http://www.dhplegal.com/
Dny tepen
ReachSpektrum

Vláda schválila programové prohlášení

Dokument se týká samozřejmě všech oblastí života naší společnosti. Část, která se týká životního prostředí vám nyní přinášíme v nezměněné podobě.

Vláda schválila programové prohlášení

ilustrační foto/Wikimedia Commons

Česká republika se může chlubit nádhernou přírodou, o kterou se chceme zodpovědně starat tak, abychom ji našim dětem předali v lepším stavu, než jsme ji sami převzali.

Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů, a především zdrojů pitné vody.

Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů.

Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného férovou cenu a aby věděl, komu a za co vlastně platí. Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů. Podpoříme v rámci existujícího právního rámce možnost získání vodohospodářského majetku zpět do rukou obcí, krajů a státu.

Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné, než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu, a to včetně vytvořeného nového systému motivačních opatření, která předpokládá budoucí společná zemědělská politika v rámci EU. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.

Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v regionech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší (Moravskoslezský a Ústecký kraj). V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel, včetně související infrastruktury.

Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu.

Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro snížení energetické náročnosti dalších desítek tisíc rodinných, bytových domů a veřejných budov z programu Nová zelená úsporám.Diskuse (1)

  1. j.hladova@chomutov-mesto.cz09.01.2018 (08:47)
    Vážení čtenáři, podílím se na aplikaci současné legislativy v praxi, a ta která se týká ochrany zemědělského půdního fondu má možnosti cennou půdu (a za tu rozhodně nepovažuji pouze tu s nejvyšší bonitou) chránit velmi omezené. Název Ochrana ZPF, jak se tento orgán vykonávající přenesenou působnost v této oblasti nazývá, je naprosto zcestný, protože většina práce těchto úředníků spočívá v rozhodnutích o vynětí půd a o stanovení odvodů za toto vynětí! Důslednou ochranu si tedy představuji jinak a poté co jsem si poslechla pana Faltýnka v nedělní diskusi u pana Moravce, že on rozumí zemědělství na rozdíl od přítomného novináře, který obvinil firmy Agrofertu, že půdu znehodnocují a chovají se barbarsky, tak doufám, že na plnění tohoto prohlášení nebude dohlížet on. Ale ono je to vcelku jedno, protože na to bude dohlížet pan Babiš pokud přežije ten ,,komplot,, co na něj ušili. Mám vystudovanou zemědělskou školu a jsem potomek poctivého zemědělce, a proto mne současné chování k půdě a způsoby hospodaření s ní velmi znepokojují a štvou. Není páka toto zastavit, protože půda je degradována na prostředek zisku za každou cenu. Lidí se vztahem a úctou k půdě jako neobnovitelnému organismu planety, který nás živí, je pomálu a rozhodně nejmíň je jich ve firmách Agrofertu! A na ten zákon o odpadech jsem zvědavá. Už teď mají 2 roky zpoždění, nikdo neví na co a jak se má připravit, jen skládkařské firmy jsou vysmáté, protože mají úředníky MŽP pevně v hrsti.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Chemická legislativa 2018

Chemická legislativa 2018

V pražských Holešovicích se 18. 1. 2018 konal další ročník konference Chemická legislativa 2018. Prvního letošního setkání chemiků se účastnili nejen pracovníci státní správy, ale také zástupci firem a podniků z praxe.

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

Nová strategie pro plasty: Nerecyklovatelné plasty zmizí

Evropská komise včera přijala vůbec první celoevropskou strategii týkající se plastů, která podpoří přechod k oběhovému hospodářství.

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.

Vláda průmyslu nepomůže! Nebude bojovat proti EK, která opět zpřísňuje parametry.

Ministr průmyslu a obchodu navrhoval schválit připojení České republiky k žalobě Polska týkající se Rozhodnutí Evropské komise, kterou jsou stanoveny závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT). U vlády nepochodil.