Káčko
Ekolamp
VODKA

Jsou papírové tašky opravdu tak ekologické?

Posuzování environmentálních dopadů tří typů nákupních tašek.

Jsou papírové tašky opravdu tak ekologické?

pixabay

Plasty jsou obecně považovány za neekologický produkt, jehož výroba a používání přispívá k environmentálním dopadům od přetížených skládek až po závislost země na ropě. Ve snaze omezit zamoření životního prostředí plasty, výrobci nákupních tašek navrhují nahrazovat klasické igelitové tašky zdánlivě ekologičtějšími, například papírovými. Jsou ale opravdu tak ekologické?

Americká poradenská společnost Boustead Consulting & Associates (BCAL) pomoci studie LCA provedla hodnocení životního cyklu tří druhů nákupních tašek: plastové tašky z polyethylenu, tašky z biorozložitelného plastu (směs 65 % EcoFlexu, 10% kyseliny polymléčné nebo PLA, a 25 % uhličitanu vápenatého), a tašky z recyklovaného a recyklovatelného papíru.

Co je LCA?

Posuzování životního cyklu LCA (angl. Life Cycle Assessment) je kvantitativní metoda hodnocení potenciálních environmentálních dopadů (t.j. dopadu na životní prostředí) výrobků, služeb a technologií, obecně lidských produktů. Metoda LCA posuzuje environmentální dopady produktů s ohledem na jejich celý životní cyklus. 

Všeobecně se jedná o přístup „od kolébky do hrobu“(angl. „cradle to grave“ approach). Zahrnuje tedy environmentální dopady produktů již od stadia získávání a výroby výchozích materiálů, přes stadium jejích zpracování a výroby samotného produktu, stadium jeho užívání, údržbu a distribuce až po stadium jeho odstranění, opětovného užití či recyklace v něm použitých materiálů. Environmentální dopady produktů jsou hodnoceny na základě posouzení vlivu materiálových a energetických toků, jež sledovaný systém vyměňuje se svým okolím, tedy s životním prostředím.

Jádrem posuzování životního cyklu je inventarizační analýza (LCI). Podstatou tohoto procesu je zpracování komplexního souboru vstupních a výstupních dat (spotřeby surovin a energií, transport materiálů, odpady z výrobních procesů, emise do prostředí apod) do tzv. inventarizační tabulky.

Navazující etapou je zařazení těchto dílčích emisí do jednotlivých kategorií environmentálních dopadů a následující vyjádření jejích vlivů v ekvivalentní jednotce zavedené pro danou kategorii.

Díky studii LCA je uživatel schopen prozkoumat dílčí parametry, které pravděpodobně přispívají k jednotlivým environmentálním dopadům.

Hodnocení dopadů nákupních tašek se zakládalo na příspěvku jejich životních cyklů k následujícím kategoriím dopadu: Globální oteplování, Acidifikce, Spotřeba fosilních paliv, Spotřeba elektrické energie a Spotřeba vody.

Globální oteplování

Jakýkoli systém, který vyměňuje energii s okolím, potenciálně přispívá ke globálnímu oteplování okolí. Této schopnosti vyvolávat klimatickou změnu se říká „Potenciál globálního oteplování“ (GWP). Hlavními skleníkovými plyny pro tuto kategorii jsou oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Jelikož skleníkový potenciál těchto plynů není stejný, jejich společný environmentální dopad se přepočítává na dopad ekvivalentního množství oxidu uhličitého.

Acidifikace

Acidifikace je proces, při kterém dochází k okyselování půdního nebo vodního prostředí. Kyselé deště vznikají kvůli emisím oxidů síry a dusíku a jejich biotransformaci v atmosféře. Za hlavní zdroj těchto látek jsou považovány uhelné elektrárny. Acidifikační potenciál oxidů síry a dusíku se vyjadřoval pomoci množství NOx a SOx.

Spotřeba fosilních paliv, elektrické energie a vody.

