celoživotní vzdělávání
Ekolamp
Enviprofi

Připomínkové řízení: Návrh vyhlášky k novele zákona EIA

Navrhovanou vyhlášku předložilo do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo životního prostředí.

Připomínkové řízení: Návrh vyhlášky k novele zákona EIA

wikimedia.org

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

V návaznosti na novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) a o změně některých souvisejících zákonů, která byla připravena za účelem transpozice směrnice 2014/52/EU, je nezbytné promítnout změny zákona i do prováděcí právní úpravy.

Tou je v současné době vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň je nezbytné zohlednit i změny, které navazují na  novelu stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.).

Vyhláška upravuje rozsah požadovaného vzdělání a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace.

Navrhovaná vyhláška nabyde účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Termín připomínek: 11. 9. 2017 – 3. 10. 2017

Ke stažení:

Značky
EIALegislativa

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

 Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Odsouhlasené cíle pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního rozpočtu.

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

I možnost daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků je na pořadu dne.