MŽP
DTE2019
EGEXPERT

Nakládání s odpady se zdraží, s tím se smiřte

Zákaz skládkování v roce 2024 se nezadržitelně blíží a už teď přidělává starostům vrásky na čele. Proto se poslední únorový den na konferenci Komunální odpad 2024 + - cesta k oběhovému hospodářství hovořilo o budoucnosti českého odpadového hospodářství.

Nakládání s odpady se zdraží, s tím se smiřte

Vladimír Ucekaj/B.I.D services s.r.o.

Konference měla zástupcům municipalit nastínit možnosti v nakládání se směsnými komunálními odpady. I v tomto duchu se nesla přednáška Vladimíra Ucekaje z Eveco Brno. Hned na začátku Ucekaj zdůraznil jeden zásadní problém. Tím je, že 65 % míra recyklace, kterou nám do budoucna předepisuje evropská legislativa, je nastavena na úplně jiný odpad. Skladba odpadu je totiž v každé zemi v rámci EU často diametrálně odlišná. „A to nemluvím o tom, že se jinak eviduje, jinak vykazuje atd.,“ přiblížil Ucekaj.

V České republice se ročně vyprodukuje 220 kg směsného komunálu na hlavu, kolem 40 kg je to u separovaného odpadu (papír, plasty a sklo). Co rapidně roste, je množství bioodpadu. „Pro obec je „výhrou“, že už nyní je množství bioodpadu kolem 80 kg a stále roste,“ podotkl s lehkou ironií Ucekaj a pokračoval: „Zachraňuje to obce, které by při postavení kompostárny mohly vykazovat dostatečnou míru recyklace.“ 

Z hlediska systému nakládání s odpady nicméně není až takovou výhrou domácí kompostování, neboť se tento odpad nedostane do evidence a obec tak „nejsnadněji recyklovatelný“ odpad nemůže v systému vykázat. Otazník ale visí nad reálným uplatněním kompostu a tedy i jeho skutečnou recyklací. Už v množství, která se produkují dnes, o něj nikdo nejeví zájem.

Pokud chcete dosáhnout potřebné míry recyklace, pak přistavte hnědé popelnice, kam to jen půjde, postavte kompostárnu s velkou kapacitou a pak ještě ověřte vaši skutečnou produkci směsného odpadu,“ doporučil Ucekaj a pokračoval: „Prvním krokem v odpadovém hospodářství by vždy mělo být zjištění toho, jaký je skutečný reálný stav. Protože to, co máte nasmlouváno a co dle toho vykazujete, může být ve skutečnosti jinak.“

Pro separovaný sběr může být velmi problematická globální situace na trhu s odpady, jenž se může pohnout ne úplně žádoucím směrem. „To, co se děje s plasty v Evropě, bude velký problém a souvisí to samozřejmě s Čínou. Už nyní, kdy se problém s Čínou ještě nestihnul plně projevit, je skutečná míra recyklace separátně sebraných (velmi draze sebraných) plastů kolem 30 % hm. a bude hůř,“ vysvětlil Ucekaj.

Recyklace má své meze

V odpadovém hospodářství existuje několik směrů, kterými se můžeme vydat. Jedním je recyklovat úplně vše a to za každou cenu. Takovýto způsob ovšem postrádá pro občna ekonomický smysl, neboť primární suroviny jsou velmi levné. Jasné není, jakým způsobem a co se bude recyklovat a ani technologie nejsou všemocné. „Všechno něco stojí a peníze jsou až na prvním místě,“ řekl Ucekaj.

Eventuální je i možnost odvézt náš odpad do zahraničí. Ač jsou v sousedním Německu a Rakousku kapacity obsazeny, je nutné si uvědomit čím. „Velkou část toho, co je tam v současnosti spalováno, tvoří živnostenský odpad, který je nasmlouván na základě krátkodobých vztahů. Pokud k nim přijdete s dlouhodobou nabídkou komunálních odpadů, velmi rádi ji přijmou,“ uvedl Vladimír Ucekaj. 

Důležité je zdůraznit, že za rakouské či německé ceny, ke kterým je třeba přičíst i náklady na dopravu. Nehledě na to, že ve chvíli, kdy odpad odvezeme, ztrácí pro nás užitek.

 
 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte

  • Přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok
chci se přihlásit chci získat předplatné
Značky
Odpady

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Kde je a kde není vhodná elektromobilita?

Kde je a kde není vhodná elektromobilita?

Rozvoj elektromobility má řadu problematických bodů, které bude nutné vyřešit. Je potřeba vytvořit odpovídající infrastrukturu, upravit ceny vozidel, aby byly dostupnější a chybí zpracovatelské kapacity na likvidaci baterií. Obrátili jsme se proto na Iva Hykyše, který má na starosti elektromobilitu ve společnosti Siemens, a položili mu pár otázek.

Textil v oběhovém hospodářství: Proč to moc nefunguje?

Textil v oběhovém hospodářství: Proč to moc nefunguje?

Od roku 2024 na nás čeká povinnost separovat textil. Zdá se, že pokud do té doby nebudeme mít vyřešeno, co s ním lokálně dělat, budeme mít velký problém. Evropa i ostatní kontinenty jsou už nyní textilem přehlceny, není jej kam vozit a na koho přehazovat odpovědnost. To, co se děje s plastem, nás velmi brzy čeká i s textilem.

Máme všechno, mějme i rozum

Máme všechno, mějme i rozum

Blíží se Vánoce. Čas, kdy se plní kasy obchodníků a lidé skupují kvanta potravin, dekorací a všemožných výrobků, kterými chtějí obdarovat své blízké.