https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/czech-republic/-cz/index.page
Ekolamp
VODKA

Ministr Richard Brabec věří v budoucnost centrálního zásobování teplem

Při cestě kabinetu premiéra Andreje Babiše do Jihočeského kraje, navštívil počátkem června Teplárnu České Budějovice, a. s. ministr Richard Brabec.

Ministr Richard Brabec věří v budoucnost centrálního zásobování teplem

Zleva ministr Richard Brabec, Tomáš Kollarczyk, Martin Žahourek, primátor Jiří Svoboda a Václav Král./Teplárna ČB

  • Zpravodajství
  • 09.08.2018
  • Zdroj: Teplárenský zpravodaj Teplárna České Budějovice, a.s.

Ministr byl doprovázen náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje Pavlem Hrochem a primátorem Českých Budějovic Jiřím Svobodou.

Ministrovi byly představeny ekologické projekty teplárny, které významně přispěly ke zlepšení ovzduší ve městě a okolí. Byl rovněž seznámen s připravovanými strategickými investicemi, které jsou součástí dlouhodobé podnikatelské koncepce teplárny.

Je pro nás velkou ctí, že si vicepremiér našel v nabitém programu dost času na debatu o významných otázkách, které město i region aktuálně řeší,“  uvedl Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Důležitým bodem diskuse se stalo energetické využívání komunálního odpadu od roku 2024, kdy už bude jeho skládkování v současné podobě zakázáno. S tím souvisí i nutnost dokončit novelu Zákona o odpadech a stanovit podmínky pro využití již nerecyklovatelných odpadů jako nízkoemisního paliva.

V Jihočeském kraji kapacity umožňující ekologické spalování odpadů a následné efektivní zpracování vyrobeného tepla a elektřiny zcela chybí. Město má ideální podmínky k využití tohoto lokálního paliva. Jeho teplárna bude připravena zužitkovat tento přirozený potenciál a optimalizovat tak i náklady na likvidaci odpadů.

„Jde o jeden z našich strategických projektů, jehož realizace se ale bez široké společenské podpory neobejde. Každé setkání zástupců vlády ČR, Jihočeského kraje a města je proto velice přínosné,“ dodal Václav Král.

Představitelé teplárny ministra také upozornili na silný legislativní tlak a rostoucí administrativní zátěž, které teplárenské podniky nyní čelí. V Česku i v Evropě se vytváří netržní, přeregulované a turbulentní prostředí, v němž se na úkor tradiční energetiky bohatě dotují tzv. obnovitelné zdroje, které však stále nejsou schopné fungující technologie zcela nahradit a jejichž celkový ekologický přínos je navíc mnohdy diskutabilní. 

Některé klíčové zákony naopak chybí a směřování energetiky je nepředvídatelné. Zpřísňování ekologizace provozů nebere konce a vyvolává obrovské náklady, jejichž užitek se stále zmenšuje.

Vedení teplárny se proto prostřednictvím ministra obrátilo dopisem na českou vládu, aby přispěla ke srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit.