MŽP
Ekolamp
VŠCHT

Reforma systému EU pro obchodování s emisemi

Dne 27. února 2018 Rada schválila reformu systému obchodování s emisemi (ETS) pro období po roce 2020.

Reforma systému EU pro obchodování s emisemi

pixabay

Revidovaná směrnice o obchodování s emisemi představuje významný krok směrem k dosažení cíle EU snížit emise skleníkových plynů o minimálně 40 % do roku 2030, jak bylo dohodnuto v rámci klimatu a energetiky EU v roce 2030, a plnit své závazky vyplývající z Pařížské dohody.

Revidovaná směrnice obsahuje řadu nových ustanovení na ochranu průmyslu proti riziku úniku uhlíku a riziko použití meziodvětvového korekčního faktoru (CSCF).

  •  Podíl povolenek, které mají být draženy, bude činit 57 %, přičemž v případě uplatnění meziodvětvového opravného koeficientu bude dražený podíl podmínečně snížen o 3 %. Bude-li tento koeficient použit, bude uplatňován konzistentně ve všech odvětvích.
  • Revidovaná pravidla pro přidělování bezplatných povolenek byla lépe sladěna s úrovněmi produkce společností a byly aktualizovány referenční úrovně používané k určování množství bezplatných povolenek.
  • Odvětvím, u nichž existuje největší riziko, že přemístí výrobu do zemí mimo EU, budou přiděleny bezplatné povolenky v plném rozsahu. U odvětví, která jsou riziku úniku uhlíku vystavena méně, bude míra bezplatných povolenek činit 30 %. Přidělování těchto bezplatných povolenek u méně ohrožených odvětví bude po roce 2026 postupně ukončováno, pouze s výjimkou odvětví dálkového vytápění.
  • Rezerva pro nové účastníky na trhu bude v počáteční fázi obsahovat nevyužité povolenky ze stávajícího období 2013–2020 a 200 milionů povolenek z rezervy tržní stability. Až 200 milionů povolenek bude do rezervy tržní stability navráceno, pokud nebudou během období 2021–2030 využity.
  • Členské státy mohou v souladu s pravidly státní podpory nadále poskytovat vyrovnávací platby za nepřímé náklady spojené s emisemi uhlíku. Zdokonalena byla rovněž ustanovení o podávání zpráv a o transparentnosti.

Dražby jsou transparentní metodou přidělování povolenek, která účastníkům na trhu umožňuje získat povolenky za tržní cenu. Od počátku třetí fáze systému EU ETS se základním způsobem přidělování povolenek staly dražby na primárním trhu; to znamená, že více než polovina povolenek se přiděluje v dražbě, přičemž tento podíl se po dobu obchodování postupně zvyšuje.


Zdroj: Rada Evropské unie, MŽP

Značky
EmiseOvzduší

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

V pražských Letňanech se v těchto dnech předchází vzniku odpadů

V pražských Letňanech se v těchto dnech předchází vzniku odpadů

První den 5. ročníku národní konference Přecházení vzniku odpadů 2018 začal velkým tématem - plasty.

Na olomoucku se bude odpad méně skládkovat a více využívat

Na olomoucku se bude odpad méně skládkovat a více využívat

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo vznik akciové společnosti, která bude výkonným orgánem Spolku Olomoucké odpady, z.s., který má v plánu řešit odpady svých členů – akconářů levněji a především v souladu s novou evropskou legislativou.

Siemens představil nové funkce Synco IC pro vzdálený odečet a sledování spotřeby energií

Siemens představil nové funkce Synco IC pro vzdálený odečet a sledování spotřeby energií

Divize Building Technologies společnosti Siemens rozšířila cloudovou platformu Synco IC pro dálkové ovládání systémů topení, větrání a klimatizace (HVAC) o nové funkce.