Obaly
Ekolamp
VŠCHT

Workshop MPO - Dispečerské řízení

Cílem opatření NAP SG A8 „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“ je navrhnout a postupně realizovat nový model dispečerského řízení odpovídající změnám elektrizační soustavy (ES) ČR (např. integrace decentrálních zdrojů (DECE), rozvoj akumulace a elektromobility) a plně využívající vlastnosti chytrých sítí.

Workshop MPO - Dispečerské řízení

pixabay.com

Kdy: 11. června 2018, 10-13 hodin

Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, místnost 239

Očekávané změny způsobu provozování ES ČR významně ovlivněné rozvojem nových technologií a požadavkem na zapojení DECE a spotřeby do řízení rovnováhy vyvolají bezpochyby potřebu úpravy procesu dispečerského řízení, redefinici rolí PPS a PDS v této oblasti a s tím související řešení hardware a software vybavení.

Podle současného programu rozvoje chytrých sítí by zahájení realizace nového smart řešení dispečerského řízení mělo proběhnout v období 2020-24.

Přípravnou fázi a vypracování finálního projektu „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“ je tedy potřebné provést v období do roku 2019.

Dispečerské řízení se bude muset také přizpůsobit novým podmínkám ES EU daným vznikající legislativou EU např. Nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav, Nařízení komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.

Integrace velkého množství DECE (zejména intermitentních zdrojů) a akumulace představuje pro dispečerské řízení nové výzvy, ale i příležitosti využití DECE a akumulace pro jejich řešení.

Dispečerské řízení bude muset postupně a v předstihu zvládnout zejména:

• Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR včetně fyzické a kybernetické bezpečnosti v nových podmínkách

• Integraci DECE a elektromobility

• Využití DECE, akumulace a spotřeby včetně elektromobility pro řízení ES ČR

• Vyšší úroveň mezinárodní spolupráce PPS

• Sofistikovanou spolupráci PPS a PDS při řízení ES ČR

• Využívání nových technologií v oblasti ASDŘ a ochran

• Komunikaci, předávání a zpracování hromadných dat pro dispečerské řízení

Osnova workshopu

• Zaměření práce týmu NAP SG A8 „Dispečerské řízení v novém prostředí Smart Grids“

• Dopady implementace změn legislativy EU na dispečerské řízení v ES ČR

• Dispečerské řízení DS v budoucnosti, dopady integrace DECE a využití DECE v DS v oblastech řízení toků činného a jalového výkonu, nefrekvenčních služeb (start ze tmy, ostrovní provozy, řízení U/Q)

• Současné dispečerské řízení v ČR a DECE - zkušenosti z praxe a další možný vývoj

  • Budoucnost dispečerských řídicích systémů
  • Využití DECE pro řízení napětí v DS

Cíl workshopu

Cílem workshopu je poskytnout informaci o některých směrech předpokládaného vývoje dispečerského řízení v nových podmínkách vývoje elektroenergetiky v EU zahrnujících rozvoj DECE, akumulace a elektromobility, přechod na nízkouhlíkové hospodářství a prosazující se automatizaci a digitalizaci.

Vystupující

M. Šula – ČEPS

R. Černý – ČEZ Distribuce

P. Vaculík – E.ON Distribuce

J. Smrž – Elektrosystem, a.s.

J. Beran – EGÚ Praha Engineering, a.s.

Přílohy ke stažení


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Čistá Plzeň zve na Den otevřených dveří

Čistá Plzeň zve na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pořádá v sobotu 26. května společnost Čistá Plzeň. Akce, která nabídne prohlídku, zábavu i špetku vzdělávání, se koná od 10 do 16 hodin v sídle společnosti v ulici Edvarda Beneše 430/23 na Borech v areálu bývalé výtopny.

ČEZ odstartoval pilotní projekt 3MW baterie ve službách české energetiky

ČEZ odstartoval pilotní projekt 3MW baterie ve službách české energetiky

Společnost ČEZ zahájila přípravnou fázi projektu velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie. Zařízení umístěné v areálu klasické elektrárny v Tušimicích bude od příštího roku využíváno v rámci pilotního projektu i k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb.

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

Zelené střechy jsou významný funkční prvek velkoměst, nikoli jen estetická záležitost. Fungují jako přírodní ekologická klimatizace, okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch. Zazelenat by se přitom mohla pětina budov včetně paneláků, a to díky speciální minerální izolaci. Soukromý versus veřejný sektorve financování výstavby zelených střech vede 9:1.