celoživotní vzdělávání
Dny tepen
Ekolamp

Změny na trhu recyklovaných komodit

Čínské omezení dovozu odpadu z letošního léta má dalekosáhlé důsledky. Na jednotném evropském trhu je aktuálně nadbytek méně kvalitních dotříděných plastových odpadů, které se v minulosti vyvážely mimo Evropu. Pohybu zboží a služeb na evropském kontinentu v souladu s normami EU nejde bránit.

Změny na trhu recyklovaných komodit

ilustrační foto/Wikimedia Commons

Vyspělé trhy, které mají důslednou legislativu na ochranu životního prostředí, nyní mají přebytek druhořadých recyklovaných odpadů, které nemohou udat na trzích pro materiálové využití a musí pro ně najít uplatnění při energetickém využití. Nadbytek materiálu nevhodného pro materiálové využití vyvolává přetlak na trhu odpadů, které jsou vhodné pro energetické využití a tlačí ceny za energetické využití vzhůru.

Již dnes existují nástroje, které by pomohly k dosažení změny, která bude hodnocena pozitivně, a které budou reagovat na aktuální vývoj na trhu

  • Prevence vzniku odpadu – jedná se o dlouhodobý úkol v působení na spotřebitele a hledání environmentálně přívětivějších řešení dnešního bytí. Jedná se
  • Materiálové využívání odpadu, kdy je nutné podpořit vhodnými stimuly, které nebudou deformovat tržní prostředí využívání surovin z odpadů v nových výrobcích. Zde je i možnost pro uplatnění principů rozšířené odpovědnosti výrobců (ERP). Cíle pro materiálové využívání musí respektovat technické a ekonomické možnosti. Ukazuje se, že vhodným nástrojem mohou být například zelené veřejné zakázky.
  • Využívání energetické hodnoty materiálů, které nejsou za udržitelných nákladů materiálově využitelné.
  • Důsledné omezení skládkování odpadů, které jsou za ekonomicky a environmentálně udržitelných nákladů materiálově nebo energeticky využitelné, tzn. skládkovat pouze inertní, nehořlavé a biologicky stabilizované odpady. Skládkování musí být selektivní, nesmí být základní kámen odpadového hospodářství. V kontextu Evropy, a obzvláště ČR to znamená posilovat kapacity pro materiálové a energetické využívání odpadu.

V článku Do Čech se valí desítky tisíc tun paliv z odpadů (TAP). Pro domácí výhřevné frakce mají skládky náruč otevřenou diskutovaný dopad celosvětových změn způsobených omezením dovozu odpadů na významnou část odpadového sektoru v ČR je neoddiskutovatelný. Českým odpadářským společnostem by pomohlo důsledné dodržování principu „znečišťovatel platí“, které v mnoha případech není při skládkování dodržováno, přestože odpad je finálně do skládky uložen.

Druhý, velmi diskutovaný nástroj je ekonomické znevýhodnění skládkování, kdy by zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládky nastavilo cenovou hladinu českého trhu na úroveň, která je nutná pro rozvoj technologií pro využívání odpadu.

Třetí možností jsou technická omezení pro ukládání odpadů na skládky a následné důsledné vymáhání, které je velmi klíčové.

Značky
Odpady

Diskuse (1)

  1. p.utekal@tiscali.cz11.12.2017 (09:51)
    No - to je důsledek toho, že odpady ovládají mafie a stát s nimi kooperuje. Média oslavují každou kravinu jako sběr víček nebo výrobu svítidel z petek, místo toho, aby odhalila skutečný stav věcí - totiž že třídit a recyklovat nikdo nechce - proč by to někdo dělal, když nejlevnější a nejefektivnější je odpad zahodit na skládky a nebo vyvézt do Číny? Vypisují se dotační programy na kde co (lidské zdroje a podobné nesmysly), ale na vývoj třídicích a recyklačních technologií ne.

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Vyvracíme mýty o vodě I.: Kdo vlastní českou vodu?

Vyvracíme mýty o vodě I.: Kdo vlastní českou vodu?

Slovo „mýtus“ se dnes používá pro všeobecně rozšířenou nepravdu. A právě o vodě se šíří řada vymyšlených tvrzení, které se budeme snažit v našich článcích vyvrátit.

Porovnání nákladů na dvě cesty materiálově nevyužitelných odpadů

Porovnání nákladů na dvě cesty materiálově nevyužitelných odpadů

Jak skloubit ekonomický a environmentální způsob nakládání s materiálově nevyužitelnými komunálními odpady (KO) a zejména pak se směsným komunálním odpadem (SKO) je předmětem diskuzí. Nákladovostí jednotlivých druhů nakládání s KO a SKO se mimo jiné zabývala i konferenci Waste to Energy 2018

Mirek Topolánek: Banány se dají pěstovat i ve Finsku, jenže...

Mirek Topolánek: Banány se dají pěstovat i ve Finsku, jenže...

V rámci přípravy konference Dny teplárenství a energetiky 2018 vyšlo mimořádné vydání TEPKY News, které nabízí čtenářům rozhovor s předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení, Mirkem Topolánkem. Nyní rozhovor přinášíme i čtenářům Průmyslové ekologie.