DOH
ReachSpektrum

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren (výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MW uvedené do provozu v letech 2016 – 2020).

Informace k provozní podpoře elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren

pixabay

Evropská komise posoudila systém podpory podporovaných zdrojů energie v ČR a konstatovala slučitelnost provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z malých vodních elektráren s vnitřním trhem Evropské unie. K tomu vydala rozhodnutí:

  • SA. 45768 (2016/N) – Czech Republic – Promotion of elektricity from high-efficiency combined heat and power generation installations commissioned since 1 January 2016, a
  • SA. 43182 (2015/N) – Czech Republic - Promotion of electricity production from small hydro power plants.

 V těchto rozhodnutích Evropská komise definovala závazky, pro Českou republiku.

 Podle rozhodnutí SA. 45768 (podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla) má nárok na provozní podporu celkem 15 výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Podle rozhodnutí SA. 43182 (podpora elektřiny z malých vodních elektráren) má nárok na provozní podporu celkem 9 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020.

 Tento omezený počet výroben elektřiny (uvedený v bodě 64 rozhodnutí SA. 45768, resp. v bodě 73 rozhodnutí SA. 43182) shledala Evropská komise jako naplnění podmínek slučitelnosti podpory stanovených v Pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 ze dne 28. června 2014.

 Pro nárok na provozní podporu elektřiny je rozhodující datum podání žádosti o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. Státní autorizaci uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

 Nárok na provozní podporu bude možné uplatnit do naplnění (v rozhodnutí Evropské komise) uvedeného počtu výroben elektřiny s instalovaným výkonem nad 1 MW.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje, že v případě provozní podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla již počet udělených státních autorizací na výstavbu výrobny elektřiny naplnil počet výroben elektřiny s instalovaným výkonem vyšším než 1 MW uvedený v rozhodnutí SA. 45768.

 O dalším vývoji v této oblasti bude Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně informovat na svých internetových stránkách.


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

Poslanci EP ve středu schválili nařízení o důslednějších pravidlech EU proti dumpingovým a subvencovaným dovozům ze třetích zemí.

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

IEA přizvala Mexiko, aby se stalo třicátým členem agentury

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská a stálý představitel České republiky při OECD velvyslanec Petr Gandalovič se zúčastnili ministerského zasedání Řídící rady Mezinárodní energetické agentury, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 v Paříži pod švédským předsednictvím.

Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

Vodohospodáři čistí vodojemy, které zásobují krajské město pitnou vodou

Pracovníci provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, společnosti ČEVAK a.s., začali tento týden s každoročním čištěním tří hlavních vodojemů, které zásobují pitnou vodou České Budějovice. Jako první přišel na řadu vodojem Hosín, v příštích týdnech se očisty dočkají i vodojemy ve Starých Hodějovicích a Dubičném.