Reachspektrum
DTE2019
VODKA

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) téměř všechny evropské země provedly národní posouzení zranitelnosti a hodnocení rizik změn klimatu jako součást svých plánů, jak se lépe přizpůsobit a vyrovnat s dopady klimatických rizik.

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

eea.europa.eu

  • Aktuality
  • 14.05.2018
  • TZ EEA / překlad Petr Jarolímek

Zpráva EEA nazvaná "Národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik v Evropě 2018" je prvním přehledem toho, jak 33 členských zemí EHP (včetně 28 členských států Evropské unie) zhodnotilo rizika vyplývající ze změny klimatu a jak tyto informace používaly při přípravě adaptačních politik na řešení těchto rizik.

Přizpůsobení je klíčem k zajištění toho, aby EU jako celek byla lépe připravena zvládnout dopady tepelných vln, povodní, sucha a rázových bouří.

Zpráva vychází z průzkumu, který uskutečnilo 24 z 33 členských zemí EEA. Informace pro další země byly shromážděny z Climate-ADAPT - evropské platformy propřizpůsobení se klimatu a dalších veřejných zdrojů informací.

Cílem zprávy je podpořit lepší porozumění mezi odborníky a tvůrci politik zapojenými do plánování adaptace.

Zjištění přispějí k lepšímu rozhodování v klíčových zranitelných odvětvích, jako je zemědělství, rybolov, ochrana biologické rozmanitosti, územní plánování a rozvoj infrastruktury. Pomohou také v informování probíhajícího hodnocení adaptační strategie EU.

Národní hodnocení, která hodnotí zranitelnosti a rizika vyplývající ze změny klimatu v různých odvětvích, jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro vývoj národních politik adaptace klimatu.

Mnohá posouzení se nezastavují při určování rizik, ale také určují vhodná adaptační opatření pro snížení těchto rizik.

Zpráva agentury EEA doporučuje, aby takové hodnocení zohledňovalo změnu klimatu společně s dalšími relevantními událostmi, jako jsou změny obyvatelstva a hospodářský rozvoj.

Zpráva rovněž identifikovala mezery ve znalostech v současných hodnoceních, například o tom, jak mohou klimatické dopady mimo Evropu ovlivnit Evropu prostřednictvím obchodních vztahů nebo migrace vyvolané změnou klimatu.

Zpráva naznačuje, že pokračující angažovanost s klíčovými zainteresovanými subjekty v odvětvích ohrožujících změnu klimatu je zásadní pro zlepšení výsledků hodnocení a jejich využívání v adaptačních politikách.

Přizpůsobení se změně klimatu má společné rysy s prevencí katastrof a snižováním rizik. Poučení o těchto dvou oblastech politiky a posouzení vnitrostátních hodnocení rizik v hodnoceních změny klimatu proto může zlepšit plánování adaptace.

Na základě zjištěných zkušeností zpráva doporučuje, aby každých pět let byla pravidelně aktualizována národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik, aby se zajistilo, že plány a politiky adaptace budou udržovány v naprostém souladu s nejnovějším vývojem vědy a společnosti.

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/adapting-to-climate-change-european


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Solek Group přichází na trh se soběstačným „ostrovním“ systémem dodávky elektřiny

Solek Group přichází na trh se soběstačným „ostrovním“ systémem dodávky elektřiny

Česká fotovoltaická skupina Solek Group vyvinula a dokončila testování vlastního systému soběstačné výroby a dodávky elektrické energie. Nyní se systémem vstupuje na trh.

Unipetrol pokračuje ve spolupráci s ČEZ v rozšiřování nabídky sítě Benzina o elektrickou energii. Nově v Ostravě, Plzni a Hradci nad Svitavou

Unipetrol pokračuje ve spolupráci s ČEZ v rozšiřování nabídky sítě Benzina o elektrickou energii. Nově v Ostravě, Plzni a Hradci nad Svitavou

Unipetrol pokračuje v rozšiřování počtu lokalit sítě čerpacích stanic Benzina, které vedle klasických pohonných hmot nabízejí řidičům také elektrickou energii z rychlodobíjecích stanic.

Průměrná ce na emisní povolenky pro rok  2018

Průměrná ce na emisní povolenky pro rok 2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu pro účely regulace cen tepelné energie.