Chem.leg.
Dny tepen
ReachSpektrum

Průlomový Polybet svými vlastnostmi předčí tradiční betonové směsi

Neustále se hovoří o přechodu z lineárního k oběhovému hospodářství. Bez opravdových recyklačních technologií ho však nelze dosáhnout. Společnost VIA ALTA nedávno ukázala, jakým směrem se vydat.

Průlomový Polybet svými vlastnostmi předčí tradiční betonové směsi

výrobní linka/Via Alta

Technologie Polybet, kterou vyvinuli výzkumníci z VIA ALTA a.s.,  materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty a za pomocí vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v dekorativní a stavební dílce z inovativního kompozitního materiálu - polymerního betonu. 

Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je velmi významné procento směsných odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového využití z důvodu vysokých nákladů na jejich separaci a čištění. 

Technologie Polybet přináší na trh průlomovou možnost materiálového využití dosud nevyužívaného odpadu pro výrobu produktů, které svými vlastnostmi předčí dosud využívané konvenční betonové směsi.

Podrobněji jsme si o technologii pohovořili s ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., Jakubem Johnem.

V kterých provozech by mohla být technologie Polybet nejlépe uplatnitelná?

Nejvhodnějším potenciálním provozovatelem naší technologie jsou výrobci konvenčních betonových prefabrikátů a prvků, kteří mohou naši technologii zavést do výroby pro rozšíření svého výrobkového portfolia s významným environmentálním přínosem a lepší nákladovostí výroby, což jim dá jasnou konkurenční výhodu. 

Další výhodou instalace v těchto provozech je již fungující zásobování materiálem, zpravidla dobrá dostupnost energií a již fungující obchodní síť pro distribuci produktů.

Technologii ale mohou zavést i firmy, které se zabývají nakládáním s odpady jako navazující technologii po dotřiďování plastů, kdy je zajištěn přísun plastového odpadu. Tím se významně zredukují náklady na logistiku materiálu. 

V neposlední řadě je technologie vhodná i jako samostatná instalace v rámci nového podniku, který hodlá vstoupit na tento trh s novými, designovými, či funkčně vylepšenými produkty a hledá další konkurenční výhodu.

Jaké konkrétní výrobky se z této odpadní suroviny dají vyrábět?

Nutno podotknout, že se nejedná o výrobu recyklátu, ale už finálních produktů s vysokou užitnou hodnotou. Vyráběnými prvky mohou být stavební prefabrikáty, dekorativní prvky, prvky mobiliářů, obklady apod. 

Jejich použití je pak zejména ve stavebnictví, ale i v zahradní a parkové architektuře, architektuře veřejných prostor, případně v oblasti designových prvků.

viaAlinkac.jpg

Kterou surovinu Polybet nahrazuje nebo může nahradit?

Zejména cement a vodu. Tyto jsou ve výrobě plně nahrazeny právě odpadním plastem. A s ohledem na vzrůstající cenu cementu se jedná do budoucna o velmi perspektivní směr. Polymerní betony se do současné doby používaly zejména pro přesnější elementy používané hlavně ve vodohospodářství apod. 

Nicméně tam jako vstupní materiál využívají vysoce kvalitní a čisté písky a čistý plast. Naše technologie přináší přelomový přístup v možnosti využití směsného plastu, nebo specifických jinak těžko využitelných termoplastů a možnost využití různých druhů plniv - písku různé kvality, drceného skla, různých druhů kameniva a podobných materiálů. 

Předností naší technologie je zejména variabilita vstupů při přípravě výrobní směsi.

viaAVýsledné prodkukty.jpg

Na čem pracuje Via Alta v současné době?

V současné době pracujeme na dalším zdokonalování technologie Polybet, uvádíme na trh technologii Multiferm pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů, kalů a zemědělských odpadů, zdokonalujeme naši polouzavřenou technologii materiálového využití bioodpadů a zemědělských odpadů Biofera. 

Zahájili jsme projekt vývoje zařízení pro materiálové využití odpadních stavebních izolantů, spolupracujeme s VUT Brno na vývoji 3D tiskárny pro stavebnictví, jsme zapojeni do projektu vývoje zařízení pro materiálové využití čistírenských kalů, připravujeme projekt v oblasti akumulace energie. 

Vedle toho realizujeme komerční zakázky projekce a konstrukce zařízení pro nakládání s odpady a dodávky technologií pro třídění a materiálové využití.

Značky
Odpady

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Je společná koncepce českého vodního hospodářství reálnou myšlenkou? Odpovídá MZe.

Je společná koncepce českého vodního hospodářství reálnou myšlenkou? Odpovídá MZe.

V nedávném seriálu polemik na téma: "Je reálná společná koncepce VH, když trh je velmi rozdrobený a reguluje ho více ministerstev", napsalo své názory více odborníků z oboru. Dnes odpovídá Ministerstvo zemědělství.

Největší problém současnosti - voda

Největší problém současnosti - voda

Na letošní konferenci Vodovody a kanalizace 2017 v Ostravě se nahlíželo na hospodaření s vodou z mnoha úhlů. Jedním z nejzajímavějších bylo zamyšlení profesora Michala Marka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR1. Dle jeho názoru není voda problémem jen vodohospodářů, ale také ekobiologů.

Změny na trhu recyklovaných komodit

Změny na trhu recyklovaných komodit

Čínské omezení dovozu odpadu z letošního léta má dalekosáhlé důsledky. Na jednotném evropském trhu je aktuálně nadbytek méně kvalitních dotříděných plastových odpadů, které se v minulosti vyvážely mimo Evropu. Pohybu zboží a služeb na evropském kontinentu v souladu s normami EU nejde bránit.