Pollutec 2018
Ekolamp
SOVAK

Workshop MPO - Dispečerské řízení

Cílem opatření NAP SG A8 „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“ je navrhnout a postupně realizovat nový model dispečerského řízení odpovídající změnám elektrizační soustavy (ES) ČR (např. integrace decentrálních zdrojů (DECE), rozvoj akumulace a elektromobility) a plně využívající vlastnosti chytrých sítí.

Workshop MPO - Dispečerské řízení

pixabay.com

Kdy: 11. června 2018, 10-13 hodin

Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239

Očekávané změny způsobu provozování ES ČR významně ovlivněné rozvojem nových technologií a požadavkem na zapojení DECE a spotřeby do řízení rovnováhy vyvolají bezpochyby potřebu úpravy procesu dispečerského řízení, redefinici rolí PPS a PDS v této oblasti a s tím související řešení hardware a software vybavení.

Podle současného programu rozvoje chytrých sítí by zahájení realizace nového smart řešení dispečerského řízení mělo proběhnout v období 2020-24.

Přípravnou fázi a vypracování finálního projektu „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“ je tedy potřebné provést v období do roku 2019.

Dispečerské řízení se bude muset také přizpůsobit novým podmínkám ES EU daným vznikající legislativou EU např. Nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, Nařízení komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Integrace velkého množství DECE (zejména intermitentních zdrojů) a akumulace představuje pro dispečerské řízení nové výzvy, ale i příležitosti využití DECE a akumulace pro jejich řešení.

Dispečerské řízení bude muset postupně a v předstihu zvládnout zejména:

• Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR včetně fyzické a kybernetické bezpečnosti v nových podmínkách

• Integraci DECE a elektromobility

• Využití DECE, akumulace a spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR

• Vyšší úroveň mezinárodní spolupráce PPS

• Sofistikovanou spolupráci PPS a PDS při řízení ES ČR

• Využívání nových technologií v oblasti ASDŘ a ochran

• Komunikaci, předávání a zpracování hromadných dat pro dispečerské řízení

Osnova workshopu

• Zaměření práce týmu NAP SG A8 „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“

• Dopady implementace změn legislativy EU na dispečerské řízení v ES ČR

• Dispečerské řízení DS v budoucnosti, dopady integrace DECE a využití DECE v DS v oblastech řízení toků činného a jalového výkonu, nefrekvenčních služeb (start ze tmy, ostrovní provozy, řízení U/Q)

• Současné dispečerské řízení v ČR a DECE - zkušenosti z praxe a další možný vývoj

  • Budoucnost dispečerských řídicích systémů
  • Využití DECE pro řízení napětí v DS

Cíl workshopu

Cílem workshopu je poskytnout informaci o některých směrech předpokládaného vývoje dispečerského řízení v nových podmínkách vývoje elektroenergetiky v EU zahrnujících rozvoj DECE, akumulace a elektromobility, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a prosazující se automatizaci a digitalizaci.

Vystupující

M. Šula – ČEPS

R. Černý – ČEZ Distribuce

P. Vaculík – E.ON Distribuce

J. Smrž – Elektrosystem, a.s.

J. Beran – EGÚ Praha Engineering, a.s.

Přílohy ke stažení


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

V aktuálním čísle časopisu Moderní obec č. 10/2018 byl zveřejněn rozhovor s předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem, který se zaměřil na témata v současné době aktuální pro vodohospodářský obor.

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Ještě kvalitnější pitná voda, to je hlavní cíl nákladné investice do úpravny vody na Želivce. Vodu z tohoto zdroje pije zhruba každý sedmý obyvatel Česka. Pokud se splní vše dle plánu, za tři roky bude nejen Praha pít kvalitnější vodu. Více než miliardovou investici výrazně podpořil Operační program Životní prostředí.

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.