již utíkají, protože mají obrovské problémy s recyklací. Uvědomili si, že tento systém zdražuje odpadové hospodářství, které nezaplatí nikdo jiný, než občan. Navíc se materiál nedostává zpět do výroby, nýbrž končí na životnímu prostředí nebezpečných skládkách, v lepším případě v zařízeních na energetické využití odpadu. Ve Francii a Itálii od tohoto modelu už upustili úplně.

„Evropský papírenský průmysl dlouhodobě propaguje separovaný sběr papíru. Papír sebraný společně s jinými komoditami se nedá recyklovat. Nedá se dále využít, protože je kontaminovaný od ostatních komodit,“ říká prezident Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) Jaroslav Tymich a dodává: „Ani Čína nebude takto sebraný papír využívat, protože už chce pouze čisté suroviny, nikoli kontaminovaný odpad.“

Výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR (SPDS ČR) Petr Šulc vyjádřil podobně jako ACPP jednoznačnou podporu komoditně oddělenému sběru. „Oddělený sběr je nezbytnou podmínkou pro následnou materiálovou využitelnost jednotlivých složek komunálního odpadu. Koncovkou tohoto pilotního projektu je ale energetické využití odpadu (EVO) a pouze 25% z látkového toku se uvažuje pro materiálové využití.“

Petr Šulc se rovněž zmínil o tom, že krom uvedených kolizí je zde i kolize se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství (POH) ČR i POH Moravskoslezského kraje v části 3.3.1.1 Komunální odpady, kde hned první zásada se týká dané problematiky – „Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.“

Značky
Odpady

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz17.09.2018 (09:43)
    No, ten článek je hodně tendenční. Separovaný sběr odpadu je sice masivně propagován a prosazován, ale pravda je, že je to spíš podvod. Jak co do vykazovaných procent, tak co do významu. Kromě papíru, kde jsou ty argumenty na místě, všechny ostatní komodity se stejně nedají rovnou využít, kdyby se to chtělo (jako že se nechce), bylo by nutno to stejně ještě třídit. takže stejně končí ve spalovně (eufemisticky zvané Zařízení na energetické využití odpadu), nebo na skládce. OZO už dlouho usiluje o mechanizovanou třídírnu, pohříchu se jim to moc nedaří, ovšem technologie pro takové nakládání jsou už vyprojektovány (IPU Praha). To, že údajně v Evropě se od tohoto systému odchází, je odvážné tvrzení, protože jestliže něco není, nedá se od toho odcházet. Podle našich vědomostí nikde opravdu automatizovaná plně mechanizovaná třídírna TKO neexistuje, vždy se jedná o pohříchu de facto ruční třídění - a od toho samozřejmě je třeba odejít.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Na podporu energetické účinnosti v obytných budovách míří více evropských peněz

Na podporu energetické účinnosti v obytných budovách míří více evropských peněz

Služba Evropské místní energetické pomoci (ELENA) obdrží 97 milionů EUR z nových fondů Evropské komise určených pro dotační výzvu věnovanou obytným budovám.

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

Světový den vody 2019 a jeho oslavy v regionech

Dne 22. března se koná každoročně Světový den vody (SDV) k připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Mottem SDV 2019 je Leaving no one behinde. 

Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním 76 Máchových jezer

Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním 76 Máchových jezer

Díky recyklaci zářivek neuniklo do životního prostředí až 24 kg rtuti, která by teoreticky mohla znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad či 76 Máchových jezer.