celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) téměř všechny evropské země provedly národní posouzení zranitelnosti a hodnocení rizik změn klimatu jako součást svých plánů, jak se lépe přizpůsobit a vyrovnat s dopady klimatických rizik.

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

eea.europa.eu

  • Aktuality
  • 14.05.2018
  • TZ EEA / překlad Petr Jarolímek

Zpráva EEA nazvaná "Národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik v Evropě 2018" je prvním přehledem toho, jak 33 členských zemí EHP (včetně 28 členských států Evropské unie) zhodnotilo rizika vyplývající ze změny klimatu a jak tyto informace používaly při přípravě adaptačních politik na řešení těchto rizik.

Přizpůsobení je klíčem k zajištění toho, aby EU jako celek byla lépe připravena zvládnout dopady tepelných vln, povodní, sucha a rázových bouří.

Zpráva vychází z průzkumu, který uskutečnilo 24 z 33 členských zemí EEA. Informace pro další země byly shromážděny z Climate-ADAPT - evropské platformy propřizpůsobení se klimatu a dalších veřejných zdrojů informací.

Cílem zprávy je podpořit lepší porozumění mezi odborníky a tvůrci politik zapojenými do plánování adaptace.

Zjištění přispějí k lepšímu rozhodování v klíčových zranitelných odvětvích, jako je zemědělství, rybolov, ochrana biologické rozmanitosti, územní plánování a rozvoj infrastruktury. Pomohou také v informování probíhajícího hodnocení adaptační strategie EU.

Národní hodnocení, která hodnotí zranitelnosti a rizika vyplývající ze změny klimatu v různých odvětvích, jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro vývoj národních politik adaptace klimatu.

Mnohá posouzení se nezastavují při určování rizik, ale také určují vhodná adaptační opatření pro snížení těchto rizik.

Zpráva agentury EEA doporučuje, aby takové hodnocení zohledňovalo změnu klimatu společně s dalšími relevantními událostmi, jako jsou změny obyvatelstva a hospodářský rozvoj.

Zpráva rovněž identifikovala mezery ve znalostech v současných hodnoceních, například o tom, jak mohou klimatické dopady mimo Evropu ovlivnit Evropu prostřednictvím obchodních vztahů nebo migrace vyvolané změnou klimatu.

Zpráva naznačuje, že pokračující angažovanost s klíčovými zainteresovanými subjekty v odvětvích ohrožujících změnu klimatu je zásadní pro zlepšení výsledků hodnocení a jejich využívání v adaptačních politikách.

Přizpůsobení se změně klimatu má společné rysy s prevencí katastrof a snižováním rizik. Poučení o těchto dvou oblastech politiky a posouzení vnitrostátních hodnocení rizik v hodnoceních změny klimatu proto může zlepšit plánování adaptace.

Na základě zjištěných zkušeností zpráva doporučuje, aby každých pět let byla pravidelně aktualizována národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik, aby se zajistilo, že plány a politiky adaptace budou udržovány v naprostém souladu s nejnovějším vývojem vědy a společnosti.

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/adapting-to-climate-change-european


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Čistá Plzeň zve na Den otevřených dveří

Čistá Plzeň zve na Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pořádá v sobotu 26. května společnost Čistá Plzeň. Akce, která nabídne prohlídku, zábavu i špetku vzdělávání, se koná od 10 do 16 hodin v sídle společnosti v ulici Edvarda Beneše 430/23 na Borech v areálu bývalé výtopny.

ČEZ odstartoval pilotní projekt 3MW baterie ve službách české energetiky

ČEZ odstartoval pilotní projekt 3MW baterie ve službách české energetiky

Společnost ČEZ zahájila přípravnou fázi projektu velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie. Zařízení umístěné v areálu klasické elektrárny v Tušimicích bude od příštího roku využíváno v rámci pilotního projektu i k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb.

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

Zelené střechy v Česku zažívají boom, 9 z 10 projektů financuje soukromý investor

Zelené střechy jsou významný funkční prvek velkoměst, nikoli jen estetická záležitost. Fungují jako přírodní ekologická klimatizace, okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch. Zazelenat by se přitom mohla pětina budov včetně paneláků, a to díky speciální minerální izolaci. Soukromý versus veřejný sektorve financování výstavby zelených střech vede 9:1.