celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

První Česko-polská konference o odpadech se blíží!

Řešíte problematiku nakládání se směsnými komunálními odpady? Zabýváte se využitím druhotných surovin? Hledáte nová řešení pro obecní systémy nakládání s komunálními odpady?

První Česko-polská konference o odpadech se blíží

pixabay

Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, je pro Vás určena 1. Česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady 2018, která se uskuteční ve dnech 23. – 24. května 2018 v Clarion Congress Hotelu Ostrava.

Cílem konference je výměna zkušeností a dobrých praktik při řešení problematiky nakládání s komunálními odpady, a to i s ohledem na naplňování cílů EU. Součástí konference jsou i exkurze v Polsku a České republice, které umožňují seznámit se s moderními zařízeními pro nakládání s komunálními odpady jako jsou linky s optickým tříděním, zejména druhotných surovin, technologie na výrobu alternativního paliva TAP nebo bioplynová stanice na zpracovávání bioodpadů s výrobou elektrické energie.

Záštitu nad konferencí, mimo jiné, poskytlo Ministerstvo životního prostředí, pan ministr Richard Brabec a Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Tomáš Hüner.

Informace o konferenci najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, sekce kalendář akcí a na webových stránkách společnosti Aquatest, a.s. – www.aquatest.cz.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie.

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příznivých zpráv o chemickém průmyslu, na jehož obratu se z 21,5% podílí petrochemie, včetně monomerů a z 21,6% výroba polymerů, je v současnosti pramálo.

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Cirkulární ekonomika je jedním z prioritních témat Evropské unie. Přináší příležitost materiálové soběstačnosti, vytváří nová pracovní místa a otevírá prostor pro investice do udržitelných inovací. Pro většinu českých firem se však stále jedná o nový pojem.