celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

Vláda včera schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

Sněmovnou prošel i Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, který mimo jiné obsahuje řadu opatření na podporu rozvoje elektromobility.

Vláda včera schválila Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR

pixabay

Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a bude následně podepsáno ministrem Jiřím Havlíčkem a prezidentem Sdružení automobilového průmyslu Bohdanem Wojnarem.

"Podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby budou stále více ovlivňovat služby a digitální technologie. Tato změna staví automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospodářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.

Kromě Memoranda zpracovalo ministerstvo také Akční plán „Český automobilový průmyslu 2025“ a to společně se Sdružením automobilového průmyslu. Plán se zabývá třemi oblastmi: elektromobilitou, autonomními vozidly a digitalizací.

V akčním plánu bylo navrženo celkem 25 opatření a většina z nich je obecného charakteru, kdy jde o zmapovanání situace v dané oblasti.  Opatření se týkají především infrastruktury pro bezemisní vozidla, standardizace a právních aspektů automatizovaného řízení, digitálních a mobilních služeb a výzkumu a vývoje pro automobilový průmysl.

Na jejich základě by se pak stát měl rozhodnout, zda zavede například přímou podporu nákupu elektromobilů, zrychlené odpisy pro tato vozidla nebo daňovou úlevu.

Ovšem plán obsahuje i konkrétní opatření. Například zavedení vysokorychlostního internetu podél dálnic, vypracování příslušné legislativy pro provoz autonomních aut, zajištění podmínek pro rozvoj a budování sítě dobíjecích stanic a dokonce možnosti vybudování speciálního polygonu pro testování autonomních vozidel.

Podnět k vytvoření schválených dokumentů vznikl na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu ČR, které se konalo v únoru v Mladé Boleslavi. Kromě zástupců firem v oblasti automobilového průmyslu se jej zúčastnil předseda vlády, ministr průmyslu a obchodu, ministryně práce a sociálních věcí, ministr životního prostředí a koordinátor digitální agendy ČR. Projednávala se především právě příprava automobilového průmyslu na příchod digitalizace.

Snahu vlády zachovat konkurenceschopnost autoprůmyslu i v dalších letech vítá Hospodářská komora ČR.

Chceme-li udržet konkurenceschopný automobilový průmysl v Česku, neobejdeme se bez intenzivní a dlouhodobé spolupráce s vládou. Nástup elektromobility, autonomního řízení a digitalizace si vyžádá konkrétní opatření na straně vlády od koncepcí, přes legislativu až po technické vzdělávání,“ říká předseda Průmyslové sekce Hospodářské komory ČR Zdeněk Petzl.

Vládní podporu přijalo s uspokojením také město Praha ve své tiskové zprávě „Není žádným tajemstvím, že doprava je největším znečišťovatelem ovzduší v Praze. Rozvoj elektromobility je v této věci jedním z klíčů k lepší budoucnosti. My se na úrovni Prahy snažíme přispět také.

Velmi motivační je podle ohlasů opatření, že elektromobily mohou parkovat ve všech parkovacích zónách za pouhých 100 korun ročně,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek, podle nějž je elektromobilita typickou oblastí, která si zaslouží veřejnou podporu. Elektromobily jsou totiž oproti klasickým automobilům stále výrazně dražší.

Lidé si logicky vzhledem k rozdílu v ceně pořízení elektromobilu velmi rozmýšlejí, proto je nutné je motivovat. Jako ideální vidím kombinaci různých úlev, které však musejí jít ruku v ruce s rozvojem infrastruktury, tedy zejména dobíjecích stanic,“ dodal Dolínek.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

 Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Odsouhlasené cíle pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního rozpočtu.

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

I možnost daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků je na pořadu dne.