celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Evropa chce odpady řešit, tak utahuje šrouby

Evropský trialog včera dospěl k předběžné dohodě o nových evropských pravidlech pro odpad.

Evropa chce odpady řešit, tak utahuje šrouby

pixabay

Zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise dosáhli ve včerejších ranních hodinách předběžné dohody týkající se čtyř legislativních návrhů v rámci balíčku o odpadech. Cílem balíčku je snížit množství produkovaného odpadu, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady a podpořit recyklaci v souladu s principy oběhového hospodářství.

Konkrétně se jedná o rámcovou směrnici o odpadech, směrnici o obalových odpadech, směrnici o skládkách odpadu a směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu, vozidlech s ukončenou životností, bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Předběžná dohoda by se měla finálně schválit v prvním čtvrtletí příštího roku. 

V dohodnutých legislativních návrzích pro odpady se stanoví závazné cíle snižování odpadu a aktualizovaná pravidla s cílem snížit vznik odpadů, zajistit lepší kontrolu nakládání s odpady, podpořit opětovné využívání produktů a zlepšit recyklaci ve všech zemích EU.

Evropská rada ve své tiskové zprávě uvedla, že: „Tyto nové cíle a pravidla více podpoří oběhové hospodářství. Rovněž podpoří růst a pracovní místa, ochrání životní prostředí, podpoří udržitelnost a zlepší zdraví a blahobyt lidí.“

Na jednání trialogu byla předběžně stanovena závazná minimální míra recyklace komunálních odpadů do roku 2025 na 55%, na 60% by se měla zvýšit v roce 2030 a o dalších pět let na 65%. Skládkování by se mělo snížit na maximálně 10%.

Řada zemí, včetně přistupujících států, vyjádřila své výhrady ohledně cílů zaměřených na odklon skládek a míru recyklace. Argumentovali, že potřebují více času na jejich dosažení.

Mezi klíčové prvky dohodnutého textu patří:

  • jasnější definice klíčových pojmů odpadu
  • nové závazné cíle pro snižování odpadů na úrovni EU do roku 2025 a 2030 a do roku 2035. Tyto cíle zahrnují podíl recyklace komunálního odpadu a odpadů z obalů (se specifickými cíli pro různé obalové materiály) a také cíl pro skládkování komunálního odpadu do roku 2035
  • přísnější metody a pravidla pro výpočet pokroku dosaženého při plnění těchto cílů
  • přísnější požadavky na oddělený sběr odpadů, posílení provádění hierarchie odpadů prostřednictvím ekonomických nástrojů a další opatření pro členské státy zabraňující vzniku odpadů
  • minimální požadavky na rozšířené systémy odpovědnosti výrobců. Výrobci v rámci těchto režimů jsou odpovědní za shromažďování použitého zboží, třídění a zpracování za účelem jeho recyklace. Výrobci budou muset za tento účel platit finanční příspěvek vypočtený na základě nákladů na ošetření.

Velvyslanci EU budou informováni o výsledcích posledního trialogu ve středu 20. 12. 2017. Protože se jedná o předběžnou dohodu, bude potvrzena začátkem příštího roku, čili za předsednictví Bulharska. Přesto lze říci, že jde o zcela zásadní posun ve vyjednávání celého balíčku.

Ministr životního prostředí Estonské republiky, Siim Kiisler, k tomu řekl: "V EU končí téměř jedna třetina komunálního odpadu na skládkách a pouze omezený podíl celkového množství se recykluje. Touto dohodou se členské státy EU zavazují k jasným cílům EU v oblasti opětovného použití, recyklace a skládkování a k pravidlům pro lepší nakládání s různými toky odpadů.

Dohoda tak přispěje k rychlejšímu přechodu k oběhovému hospodářství a k minimalizaci našeho dopadu na planetu. Chtěl bych upřímně poděkovat předchozím předsednictvím Rady, Parlamentu a Komisi za jejich odhodlání. Doufám, že členské státy nyní mohou podpořit tento vyvážený a důkladně dohodnutý kompromis.“


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Emise z produkce masa a mléčných výrobků se stávají největším znečišťovatelem na světě

Emise z produkce masa a mléčných výrobků se stávají největším znečišťovatelem na světě

Chceme splnit mezinárodních klimatické cíle? Pak je nutné omezit konzumaci masa a mléka, varuje studie, jenž je první svého druhu.

Miloš Kužvart oblékl dres České asociace oběhového hospodářství (ČAObH)

Miloš Kužvart oblékl dres České asociace oběhového hospodářství (ČAObH)

Bývalý ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart se stal výkonným ředitelem České asociace oběhového hospodářství (ČAObH).

Čína a EU podepsaly memorandum o porozumění v cirkulární ekonomice

Čína a EU podepsaly memorandum o porozumění v cirkulární ekonomice

Na 20. summitu Evropské unie a Čínské lidové republiky, který se konal 16. a 17. července v čínském hlavním městě, bylo podepsáno společné Memorandum o porozumění (MoP) v oběhovém hospodářství.