celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

V Jihočeském kraji je 300 obcí bez smlouvy s kolektivním systémem. Kdo v nich bude řešit elektroodpad?

Kolektivní systém Retela byl koupen kolektivním systémem Asekol. Počátkem roku však Retela vypověděla smlouvy dle neoficiálních informací cca 300 obcím v Jihočeském kraji. Bude situaci řešit Asekol?

V Jihočeském kraji je 300 obcí bez smlouvy s kolektivním systémem. Kdo v nich bude řešit elektroodpad?

ilustrační foto/pxhere

Jak s těmito obcemi bude nyní Asekol komunikovat? Je zde šance pro jiné kolektivní systémy, nebo má Asekol nějaké právo přednosti? Jak dlouho bude trvat toto "vakum", které obce budou zažívat? Na tyto dotazy odpovídali zástupci Asekolu takto:

K dohodě a podepsání smlouvy mezi ASEKOL a ELA došlo řádově před několika dny a k dokončení celé obchodní transakce bude zapotřebí ještě nějaký čas, kdy obě smluvní strany průběžně formalizují detaily uzavřené smlouvy, mezi něž patří například úhrada podílu ve společnosti RETELA, jeho převod a registrace všech nově vzniklých skutečností v obchodním rejstříku.

Do doby dokončení celého procesu nemá ASEKOL možnost nijak zasahovat či jinak ovlivňovat chod kolektivního systému RETELA. Je naší velkou snahou a zájmem vše dokončit bez jakýchkoliv průtahů.

Výpovědi obcím Jihočeského kraje byly podány společností RETELA již začátkem tohoto roku v době, kdy jejím vlastníkem byla stále ELA. V tomto období se jednalo o interní rozhodnutí společnosti RETELA a ASEKOL o podání výpovědí obcím neměl žádné informace a nemohl tudíž tento krok nijak ovlivnit.

Při zajištění míst zpětného odběru primárně spolupracujeme s obcemi a v tomto směru nedochází z naší strany k žádným změnám. Po dokončení celé transakce, kdy se ASEKOL stane legitimním novým vlastníkem kolektivního systému RETELA, budeme s obcemi Jihočeského kraje prioritně jednat a hledat přijatelné řešení pro zajištění kontinuity sběru.

Retela se stručně vyjádřila také:

Pokud se týče obcí z jihočeského regionu, tak musím především říci, že naše výpověď byla dána výpovědí od naší zpracovatelsko-svozové společnosti k 31.12.2017, bez které jsme to nebyli schopni rychle nahradit. Nicméně nějaké řešení do konce letošního roku se rýsuje a problém budeme společně probírat příští týden. V mezidobí jistě do těchto jednání vstoupí i Asekol.

Stávající klienti Retely zůstávají klienty Retely, přičemž vedení obou společností bude projednávat optimální způsoby koexistence.

V tomto týdnu proběhlo jednání se zástupci 110 jihočeských obcí v pozitivním duchu a během prázdnin bude situace s největší pravděpodobností vyřešena. Jak, o tom budeme informovat.

Značky
Odpady

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

SOVAK ČR ke kvalitě surové vody pro výrobu vody pitné

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů. Každá ze sledovaných látek, kterou jsme v současné době schopni ve vodách analyzovat, má různý původ a dopad na proces úpravy surové vody na vodu pitnou a použité technologie.

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příspěvek evropského chemického průmyslu k udržitelnosti

Příznivých zpráv o chemickém průmyslu, na jehož obratu se z 21,5% podílí petrochemie, včetně monomerů a z 21,6% výroba polymerů, je v současnosti pramálo.

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Vychází první unikátní studie o cirkulární ekonomice v Česku

Cirkulární ekonomika je jedním z prioritních témat Evropské unie. Přináší příležitost materiálové soběstačnosti, vytváří nová pracovní místa a otevírá prostor pro investice do udržitelných inovací. Pro většinu českých firem se však stále jedná o nový pojem.