celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

V novém vzdělávacím programu Mladí vědci bádají, jak recyklace šetří pitnou vodu, ropu a další zdroje surovin

Nový environmentálně laděný vzdělávací program Recyklace očima mladého vědce navštěvuje v průběhu podzimu školy po celé České republice. Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu.

Žáci ze ZŠ Velké Březno v akci. Měří Ph vody v zámeckém parku.

recyklohrani.cz

K důležitosti ochrany přírody však přistupuje mnohem hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji.

Mladým vědcem zapomeňte jen na nudnou na teorii, výuka je vedena badatelsky a v přírodě, součástí jsou hravé pokusy, a hlavně podpora kritického myšlení.

S výjezdním programem Mladý vědec navštívíme všechny kraje České republiky. Stavíme na zkušených lektorech, kteří vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu, a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní o. p. s.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům: recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch. Je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy (náplň volnočasové části dne). Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

Žáci se z kartiček ve stylu „Víte, že?“, které jsou součástí výuky, dozvídají pro většinu překvapivé novinky. Například, že recyklací jednoho notebooku se uspoří až 7 l surové ropy. Uvedené množství ropy spotřebuje osobní automobil na ujetí 52 km.

A že na výrobu jednoho notebooku se spotřebuje ropa, která váží 10krát více než samotný počítač. Nebo také, že pokud budeme nadále těžit ropu stejnou rychlostí jako dnes, vystačí nám zásoby na celém světě už jen na 40 let.

"Informace a zkušenosti, které děti získají prostřednictvím zážitků, si snadněji zapamatují. To je hlavní přínos lektorských programů. Programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se účastníme již od roku 2011.

Kromě plnění tematických úkolů, které zapojujeme do výuky, mají naši žáci možnost také zažívat třídění starých baterií a spotřebičů v praxi, což je velmi důležité“, doplňuje Lenka Šidáková, koordinátor EVVO Základní školy Velké Březno, ve které program Mladý vědec proběhl už koncem září.

Program za odměnu pro nejaktivnější školy

V rámci 10. ročníku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je výjezdní program odměnou pro nejaktivnější školy v každém kraji. Tři čtvrtiny nákladů programu Recyklace očima mladého vědce jsou financovány z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Zbývající náklady mají školy možnost uhradit body ze svého konta v Recyklohraní.

„Vážíme aktivních pedagogů, kteří své žáky vedou dlouhodobě k citlivosti a péči o životní prostředí. Díky nim vyrůstá nová generace, pro kterou bude třídění a recyklace samozřejmostí a přirozenou součástí životního stylu. A právě tyto pedagogy chceme prostřednictvím nového programu Mladý vědec ve výuce podpořit,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.


 Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou.

Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění a recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do června 2017 se do programu zdarma registrovalo 3 500 škol.

Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani .

Program je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

 Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Odsouhlasené cíle pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního rozpočtu.

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

I možnost daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků je na pořadu dne.