celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Projekt Sun Ray využívá na soustředění sluneční energie zrcadla

Mohl by zásobovat dvě stě dvacet domácností v Melbourne a ročně by vyprodukoval 1100 MWh elektřiny. Projekt italského architekta soutěží o cenu.

Projekt Sun Ray využívá na soustředění sluneční energie zrcadla

landartgenerator.org

Zrcadla se otáčejí za sluncem

Sun Ray se skládá z plochých zrcadel, které jsou naskládané do kruhu o průměru osmdesát metrů a jsou podepřeny tenkými ocelovými tyčemi. Nad zrcadly je v bodě společného ohniska umístěn solární přijímač.

Autor projektu Antonio Macca naplánoval použít lineární technologii reflektorů na zachycení sluneční energie, v níž se zrcadla používají k soustředění sluneční energie na solární přijímač. Sluneční energii transformuje na elektrickou energii pohonný prvek umístěný pod zemí.

Tuto technologii vyvinul v roce 1961 italský vědec Giovanni Francia. Přináší mnohé výhody, mezi které patří nízké náklady na provoz a údržbu, jednoduchý proces výstavby či rychlá návratnost investovaného kapitálu.

Zda bude projekt zrealizován závisí na porotě soutěže Land Art Generator Initiative, do které se Macca se svým návrhem přihlásil.

Viktorie chce nulové emise

Architekt projekt zasadil do části City of Port Phillip ve městě Melbourne a doufá, že jeho řešení se stane novým symbolem energie z obnovitelných zdrojů. Plán je zároveň v souladu s cílem přestat produkovat jakékoliv emise skleníkových plynů, který si stát Viktorie dal.

Obyvatelé a návštěvníci města by prostor mohli využít k relaxi ve stínu, protože stavba by byla součástí parku. Navržená konstrukce má i uměleckou hodnotu, protože zrcadla otáčející se za sluncem vytvářejí neustálou hru se světlem.

Macca chce svým návrhem navodit iluzi světelného paprsku zářícího z mračen. Pokud by byl projekt zrealizován, dokázal by elektřinou zásobovat dvě stě dvacet australských domácností.

Iniciativa Land Art Generator oceňuje od roku 2010 každý druhý rok architektonické projekty navrženy se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Antonio Macca se soutěže zúčastnil již pětkrát, v roce 2014 jiný jeho projekt získal třetí místo. Letošního vítěze vyhlásí jedenáctého října.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie.

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příznivých zpráv o chemickém průmyslu, na jehož obratu se z 21,5% podílí petrochemie, včetně monomerů a z 21,6% výroba polymerů, je v současnosti pramálo.

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Cirkulární ekonomika je jedním z prioritních témat Evropské unie. Přináší příležitost materiálové soběstačnosti, vytváří nová pracovní místa a otevírá prostor pro investice do udržitelných inovací. Pro většinu českých firem se však stále jedná o nový pojem.