Rimini
Ekolamp
SOVAK

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) téměř všechny evropské země provedly národní posouzení zranitelnosti a hodnocení rizik změn klimatu jako součást svých plánů, jak se lépe přizpůsobit a vyrovnat s dopady klimatických rizik.

Přizpůsobení se změně klimatu: evropské země posuzují zranitelnost a rizika

eea.europa.eu

  • Aktuality
  • 14.05.2018
  • TZ EEA / překlad Petr Jarolímek

Zpráva EEA nazvaná "Národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik v Evropě 2018" je prvním přehledem toho, jak 33 členských zemí EHP (včetně 28 členských států Evropské unie) zhodnotilo rizika vyplývající ze změny klimatu a jak tyto informace používaly při přípravě adaptačních politik na řešení těchto rizik.

Přizpůsobení je klíčem k zajištění toho, aby EU jako celek byla lépe připravena zvládnout dopady tepelných vln, povodní, sucha a rázových bouří.

Zpráva vychází z průzkumu, který uskutečnilo 24 z 33 členských zemí EEA. Informace pro další země byly shromážděny z Climate-ADAPT - evropské platformy propřizpůsobení se klimatu a dalších veřejných zdrojů informací.

Cílem zprávy je podpořit lepší porozumění mezi odborníky a tvůrci politik zapojenými do plánování adaptace.

Zjištění přispějí k lepšímu rozhodování v klíčových zranitelných odvětvích, jako je zemědělství, rybolov, ochrana biologické rozmanitosti, územní plánování a rozvoj infrastruktury. Pomohou také v informování probíhajícího hodnocení adaptační strategie EU.

Národní hodnocení, která hodnotí zranitelnosti a rizika vyplývající ze změny klimatu v různých odvětvích, jsou nejdůležitějším zdrojem informací pro vývoj národních politik adaptace klimatu.

Mnohá posouzení se nezastavují při určování rizik, ale také určují vhodná adaptační opatření pro snížení těchto rizik.

Zpráva agentury EEA doporučuje, aby takové hodnocení zohledňovalo změnu klimatu společně s dalšími relevantními událostmi, jako jsou změny obyvatelstva a hospodářský rozvoj.

Zpráva rovněž identifikovala mezery ve znalostech v současných hodnoceních, například o tom, jak mohou klimatické dopady mimo Evropu ovlivnit Evropu prostřednictvím obchodních vztahů nebo migrace vyvolané změnou klimatu.

Zpráva naznačuje, že pokračující angažovanost s klíčovými zainteresovanými subjekty v odvětvích ohrožujících změnu klimatu je zásadní pro zlepšení výsledků hodnocení a jejich využívání v adaptačních politikách.

Přizpůsobení se změně klimatu má společné rysy s prevencí katastrof a snižováním rizik. Poučení o těchto dvou oblastech politiky a posouzení vnitrostátních hodnocení rizik v hodnoceních změny klimatu proto může zlepšit plánování adaptace.

Na základě zjištěných zkušeností zpráva doporučuje, aby každých pět let byla pravidelně aktualizována národní zranitelnost v oblasti změny klimatu a hodnocení rizik, aby se zajistilo, že plány a politiky adaptace budou udržovány v naprostém souladu s nejnovějším vývojem vědy a společnosti.

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/adapting-to-climate-change-european


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

Zaujalo nás: Rozhovor v Moderní obci č. 10/2018

V aktuálním čísle časopisu Moderní obec č. 10/2018 byl zveřejněn rozhovor s předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a ředitelem SOVAK ČR Ing. Oldřichem Vlasákem, který se zaměřil na témata v současné době aktuální pro vodohospodářský obor.

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Priorita informuje o čistší vodě pro Pražany a hledá nej pasivní dům

Ještě kvalitnější pitná voda, to je hlavní cíl nákladné investice do úpravny vody na Želivce. Vodu z tohoto zdroje pije zhruba každý sedmý obyvatel Česka. Pokud se splní vše dle plánu, za tři roky bude nejen Praha pít kvalitnější vodu. Více než miliardovou investici výrazně podpořil Operační program Životní prostředí.

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2018.