DOH
ReachSpektrum

V Itálii bylo otevřeno "uhlíkově negativní" zařízení na modernizaci bioplynu

Italská společnost Tecno Project Industriale (TPI) dokončila novou úpravnu odpadů anaerobní digescí, při niž dochází k výrobě biometanu a oxidu uhličitého.

V Itálii bylo otevřeno "uhlíkově negativní" zařízení na modernizaci bioplynu

Tecno Project Industriale

Jedná se o první zařízení na výrobu bioplynu v Itálii, které je schopné produkovat biometan a oxid uhličitý výhradně z úpravy organické frakce tuhého komunálního odpadu. Zařízení bylo postaveno pro pro odpadářskou společnost Montello a je každoročně schopné zpracovat až 369 000 tun odpadu.

Technologie modernizace bioplynu rozkládá bioplyn na dvě hlavní složky: oxid uhličitý (asi 40%) a metan (kolem 60%). První z nich bude využíván k průmyslovým účelům, zatímco metan bude z velké části zaváděn do vnitrostátní plynárenské sítě.

Společnost Tecno Project Industriale, která je součástí skupiny SIAD sdělila, že projekt byl příležitostí k tomu: "aby využila své technologie v oblasti modernizace bioplynu." Firma vyvinula a industrializovala řešení založené na použití vysoce selektivních polymerních membrán (SEPURAN® Green), které umožňuje dosáhnout 99% čistého metanu a celkové účinnosti opětovného zužitkování.

Dokonce i produkovaný oxid uhličitý se může pochlubit vysokým stupněm čistoty, kterého se dociluje sofistikovanými analytickými metodami, jenž dokáží během výrobního cyklu detekovat abnormální koncentrace mikroznečišťujících látek.

Podle developera nové zařízení na výrobu bioplynu neuvolňuje emise do atmosféry. Ve skutečnosti se prý jedná o první "uhlíkově negativní" elektrárnu v Itálii, která je schopna zavést ekologicky méně "ekvivalentu CO2" do životního prostředí, než kolik ho z něj čerpá.

Společnost došla k závěru, že zařízení je krokem směrem k uhlíkově neutrálnější ekonomice a k udržitelnější ochraně životního prostředí.

Zdroj: www.siad.com


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

V příštím roce bude již čtvrtý rok v řadě pokračovat stagnace cen tepla. Ceny tepla vyrobeného ze zemního plynu zůstanou v příštím roce většinou stejné nebo se v některých případech i sníží.

Konference Šetrné budovy 2017

Konference Šetrné budovy 2017

Již 6. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2017 organizované Českou radou pro šetrné budovy nastínil nezbytnost dlouhodobého strategického plánování výstavby.

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

ČIŽP v oblasti nakládání s autovraky loni nelenila

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla v roce 2016 v celé oblasti odpadového hospodářství celkem 3261 kontrol. V oblasti autovrakovišť zkontrolovali inspektoři oddělení odpadového hospodářství (OOH) celkem 90 provozoven, z toho 29 na základě podnětů.