celoživotní vzdělávání
Ekolamp
VŠCHT

V Itálii bylo otevřeno "uhlíkově negativní" zařízení na modernizaci bioplynu

Italská společnost Tecno Project Industriale (TPI) dokončila novou úpravnu odpadů anaerobní digescí, při niž dochází k výrobě biometanu a oxidu uhličitého.

V Itálii bylo otevřeno "uhlíkově negativní" zařízení na modernizaci bioplynu

Tecno Project Industriale

Jedná se o první zařízení na výrobu bioplynu v Itálii, které je schopné produkovat biometan a oxid uhličitý výhradně z úpravy organické frakce tuhého komunálního odpadu. Zařízení bylo postaveno pro pro odpadářskou společnost Montello a je každoročně schopné zpracovat až 369 000 tun odpadu.

Technologie modernizace bioplynu rozkládá bioplyn na dvě hlavní složky: oxid uhličitý (asi 40%) a metan (kolem 60%). První z nich bude využíván k průmyslovým účelům, zatímco metan bude z velké části zaváděn do vnitrostátní plynárenské sítě.

Společnost Tecno Project Industriale, která je součástí skupiny SIAD sdělila, že projekt byl příležitostí k tomu: "aby využila své technologie v oblasti modernizace bioplynu." Firma vyvinula a industrializovala řešení založené na použití vysoce selektivních polymerních membrán (SEPURAN® Green), které umožňuje dosáhnout 99% čistého metanu a celkové účinnosti opětovného zužitkování.

Dokonce i produkovaný oxid uhličitý se může pochlubit vysokým stupněm čistoty, kterého se dociluje sofistikovanými analytickými metodami, jenž dokáží během výrobního cyklu detekovat abnormální koncentrace mikroznečišťujících látek.

Podle developera nové zařízení na výrobu bioplynu neuvolňuje emise do atmosféry. Ve skutečnosti se prý jedná o první "uhlíkově negativní" elektrárnu v Itálii, která je schopna zavést ekologicky méně "ekvivalentu CO2" do životního prostředí, než kolik ho z něj čerpá.

Společnost došla k závěru, že zařízení je krokem směrem k uhlíkově neutrálnější ekonomice a k udržitelnější ochraně životního prostředí.

Zdroj: www.siad.com


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

 Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Svaz průmyslu a dopravy ČR: Cíle EU pro energetickou účinnost jsou velké finanční riziko

Na včerejším společném jednání se Rada EU, Evropská komise a Evropský parlament (tzv. trialog) shodly na cílech stanovených v upravené Směrnici o energetické účinnosti (EED II). Odsouhlasené cíle pro rok 2030 se zpřísnily. K jejich naplnění bude jenom v ČR zapotřebí v příští dekádě investovat stovky miliard korun, tedy částku v hodnotě až 95 % českého státního rozpočtu.

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt KeepWarm pomůže modernizovat dálkové vytápění v zemích střední a východní Evropy

Projekt „Zlepšení vlastností systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě“, zkráceně „KeepWarm“, je financovaný v rámci programu EU Horizont 2020. Jeho cílem je zrychlit nákladově efektivní investice do modernizace systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě a snížit emise skleníkových plynů. Na projektu KeepWarm se podílí 11 partnerů v 7 zemích včetně České republiky.

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

Odpady a obce 2018: Není v plánu zpoplatnit energetické využití odpadů

I možnost daňového zvýhodnění recyklovaných výrobků je na pořadu dne.