celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Změny na trhu recyklovaných komodit

Čínské omezení dovozu odpadu z letošního léta má dalekosáhlé důsledky. Na jednotném evropském trhu je aktuálně nadbytek méně kvalitních dotříděných plastových odpadů, které se v minulosti vyvážely mimo Evropu. Pohybu zboží a služeb na evropském kontinentu v souladu s normami EU nejde bránit.

Změny na trhu recyklovaných komodit

ilustrační foto/Wikimedia Commons

Vyspělé trhy, které mají důslednou legislativu na ochranu životního prostředí, nyní mají přebytek druhořadých recyklovaných odpadů, které nemohou udat na trzích pro materiálové využití a musí pro ně najít uplatnění při energetickém využití. Nadbytek materiálu nevhodného pro materiálové využití vyvolává přetlak na trhu odpadů, které jsou vhodné pro energetické využití a tlačí ceny za energetické využití vzhůru.

Již dnes existují nástroje, které by pomohly k dosažení změny, která bude hodnocena pozitivně, a které budou reagovat na aktuální vývoj na trhu

  • Prevence vzniku odpadu – jedná se o dlouhodobý úkol v působení na spotřebitele a hledání environmentálně přívětivějších řešení dnešního bytí. Jedná se
  • Materiálové využívání odpadu, kdy je nutné podpořit vhodnými stimuly, které nebudou deformovat tržní prostředí využívání surovin z odpadů v nových výrobcích. Zde je i možnost pro uplatnění principů rozšířené odpovědnosti výrobců (ERP). Cíle pro materiálové využívání musí respektovat technické a ekonomické možnosti. Ukazuje se, že vhodným nástrojem mohou být například zelené veřejné zakázky.
  • Využívání energetické hodnoty materiálů, které nejsou za udržitelných nákladů materiálově využitelné.
  • Důsledné omezení skládkování odpadů, které jsou za ekonomicky a environmentálně udržitelných nákladů materiálově nebo energeticky využitelné, tzn. skládkovat pouze inertní, nehořlavé a biologicky stabilizované odpady. Skládkování musí být selektivní, nesmí být základní kámen odpadového hospodářství. V kontextu Evropy, a obzvláště ČR to znamená posilovat kapacity pro materiálové a energetické využívání odpadu.

V článku Do Čech se valí desítky tisíc tun paliv z odpadů (TAP). Pro domácí výhřevné frakce mají skládky náruč otevřenou diskutovaný dopad celosvětových změn způsobených omezením dovozu odpadů na významnou část odpadového sektoru v ČR je neoddiskutovatelný. Českým odpadářským společnostem by pomohlo důsledné dodržování principu „znečišťovatel platí“, které v mnoha případech není při skládkování dodržováno, přestože odpad je finálně do skládky uložen.

Druhý, velmi diskutovaný nástroj je ekonomické znevýhodnění skládkování, kdy by zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládky nastavilo cenovou hladinu českého trhu na úroveň, která je nutná pro rozvoj technologií pro využívání odpadu.

Třetí možností jsou technická omezení pro ukládání odpadů na skládky a následné důsledné vymáhání, které je velmi klíčové.

Značky
Odpady

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz11.12.2017 (09:51)
    No - to je důsledek toho, že odpady ovládají mafie a stát s nimi kooperuje. Média oslavují každou kravinu jako sběr víček nebo výrobu svítidel z petek, místo toho, aby odhalila skutečný stav věcí - totiž že třídit a recyklovat nikdo nechce - proč by to někdo dělal, když nejlevnější a nejefektivnější je odpad zahodit na skládky a nebo vyvézt do Číny? Vypisují se dotační programy na kde co (lidské zdroje a podobné nesmysly), ale na vývoj třídicích a recyklačních technologií ne.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Reakce na článek "Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska"

Reakce na článek "Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska"

Dne 18. 6. 2018 publikovala Arnika na svém webu článek „Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska“. Vzhledem k tomu, že zmíněný text se odvolává na dánský tisk a neúplně cituje i jednoho z nás (Ole Hjelmara), považujeme za nezbytné se vůči tomuto textu stručně ohradit. Autoři této reakce požádali hnutí o zveřejnění na stránkách Arniky, ta však nereagovala.

Fotbalové mistrovství světa v Rusku pohledem ekologie

Fotbalové mistrovství světa v Rusku pohledem ekologie

V záplavě zápasů a informací o výsledcích, trenérech a hráčích z Mistrovství světa ve fotbalu v Rusku zapadla informace o revoluční aplikaci plastů. Bylo jich mnoho, my se zmíníme jen o některých.

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VII.: Chýně

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem VII.: Chýně

Chýně se nachází nedaleko hlavního města mezi obcemi Hostivice a Rudná. Kdy byla založena, se neví, ale první historický záznam pochází z roku 1273. Jde o privilegium papeže Řehoře X. Strahovskému klášteru, kterému potvrzuje jeho statky, mezi jinými také Chýni.