http://www.dhplegal.com/
Dny tepen
ReachSpektrum

Změny na trhu recyklovaných komodit

Čínské omezení dovozu odpadu z letošního léta má dalekosáhlé důsledky. Na jednotném evropském trhu je aktuálně nadbytek méně kvalitních dotříděných plastových odpadů, které se v minulosti vyvážely mimo Evropu. Pohybu zboží a služeb na evropském kontinentu v souladu s normami EU nejde bránit.

Změny na trhu recyklovaných komodit

ilustrační foto/Wikimedia Commons

Vyspělé trhy, které mají důslednou legislativu na ochranu životního prostředí, nyní mají přebytek druhořadých recyklovaných odpadů, které nemohou udat na trzích pro materiálové využití a musí pro ně najít uplatnění při energetickém využití. Nadbytek materiálu nevhodného pro materiálové využití vyvolává přetlak na trhu odpadů, které jsou vhodné pro energetické využití a tlačí ceny za energetické využití vzhůru.

Již dnes existují nástroje, které by pomohly k dosažení změny, která bude hodnocena pozitivně, a které budou reagovat na aktuální vývoj na trhu

  • Prevence vzniku odpadu – jedná se o dlouhodobý úkol v působení na spotřebitele a hledání environmentálně přívětivějších řešení dnešního bytí. Jedná se
  • Materiálové využívání odpadu, kdy je nutné podpořit vhodnými stimuly, které nebudou deformovat tržní prostředí využívání surovin z odpadů v nových výrobcích. Zde je i možnost pro uplatnění principů rozšířené odpovědnosti výrobců (ERP). Cíle pro materiálové využívání musí respektovat technické a ekonomické možnosti. Ukazuje se, že vhodným nástrojem mohou být například zelené veřejné zakázky.
  • Využívání energetické hodnoty materiálů, které nejsou za udržitelných nákladů materiálově využitelné.
  • Důsledné omezení skládkování odpadů, které jsou za ekonomicky a environmentálně udržitelných nákladů materiálově nebo energeticky využitelné, tzn. skládkovat pouze inertní, nehořlavé a biologicky stabilizované odpady. Skládkování musí být selektivní, nesmí být základní kámen odpadového hospodářství. V kontextu Evropy, a obzvláště ČR to znamená posilovat kapacity pro materiálové a energetické využívání odpadu.

V článku Do Čech se valí desítky tisíc tun paliv z odpadů (TAP). Pro domácí výhřevné frakce mají skládky náruč otevřenou diskutovaný dopad celosvětových změn způsobených omezením dovozu odpadů na významnou část odpadového sektoru v ČR je neoddiskutovatelný. Českým odpadářským společnostem by pomohlo důsledné dodržování principu „znečišťovatel platí“, které v mnoha případech není při skládkování dodržováno, přestože odpad je finálně do skládky uložen.

Druhý, velmi diskutovaný nástroj je ekonomické znevýhodnění skládkování, kdy by zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládky nastavilo cenovou hladinu českého trhu na úroveň, která je nutná pro rozvoj technologií pro využívání odpadu.

Třetí možností jsou technická omezení pro ukládání odpadů na skládky a následné důsledné vymáhání, které je velmi klíčové.

Značky
Odpady

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz11.12.2017 (09:51)
    No - to je důsledek toho, že odpady ovládají mafie a stát s nimi kooperuje. Média oslavují každou kravinu jako sběr víček nebo výrobu svítidel z petek, místo toho, aby odhalila skutečný stav věcí - totiž že třídit a recyklovat nikdo nechce - proč by to někdo dělal, když nejlevnější a nejefektivnější je odpad zahodit na skládky a nebo vyvézt do Číny? Vypisují se dotační programy na kde co (lidské zdroje a podobné nesmysly), ale na vývoj třídicích a recyklačních technologií ne.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Za případné zdržení ekologizace průmyslu by měli nést odpovědnost ekologové

Za případné zdržení ekologizace průmyslu by měli nést odpovědnost ekologové

Sotva český průmysl dokončil miliardové investice, aby splnil přísné emisní limity nastavené směrnicí o průmyslových emisích, přišla Evropská komise s dalším zpřísněním v Rozhodnutí, kde se nachází závěry o BAT – nejlepších dostupných technologiích pro velká spalovací zařízení.

Popílky v zahraničí

Popílky v zahraničí

Doba, kdy vedlejší energetické produkty (VEP) byly označovány jako odpad, je dávno pryč. VEP jsou chemické látky, které mají velký potenciál druhotných surovin nebo vedlejších produktů. Ročně jich české elektrárny a teplárny vyprodukují více než 14 milionů tun.

Je to síla, je to fičák, ale je to tak. Nikdo zkrátka nic nedělá

Je to síla, je to fičák, ale je to tak. Nikdo zkrátka nic nedělá

Prožíváme velmi turbulentní dobu. Prezidentské volby, které šponují lid k prasknutí. Důvěra či spíše nedůvěra vládě se stále hlasitě a emotivně projednává. Výsledkem je fakt, že se už čtvrt roku vůbec nic neudělalo. Vidím v tom paralelu se vznikem odpadového zákona.