celoživotní vzdělávání
Ekolamp
Enviprofi

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren (výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MW uvedené do provozu v letech 2016 – 2020).

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren

pixabay

Evropská komise posoudila systém podpory podporovaných zdrojů energie v ČR a konstatovala slučitelnost provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren s vnitřním trhem Evropské unie. K tomu vydala rozhodnutí:

  • SA. 45768 (2016/N) – Czech Republic – Promotion of elektricity from high-efficiency combined heat and power generation installations commissioned since 1 January 2016, a
  • SA. 43182 (2015/N) – Czech Republic - Promotion of electricity production from small hydro power plants.

 V těchto rozhodnutích Evropská komise definovala závazky, pro Českou republiku.

 Podle rozhodnutí SA. 45768 (podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) má nárok na provozní podporu celkem 15 výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Podle rozhodnutí SA. 43182 (podpora elektřiny z malých vodních elektráren) má nárok na provozní podporu celkem 9 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Tento omezený počet výroben elektřiny (uvedený v bodě 64 rozhodnutí SA. 45768, resp. v bodě 73 rozhodnutí SA. 43182) shledala Evropská komise jako naplnění podmínek slučitelnosti podpory stanovených v Pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 ze dne 28. června 2014.

 Pro nárok na provozní podporu elektřiny je rozhodující datum podání žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. Státní autorizaci uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

 Nárok na provozní podporu bude možné uplatnit do naplnění (v rozhodnutí Evropské komise) uvedeného počtu výroben elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MW.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že v případě provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla již počet udělených státních autorizací na výstavbu výrobny elektřiny naplnil počet výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedený v rozhodnutí SA. 45768.

 O dalším vývoji v této oblasti bude Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně informovat na svých internetových stránkách.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

Na znečištění ovzduší se výrazně podílí silniční doprava. Množství emisí ovlivňuje nejenom typ a stáří vozidla, ale i technický stav zařízení na dodatečnou eliminaci emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech.

IEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

IEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala analýzu o budoucnosti chlazení, tedy i využívání klimatizací. Analýza očekává, že během nadcházejících tří dekád se využívání klimatizací prudce rozšíří. Stane se tak jedním z hlavních hnacích mechanismů globální poptávky po elektrické energii.

Autovraky v různém stupni demontáže byly umístěny mimo oplocený areál. Společnost APA Hradec Králové dostala pokutu 200 tisíc korun

Autovraky v různém stupni demontáže byly umístěny mimo oplocený areál. Společnost APA Hradec Králové dostala pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili společnosti APA Hradec Králové s.r.o. pokutu 200 tisíc korun za opakované závažné porušení závazných podmínek provozu v zařízení ke sběru a zpracování autovraků.