Životní cyklus každého výrobku nejen přispívá k celkovým emisím do životního prostředí, ale podílí se také na spotřebě primárních surovin. Následkem je zvýšení závislosti státu na fosilních palivech.

Níže v tabulce jsou uvedené výsledky studia pro všechny kategorie.

Kategorie dopaduRecyklovaná a recyklovatelná papírová taška 1000 ksIgelitová taška z polyesteru 1500 ksBiorozložitelná plastová taška    1500 ks
Globální oteplování [kg CO2 ek.]23.728.8134.0
Acidifikace [kg SOx]0.60.080.4
Acidifikace [kg SOx]0.30.070.5
Spotřeba fosilních paliv [MJ]9226861830
Spotřeba el.energie [MJ]649222488
Spotřeba vody [m3]3.90.053.8

Pozn: autoři studie uvažovali, že jedna plastová taška nemusí mít stejnou únosnost, jako papírová taška, proto výsledky byly přepočítány v poměru 1:1.5 (papír : plast)

Tyto výsledky studie ukazují, že z posuzovaných tašek nejmenší dopad na životní prostředí má klasická plastová taška z polyethylenu.

Je nutno si však uvědomit, že studie LCA má především komparativní charakter, a jejím cílem je poskytnutí dat pro manažerské rozhodnutí, nikoliv navržení konkretního řešení.

Odpověď na otázku, který výrobek je ekologičtější není jednoznačná a závisí na mnoha okolnostech. V případě výběru tašek může být rozhodující například typ biorozložitelného plastu používaného pro výrobu tašek, anebo zda spotřebitelé použité tašky třídí pro recyklaci.

Tak kterou z těchto tašek si vybrat? Nejlépe žádnou. Pořiďte si látkovou nebo skládací nákupní tašku, kterou můžete složit do kabelky nebo batohu a mít ji vždy po ruce na nečekané nákupy. Příroda Vám za to bude vděčná.

Text vznikl na základě reportu Life Cycle Assessment for Three Types of Grocery Bags - Recyclable Plastic; Compostable, Biodegradable Plastic; and Recycled, Recyclable Paper. Boustead Consulting & Associates Ltd.


Diskuse (1)

  1. ijpsoft@ijpsoft.cz14.05.2018 (09:50)
    Dobrý den, zaujaly mě čtyři články a zejména jejich souvislost: Arnika vs ZEVO, Za odpady je třeba zaplatit, Papírové nebo plastové tašky a Veletrh obaly ... Dle mého názoru se vše točí kolem "malospotřebitelů" a jejich problémem s likvidací toho, co si bohužel musí koupit se zbožím, které potřebují => většinou plastový obal slepený s potištěným papírem nebo jen plast (vaničky z polystyrenu apod.). Jediná možnost je směsný odpad, protože se nejedná ani o čistý plast, ani o recyklovatelný papír. A to vše vyhodí do směsného odpadu v plastové tašce. I čistě plastové obaly (PETlahve, sáčky, kelímky, ...) je lépe vyhodit v plastové tašce do tříděných plastů než v papírové do směsného odpadu ... A kupujte si nákup do papírové (dražší) tašky a k tomu ještě plastové pytle na odpad (plastový i směsný) ... P.S. Omlouvám se za nepřesné termíny pro plast...

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Ukončíme konečně skládkování v roce 2024 nebo budeme termín prodlužovat do nekonečna?

Takové je ústřední téma 19. ročníku odborné konference Odpady 21, která právě probíhá v olomouckém hotelu Flora. 

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Pět křišťálových komínů za projekty roku čeká na nové majitele

Teplárenské sdružení České republiky ocení již posedmnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. 

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise Polsku odsouhlasila státní podporu pro nové kogenerační ZEVO

Evropská komise dnes schválila státní podporu ve výši 54 milionů EUR pro vysoce efektivní kogenerační zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v polském Olsztyně. Zvýší se výroba elektřiny a tepla, skládkováno bude přibližně o 100 tisíc tun odpadu méně.