celoživotní vzdělávání
Ekolamp
Enviprofi

CNG je nejšetrnějším řešením pro dopravu

CNG dokáže výrazně snížit emise dvou složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, které produkují automobily.

CNG je nejšetrnějším řešením pro dopravu

wikimedia.org

Český plynárenský svaz dnes představil dvě nové nezávislé studie, jež potvrzují pozitivní vliv CNG na snižování emisí oxidů dusíku (NOX) a oxidu uhličitého (CO2). Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je možnost snížení emisí NOX o více než 90 % při provozu na CNG ve srovnání naftovými automobily.

Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzínovými motory vzniká spalováním CNG o téměř čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i ty nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné z měřených kategorií.

CNG vozidla plní nejpřísnější emisní normy bez potřeby dodatečných filtrů, nástřiků močoviny či podvodných úprav řídicích jednotek. Stlačený zemní plyn tak logicky vychází jako jasné řešení pro efektivní snižování emisí v dopravě,“ řekl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, a dodal: „Česká republika je směrem k masovému využívání CNG v dopravě na dobré cestě.

Máme postavenou zhruba polovinu z celkového počtu plnicích stanic, které jsou potřeba ke komfortnímu používání CNG domácnostmi. Důležité ale je, aby byla i nadále zachována podpora tohoto alternativního paliva ze strany státu.“

Praktický příklad významu státní podpory pro rozvoj alternativních paliv dokazuje aktuální situace na Slovensku. Zde byla již v roce 2011 zavedena spotřební daň v plné výši navrhované Evropskou komisí, bez dodatečného zvýhodnění ze strany státu. Výsledkem je kontinuální pokles zájmu o CNG vozy, a s ním související propad spotřeby stlačeného zemního plynu. Ta je dnes již o více než 30 % nižší než v roce 2011. 

„Nechtěli bychom, aby se u nás opakoval černý scénář nevyužití vybudovaných CNG kapacit ze Slovenska. NAP Čistá mobilita počítá s vybudováním sítě zhruba 300 plnicích stanic a se zvýhodněnou sazbou spotřební daně pro CNG i po roce 2020. Její zachování přitom považujeme za klíčové pro dlouhodobé snižování emisí v dopravě,“ řekl Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pro řízení sekce průmyslu.

První z nových studií, zadaná Českým plynárenským svazem v roce 2016, odhalila především výrazné rozdíly v emisích NOx. Zaměřila se přitom na porovnání emisí celkem devíti automobilů včetně lehkých užitkových vozidel s různými motory v běžném provozu. 

„Chtěli jsme získat výsledky relevantní pro ČR. Proto jsme měření prováděli na dvacetikilometrové trase přímo v ulicích Prahy. Ve srovnání s naftovými vozy porovnatelné velikosti a motorizace vyprodukovala vozidla na CNG zhruba jedenáctkrát méně oxidů dusíku,“ uvedl Michal Vojtíšek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, který byl spoluautorem výzkumu. 

„Motory na CNG zpravidla mají velmi nízké emise látek rizikových pro lidské zdraví, a to nejen na zkušebně, ale, což je velmi důležité, také během skutečného provozu v ulicích. Oproti benzinovým motorům produkují výrazně méně částic a oproti naftovým motorům výrazně méně oxidů dusíku. Uvážíme-li emise při výrobě elektrické energie, je ze všech klasických i alternativních paliv CNG pravděpodobně nejméně rizikovým pro lidské zdraví.“ uzavřel M. Vojtíšek.

Výsledky měření CO2 vychází z analýzy představené Natural & Bio Gas Vehicle Association (NGVA) Europe provedené metodou Well-to-Wheel. Jde dnes o nejpřesnější způsob výpočtu vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, který sčítá standardní emise vozů s emisemi vyprodukovanými při těžbě či výrobě a přepravě samotného paliva k zákazníkovi.

„V roce 2030 odborníci očekávají dokonce více než 36% snížení emisí CO2 u CNG vozů oproti benzinovým modelům. Významný rozdíl předpokládají už i v porovnání s diesleovými auty, konkrétně o 23 %,“ informoval J. Ruml. Metodu WtW využívá v současnosti i EU. Například směrnice Rady EU z roku 2015 udává, že emise CO2 jsou u CNG vozů de facto shodné s hodnotami elektromobilů.  

Emise z dopravy se na celkovém znečištění ovzduší v ČR podílejí přibližně z jedné pětiny. V současné době jezdí po tuzemských silnicích zhruba 17 500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste.

Výrazně by k tomu měly přispět také orgány veřejné správy, které mají dle NAP Čistá mobilita v roce 2020 mít ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až 5000 nových CNG vozů. 

Zdroj: Český plynárenský svaz (ČPS)

Přílohy ke stažení:


Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

Jak odhalit automobil bez filtru? MŽP se inspiruje v zahraničí

Na znečištění ovzduší se výrazně podílí silniční doprava. Množství emisí ovlivňuje nejenom typ a stáří vozidla, ale i technický stav zařízení na dodatečnou eliminaci emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech.

IEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

IEA: Klimatizace jsou jedním z nejkritičtějších slepých míst v energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala analýzu o budoucnosti chlazení, tedy i využívání klimatizací. Analýza očekává, že během nadcházejících tří dekád se využívání klimatizací prudce rozšíří. Stane se tak jedním z hlavních hnacích mechanismů globální poptávky po elektrické energii.

Autovraky v různém stupni demontáže byly umístěny mimo oplocený areál. Společnost APA Hradec Králové dostala pokutu 200 tisíc korun

Autovraky v různém stupni demontáže byly umístěny mimo oplocený areál. Společnost APA Hradec Králové dostala pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili společnosti APA Hradec Králové s.r.o. pokutu 200 tisíc korun za opakované závažné porušení závazných podmínek provozu v zařízení ke sběru a zpracování autovraků.