VŠCHT BANNER
Medistyl
EGExpert

Celospolečenská diskuze o vodě III.: Nepotřebujeme předražené Rolls-roycy, ale více škodováckých "oktávek"

Vodohospodářská infrastruktura v ČR doznala od roku 1989 ohromného vývoje. Přesto u sítí zůstává jako problém zastaralost a silná fragmentace.

Celospolečenská diskuze o vodě III.: Nepotřebujeme předražené rolls roycy ale více škodováckých "oktávek"

pixabay.com

Proto se ptáme:

Kde je podle vás cesta k zvýšení rychlosti obnovy a modernizaci a zároveň dlouhodobé stabilitě systémů?

Ministerstvo zemědělství:

Problémem v ČR je určitě silná fragmentace. Na tento problém zatím nemáme účinné řešení. Naopak ohledně zmiňované zastaralosti a nedostatečné obnovy infrastruktury jsme již nějakou dobu na úspěšné cestě. 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že co se týká vývoje ztrát vody v trubní síti, tak jsme od roku 1989 zaznamenali významný pozitivní vývoj, kdy máme tyto ztráty zhruba na poloviční úrovni, aktuálně na necelých 16% z vody určené k realizaci.

Tomuto vývoji napomohlo mj. i zavedení povinného zpracování a realizace tzv. Plánů financování obnovy, které pokud jsou správně nastaveny a realizovány umožní v době životnosti infrastruktury generování potřebných prostředků na její obnovu.

Důležité je v této souvislosti jejich důsledné vyžadování a kontroly jak v rámci úřední (kontrolní) činnosti, tak současně i u dotačních akcí a důsledné kontroly u samotných vlastníků v oddílných modelech provozování.

Zároveň je také důležité této problematice věnovat pozornost při analytickém srovnávání vodárenských subjektů (benchmarkingu), který Ministerstvo zemědělství také zavedlo.

Pavel Policar, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.:

V mírném zvyšování cen produktů, ale zejména v zefektivnění investic (hlavně z odpisů) které jsou k dispozici… Nepotřebujeme předražené "Rolls-roycy” ale mnohem více “škod oktávií”. Nikdo, ani stát ani obce a už vůbec ne zákazníci se pořádně nezajímají o efektivitu provozování a ještě mnohem méně o efektivitu investování.

Miroslav Kos, SMP CZ:

Je potřeba trvale investovat do klíčových částí vodohospodářské infrastruktury. Budeme muset řešit i další nové investice do problematiky kalů a dalšího znečištění. Při snahách o remunicipalizaci se vyvolává mylný pocit, že regulací ceny služeb najdeme nějaké dodatečné významné zdroje v oblasti provozních nákladů. 

Ty provozní model docela stlačil do rozumných poloh. Nasazujeme benchmarking, ale postupně zjistíme, že v provozních nákladových položkách leží relativně malé dodatečně zdroje, ale také to, že hlavní součástí ceny jsou investiční náklady na obnovu a rozvoj infrastruktury, které už někde představují i více jak 50 % z cenového koláče vody. 

Budeme se tedy muset zamyslet nad efektivností oprav a investic a tam hledat dodatkové zdroje nebo za tyto zdroje pořídit více a kvalitnější části vodohospodářské infrastruktury.

Anatol Pšenička, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Obecně lze říct, že problémem je především fragmentace systému. Jako efektivnější se v tomto ohledu jeví slučování do větších celků, které lépe generují prostředky potřebné pro modernizaci, obnovu, případně rozvoj. Problémem také zůstává to, že se municipality pod tlakem veřejnosti nezvyšovat cenu, která je přitom nezbytná pro možnost obnovy, snaží ji držet pod skutečnými náklady a fakticky občany touto formou dotovat. 

To celý sektor zneprůhledňuje, ztrácí se skutečná hodnota, kterou produkt a služby mají. Vzhledem k tomu, že politický mandát je časově omezen - z pohledu vodárenské infrastruktury vlastně krátkodobě, reprezentace často dostatečně neplánují a problémy odkládají do neurčité a vzdálené budoucnosti. Jasná a dlouhodobá strategie na úrovní státu, stabilní a předvídatelná legislativa mohou přispět také ke zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury.

Značky
Voda

Diskuse (0)

Přidejte komentář

Tato funkce zabraňuje robotům přidávat neadekvátné příspěvky. Zadejte prosím ověřovací kód, který vidíte na obrázku.Mohlo by vás zajímat

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

Ohlédnutí za Dny teplárenství a energetiky 2017

Na 23. ročníku konference Dny teplárenství a energetiky, která se konala v Hradci Králové ve dnech 25. – 26. 4. 2017, se shodli účastníci na tom, že teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do roku 2030.

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

Proces povolování z pohledu následného uživatele I.

„Dříve nebo později budeme všichni následnými uživateli SVHC látek,“ řekl na úvod své přednášky Jan Mervart ze společnosti DEZA, a.s., která se uskutečnila na konferenci Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2017.

Přehlížení vědeckých kořenů endokrinní disrupce

Přehlížení vědeckých kořenů endokrinní disrupce

„Politiku ovládl průmysl,“ uvedl v časopisu Newsweek Axel Singhofen, poradce pro zdraví a životní prostředí zastupující parlamentní skupinu Zelení – Evropská svobodná aliance. „Dotyční podle všeho zapomněli na vědecké kořeny problému a mnohem více se zabývají svými obchodními zájmy, na úkor zdraví a přírody.“