MŽP
Ekolamp
SOVAK

Satelitní pozorování pomáhá chápat souvislosti problémů životního prostředí, říká ředitel EEA Bruyninckx

Českou republiku navštívil výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Hans Bruyninckx. Setkal se s českými odborníky na životní prostředí a v rámci 7. českého uživatelského fóra Copernicus zdůraznil význam, který přináší dálkový průzkum Země pomocí satelitního mapování ochraně životního prostředí.

Satelitní pozorování pomáhá chápat souvislosti problémů životního prostředí, říká ředitel EEA Bruyninckx

Zdroj: MŽP

Evropská agentura pro životní prostředí je nejrozsáhlejším informačním zdrojem pro evropskou veřejnost a pro instituce, které se podílejí na přípravě, provádění a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí.

Na EEA je přímo navázána Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí – Eionet, jejímiž členy je 39 evropských zemí[1].

Spolupráce ČR a EEA se datuje od roku 1993. „Česká republika při přípravě a hodnocení politik v oblasti životního prostředí aktivně využívá informace a data EEA.

Významným přínosem aktivit EEA je také přehledné zveřejňování komplexních informací o stavu životního prostředí ve všech zemích zapojených do EEA, které jsou tak dostupné i široké veřejnosti,“ říká náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

Jak uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx během své návštěvy v Praze, činnost EEA je unikátní právě svojí strukturou sítě, ve které jsou zapojeni odborníci ze všech členských států.

V ČR jsou v síti Eionet zastoupeni experti z různých odborných a vědeckých institucí, kteří měli možnost s ředitelem Bruyninckxem diskutovat o současné a budoucí roli EEA v ochraně životního prostředí.

„Největší problém není ve špatném stavu jednotlivých složek životního prostředí, ale v tom, že problémy stále řešíme odděleně.

Například systémové řešení problémů s automobilovou dopravou zahrnuje nejen změnu technologie, ale i změny v tom, jak auta používáme.

Tedy nejen přechod od fosilních paliv k pohonům přátelštějším k životnímu prostředí, ale i třeba sdílení automobilů,“ vysvětlil Bruyninckx, v čem vidí největší omezení ochrany životního prostředí.

EEA hraje také klíčovou roli v evropském programu pro monitoring životního prostředí a bezpečnosti Copernicus.

Její úloha spočívá zejména v monitoringu území, je poskytovatelem jedné ze šesti základních služeb s názvem Copernicus Land Monitoring Service (CLMS).

Služba byla zprovozněna v roce 2012 a zaměřuje se na geografické informace o krajinném pokryvu a jeho změnách ve vztahu například ke stavu vegetace nebo koloběhu vody.

Tyto informace je možné využít v širokém spektru aplikací, jako je územní plánování, lesní hospodářství, vodní hospodářství, zemědělství nebo zajištění potravin.

Data publikovaná v rámci této služby jsou volně k dispozici. EEA je uživatelem satelitních dat programu Copernicus (Sentinel družice) na základě plně otevřené datové politiky.

První družice z rodiny Sentinel byla vypuštěna v roce 2014, nyní je na oběžné dráze již sedm těchto družic určených pro sběr radarových a optických snímků ve vysokém rozlišení, altimetrických dat a monitoringu složení atmosféry.

Služba CLMS je rozdělena do tří komponent: globální, pan-evropská a lokální .

In situ komponenta zajišťuje data ze sítě pozemních měřících zařízení umístěných na souši, ve vzduchu i ve vodním prostředí.

Informace, které pořizují, jsou součástí modelů pro předpověď počasí a současně slouží pro kalibraci a validaci informací z družicových dat.

Právě význam dat z pozemního pozorování byl vybrán pro letošní ročník konference pro národní uživatele dat programu Copernicus, 7. české uživatelské fórum Copernicus: In situ data pro pozorování Země.

Mezinárodní i národní prezentující se shodli k faktu, že data z pozemního pozorování jsou klíčová pro všechny služby Copernicus, neboť právě prostřednictvím kalibrace a validace dat zajišťují účinné a efektivní využívání dat satelitních, tj. dat z kosmické komponenty Copernicus.

Poznámky:
[1] Seznam zemí: https://www.eionet.europa.eu/countriesDiskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

V aktuálním čísle časopisu Moderní obec č. 10/2018 byl zveřejněn rozhovor s předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem, který se zaměřil na témata v současné době aktuální pro vodohospodářský obor.

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Ještě kvalitnější pitná voda, to je hlavní cíl nákladné investice do úpravny vody na Želivce. Vodu z tohoto zdroje pije zhruba každý sedmý obyvatel Česka. Pokud se splní vše dle plánu, za tři roky bude nejen Praha pít kvalitnější vodu. Více než miliardovou investici výrazně podpořil Operační program Životní prostředí.

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.